جواب درس ۴ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

جواب درس ۴ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

گام به گام درس چهارم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۴ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

گام به گام درس چهارم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۴:: سوره‌ی ناس / ـه ، ه

جواب پیام قرآنی صفحه ۲۳ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 23 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: خداوند فرموده که از اسراف کردن دوری کنیم ، تصویر یک مهمانی را نشان میدهد که بچها در آن بسیاری از میوه ها کامل نخورده اند و یا آنها را بر روی زمین ریخته اند. ما باید همیشه یادمان باشد که از هر چیزی به اندازه نیازمان مصرف کنیم و به دستور خداوند درمورد اسراف عمل کنیم

انس با قرآن در خانه صفحه ۲۴ قرآن دوم ابتدایی

۱- عبارات قرآنی درس را بخوان.
جواب: بر عهده دانش آموز

۲- دو مورد از کارهایی را که اسراف است، نام ببَر.
جواب: – تراشیدن مداد وقتی لازم نیست آن را بتراشیم
– روشن گذاشتن لامپ های اضافی

جواب فعالیت صفحه ۲۵ قرآن دوم ابتدایی

در عبارات قرآنی بالا، زیر کلماتی که دارای حرف «ه» هستند، خط بکش.

جواب فعالیت صفحه 25 قرآن دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.