ترجمه درس ۵ عربی دوازدهم انسانی (با جواب تمرینات)

ترجمه درس ۵ عربی دوازدهم انسانی (با جواب تمرینات)

ترجمه و جواب تمرینات درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

ترجمه درس ۵ عربی دوازدهم انسانی (با جواب تمرینات)

ترجمه و جواب تمرینات درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

گام به گام عربی دوازدهم انسانی / درس ۵ :: یا إلٰهی

ترجمه درس اول عربی دوازدهم انسانی

رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاهِ وَ مِنْ ذُرّیَّتی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ﴾
معنی: پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ نماز قرار بده؛ پروردگارا دعایم را بپذیر.

ترجمه صفحه ۷۲ عربی دوازدهم انسانی

یا إلٰهی، یا إلٰهی ◈※◈ یا مُجیبَ الدَّعَواتِ
معنی: ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندۀ دعاها؛

اِجْعَلِ الْیَوْمَ سَعیداً ◈※◈ وَ کَثیرَ الْبَرَکاتِ
معنی: امروز را خوش‌اقبال و پُر برکت قرار بده

وَ امْلَأِ الصَّدْرَ انْشِراحاً ◈※◈ وَ فَمی باِلْبَسَماتِ
معنی: و سینه را از شادمانی و دهانم را از خنده پُر کن

وَ أَعِنّی فی دُروسی ◈※◈ وَ أَداءِ الْواجِباتِ
معنی: و مرا در درس‌هایم و انجام تکالیف یاری کن.

وَ أَنِرْ عَقْلی وَ قَلْبی ◈※◈ بِالْعُلومِ النّافِعاتِ
معنی: و خِردم و دلم را با دانش‌های سودمند روشن کن (نورانی کن).

وَ اجْعَلِ التَّوْفیقَ حَظّی ◈※◈ وَ نَصیبی فی الْحَیاهِ
معنی: و موفّقیّت را بخت و به رۀ من در زندگی قرار بده.

وَ امْلَأِ الدُّنیَا سَلاماً ◈※◈ شامِلاً کُلَّ الْجِهاتِ
معنی: و دنیا را از صلحی فراگیر در همهٔ جهت‌ها پُر کن.

وَ احْمِنی وَ احْمِ بلِادی ◈※◈ مِنْ شُرورِ الحْادِثاتِ
معنی:  و مرا و کشورم را (سرزمینم را) از پیشامدهای بد نگهداری کن.

معنی کلمات درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

اِحْمِنی: از من نگهداری کن(حَمیٰ ِ ، یَحْمی / اِحْمِ + نون وقایه + ی)
اَلْبَسَمات: لبخندها «مفرد: اَلْبَسْمَه»
أَعِنّی: مرا یاری کن (أَعانَ ، یُعینُ / أَعِنْ + نون وقایه + ی)
اَلْحَظّ‌: بخت
أَنِر: روشن کن (أَنارَ ، یُنیرُ)
اَلْمُجیب‌: پاسخ دهنده
اَلِانْشِراح: شادمانی، فراخی

جواب صفحه ۷۳ عربی دوازدهم انسانی

جواب صفحه ۵۸ عربی دوازدهم انسانیعَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطأَ فی ما أَرادَهُ الشّاعِرُ.
درست و نادرست را بر بنیاد آنچه سخنور خواسته است شناسایی کن.
۱- اَلنَّجاحُ فِی امْتِحاناتِ آخِرِ السَّنَهِ. نادرست❌
معنی: کامیابی در آزمون پایان سال.

۲- اَلسَّعادَهُ وَ کَثْرَهُ الْبَرَکاتِ. درست✅
معنی: خوشبختی و پربرکتی.

۳- شِراءُ بَیتٍ جَدیدٍ وَ کَبیرٍ. نادرست❌
معنی: خرید خانه نو و بزرگ.

۴- إنارَهُ الْقَلْبِ وَ الْعَقْلِ. درست✅
معنی: روشن کردن دل و خرد.

۵- اَلْإعانَهُ فِی الدُّروسِ. درست✅
معنی: یاری کردن در درس‌ها.

۶- اِنْشِراحُ الصَّدْرِ. درست✅
معنی: فراخی سینه.

۷- شِفاءُ الْمَرْضیٰ. نادرست❌
معنی: درمان بیماران.

۸- کَثْرَهُ الْأَموالِ. نادرست❌
معنی: دارایی بسیار

۹- طولُ الْعُمرِ. نادرست❌
معنی: درازی عمر

– به دو جملۀ زیر توجّه کنید.

ترجمه صفحه ۷۴ عربی دوازدهم انسانی

یا أَیُّهَا الْأَولادُ الْمُؤَدَّبونَ، حافِظوا عَلیٰ نَظافَهِ الطَّبیعَهِ.
معنی: ای پسران با ادب، پاکیزگی طبیعت را حفظ کنید.

