کلمات درس چهاردهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس چهاردهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۱۴ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس چهاردهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس چهاردهم :: ایران آباد

معنی کلمات درس ایران آباد فارسی سوم

ملی: مربوط به همه ی مردم یک کشور نخست: آغاز – ابتدا
سربلندی: احساس افتخار داشتن رزمنده: جنگجو – مبارز
همبستگی: همراهی – همدلی – اتحاد دلاورانه: شجاعانه
قل خوردن: غلتیدن – چرخیدن د ور خود روی زمین
مرزنشینان: کسانی که در مناطق مرز ی کشور زندگی می کنند .
حلوا: نوعی خوراکی که به وسیله ی آرد و روغن و شکر تهیه می شود
دفاع: نگهداری و محافظت – تلاش برای حفظ خود در برابر دشمن – نگهبانی و مراقبت

مخالف کلمات درس چهاردهم فارسی سوم

اصلی≠ فرعی باارزش≠ بی ارزش
با اهمیت≠ بی اهمیت گذشته≠ اینده
خوش حالی≠ ناراحتی آباد≠ خراب
گروهی≠ فردی شجاعانه≠ بزدلانه
جلو≠ عقب

کلمات هم خانواده درس ۱۴ فارسی سوم

رسم: رسوم: مرسوم نظر: ناظر: منظور: نظارت: مناظره: انتظار: منتظر
بحث: مبحث مشورت: مشاور: مشاوره
درس: تدریس:  دروس: مدرس مختلف : اختلاف: خلاف
مقدس: قدس: قداست عمل: عامل: معامله
معروف: عارف: تعریف: عرف: عر فان مناطق: منطقه
اتحاد: متحد صنعت: صنایع
حفظ: حفاظت: محافظ: محافظت: حافظ: محفوظ: حفاظ

کلمات مهم املایی درس چهاردهم فارسی سوم

موضوع – نمایندگی – گنجینه – محلّی – شجاعانه – اجازه – همدلی و همکاری – حتّی – دفاع مقدّس – علاقه – اعضای – پاسداری – وطن – دفاع – مناطق – گفت و گو – نخست – اصلی – نمایندگی –

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.