جواب درس ۲ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰ و ۱۳ و ۱۵

جواب درس ۲ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰ و ۱۳ و ۱۵

گام به گام درس دوم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۲ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۰ و ۱۳ و ۱۵

گام به گام درس دوم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی /

درس ۲:: تشدید / اتصالات

انس با قرآن در خانه صفحه ۱۰ قرآن دوم ابتدایی

سه کلمه‌ی دارای تشدید را از کتاب‌های درسی انتخاب کرده و در این‌جا بنویس.
جواب: محلّه  – با دقّت – نقّاشی

جواب پیام قرآنی صفحه ۱۳ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 13 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: خداوند بزرگ به ما نعمت های مثل چشم و دهان و گوش و دست داده است و بخاطر این نعمت های خداوند است که ما زندگی میکنیم.

انس با قرآن در خانه صفحه ۱۵ قرآن دوم ابتدایی

این دو پیام قرآنی را بخوان و زیر کلمات شبیه به هم خط بکش. جواب انس با قرآن در خانه صفحه 10 قرآن دوم ابتدایی 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.