جواب درس ۳ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

جواب درس ۳ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

گام به گام درس سوم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۳ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

گام به گام درس سوم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۳:: سوره‌ی حمد / ک

انس با قرآن در خانه صفحه ۱۷ قرآن دوم ابتدایی

سوره‌ی حمد را بخوان و تعداد کلمه‌های دارای حرف «ک» را بنویس.
…۳.. کلمه

جواب صفحه ۱۸ قرآن دوم ابتدایی

جواب صفحه 18 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید، و بگویید نیکوکاران چه کسانی هستند.
جواب: کسانی که کار خوب انجام میدهند مثل : بخشیدن اشتباه دیگران ، به عیادت مریض رفتن ، محبت کردن و  …

انس با قرآن در خانه صفحه ۱۹ قرآن دوم ابتدایی

پیام قرآنی درس را بخوان و دو مورد از کارهایی را که نیکوکاران انجام می‌دهند و از خدا کمک می‌گیرند، نام ببَر
جواب: – نیکی کردن انسان به پدر و مادر
– بخشیدن اشتباه دیگران
– ستایش کردن خداوند

جواب فعالیت صفحه ۲۰ قرآن دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه 20 قرآن دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.