جواب درس ۱۳ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۰

جواب درس ۱۳ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۰

گام به گام درس سیزدهم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۱۳ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۰

گام به گام درس سیزدهم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۱۳:: سوره‌ی تین / قهرمان بت شکن

جواب پیام قرآنی صفحه ۹۰ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 90 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: ما باید همیشه دعا کنیم و با راز و نیاز کردن با خداوند از او خواسته هایمان را بخواهیم تا خداوند با لطفش آن ها را برآورده کند. یکی از راه های پذیرفته شدن دعا هایمان ، دعا کردن به صورت دسته جمعی است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.