کلمات درس پانزدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس پانزدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۱۵ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس پانزدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس پانزدهم :: دریا

هر کجا چشم می‌رود، آب است
از افق تا افق، همه دریاست
آب، آیینه‌ای است پهناور
صورتِ آسمان، در آن پیداست
دریا آنقدر بزرگ است که از این طرف تا آن طرف آسمان را گرفته است. آبِ دریا مانند آیینه ای بزرگ است که عکس آسمان در آن پیداست.

خنده‌ی گرم و روشنِ خورشید
بر تنِ سردِ آب می‌ریزد
موج از پشتِ موج می‌آید
موج در پیشِ موج می‌خیزد
گرما و روشنی خورشید به آب سرد دریا می تابد و آن را گرم می کند. موج های دریا، پشت سر هم بالا و پایین می شوند

می‌کشد آب، دامنش را نرم
بر تنِ پاک ماسه‌های کبود
می‌بَرَد لذّت از نوازشِ آب
ساحلِ بی‌خیالِ خواب‌آلود
دریا خود را مانند دامنی نرم روی ماسه های ساحل می کشد.
هنگامی که آب دریا به ساحل می خورد، ساحل از نوازش آب لذت می برد و بی خیال و آرام به خواب می رود.

می‌شوم شاد و می‌زنم غوطه
مثل ماهی، میان آبِ زلال
آسمان دل‌گشا و دریا رام
زندگی مهربان و من خوشحال 
مانند ماهی در آب زلال دریا شنا می کنم . آسمان خوش منظره و دریا آرام است زندگی با من مهربان است و من خوش حال هستم.

معنی کلمات درس دریا فارسی سوم

افق : کنار آسمان، اطراف آسمان پهناور: گسترده – وسیع
بی خیال: خونسرد – بیش از حد آرام کبود: رنگ آبی تیره
غوطه: فرورفتن در آب زلال: صاف و روشن
دل گشا: جایی بزرگ که چشم اندازی زیبا دارد – خوش منظره و با صفا

مخالف کلمات درس پانزدهم فارسی سوم

پیدا≠ گم خنده≠ گریه
خواب≠ بیدار روشن≠ تاریک
نرم≠ زبر پاک≠ آلوده – کثیف
شاد≠ ناراحت –  غمگین گرم≠ سرد
می خیزد≠ می نشیند پیش≠ پشت

کلمات هم خانواده درس ۱۵ فارسی سوم

پاک: پاکیزه: پاکان لذت: لذیذ
مثل: مثال: امثال

کلمات مهم املایی درس پانزدهم فارسی سوم

افق – موج – ساحل بی خیال – زلال – لذّت – غوطه – خواب آلود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.