کلمات درس هشتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس هشتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۸ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس هشتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس هشتم

معنی کلمات درس هشتم فارسی سوم

جبرئیل: فرشته ی وحی ضعیف: بی حال و ناتوان
لطیف: نرم و خوشایند فوری: سریع
قیام: بلند شدن – ایستادن سکوت: خاموشی
سعادتمند: خوشبخت عطر: بوی خوش – ماده ی خوش بو
زمزمه: صدای حرف زدن آهسته – پچ پچ قامت: قد
همهمه: سر و صدا – شلوغی غرق شدن: فرورفتگی و خفگی در آب
نیازمند: فقیر – محتاج کلام: سخن

مخالف کلمات درس هشتم فارسی سوم

نو≠ کهنه لطیف≠ زیر، خشن
فقیر≠ ثروتمند ضعیف≠ قوی

کلمات هم خانواده درس ۸ فارسی سوم

سعادت: سعید: مسعود: مساعد لطیف: لطف: لطافت

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.