یا أَیّتُهَا الْبَناتُ الْمُؤَدَّباتُ، حافِظْنَ عَلیٰ نَظافَهِ الطَّبیعَهِ.
معنی: ای دختران با ادب، پاکیزگی طبیعت را حفظ کنید.

ترجمه صفحه ۷۶ عربی دوازدهم انسانی

ترجمه صفحه ۷۶ عربی دوازدهم انسانی

تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَهَ؛ ثُمَّ عَیِّنِ الْمُنادیٰ. گروه منادایی: أیهَا الکافِرونَ
۱- قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرون لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدونَ وَ لا أَنْتُم عابِدونَ ما أَعْبُدُ
معنی: بگو ای بی دینان، آنچه را شما می پرستید نمی پرستم و شمایان پرستنده آنچه را من می پرستم نیستید.

۲- رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاهِ وَ مِنْ ذُرّیَّتی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ منادا: رَبَّ؛ رَبَّنا
معنی: پروردگارا، من را برپادارنده نماز قرار بده و از دودمانم؛ پروردگارا؛ دعای من را بپذیر.

۳- یا أَیُّهَا الْإنسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَریمِ گروه منادایی: أیّهَا الإنسانُ
معنی: ای انسان، چه چیزی تو را نسبت به پروردگار بخشنده‌‌ات خودبین کرد.

۴- رَبَّنا أِنَّنا سَمِعْنا مُنادیاً یُنادی لِلْإیمانِ منادا: رَبَّ
معنی: پروردگارا بی‌گمان ما [صدای] ندا دهنده را که به سوی ایمان ندا می‌داد، شنیدیم.

۵- یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَهً فِی الْأَرْضِ منادا: داوُدُ
معنی: ای داوود، ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم.

۶- اَللّٰهُمَّ، إِنّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ، یا اللهُ، یا رَحْمانُ … یا خَیْرَ الْغافِرینَ …، یا ساتِرَ کُلِّ مَعیْوبٍ …، یا غَفّارَ الذُّنوبِ …، یا مَنْ سَتَرَ الْقَبیحَ …، یا أَحْسَنَ الْخالِقینَ. منادا:اللّهُمَّ، اللهُ، رَحمانُ، خَیرَ، ساتِرَ، غَفّارَ، مَن، أحسَنَ
معنی: خدایا، بی‌گمان من از تو درخواست می‌کنم، ای خدا، ای بخشاینده (ای مهربان)، ای بهترین آمرزندگان، ای پوشانندهٔ هر عیب‌دار، ای بسیار آمرزندهٔ گناهان، ای آنکه زشت را پوشانده است، ای بهترین آفرینندگان.

جواب تمرین صفحه ۷۷ عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین عربی دوازدهم انسانی
🔶 تمرین یک_ الاول
📘 اُکْتُبْ کَلِمَهً مُناسِبَهً لِلتَّوضیحاتِ التّالیَهِ مِنْ مُعْجَمِ الدَّرسِ.
واژه مناسب برای توضیحات زیر را از واژه نامه درس شناسایی کن.

۱- اَلَّذی یَتَقَبَّلُ الدُّعاءَ وَهوَ مِنْ أَسْماءِ اللهِ الْحُسْنیٰ.: اَلْمُجیب
معنی: کسی که دعا را می‌پذیرد و از نام‌های نیکوی خدا است  –  برآورنده

۲- اَلشُّعورُ بِالْفَرَحِ وَ السُّرورِ کَثیراً.: الانشراح
معنی: احساس شادی و خوشحالی بسیار.  – شادمانی

۳- ضَحِکٌ خَفیفٌ بِلا صَوتٍ.: البَسْمَه
معنی: خندهٔ آرام بی‌صدا  – لبخند

۴- جَعَلَ فیهِ نوراً.: أَنارَ
معنی: در آن روشنایی نهاد.  – روشن کرد

۵- ساعَدَ، وَ نَصَرَ.: أَعاَن
معنی: کمک و یاری کرد.  – یاری کرد.


🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 اِقْرَأِ النَّصَّ التّالیَ، وَ عَیِّنْ تَرجَمَهَ الْکَلِماتِ الْحَمْراءِ؛ ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَهِ.
متن زیر را بخوان و ترجمه واژگان سرخ را شناسایی کن؛ سپس به پرسشها پاسخ بده

اَلْکِتابُ الْواحِدُ وَ الثَّلاثونَ مِنْ نَهْج الْبَلاغَهِ مِنْ وَصیَّهِ الْإمامِ عَلیٍّ (ع) لِابْنِهِ الْإمامِ الْحَسَنِ (ع)
یا بُنَیَّ، اِجْعَلْ نَفْسَکَ میزاناً فیما بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ؛ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِکَ؛ وَ اکْرَهْ لَهُ ما تَکْرَهُ لَها؛ وَ لا تَظْلِمْ کَما لا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ؛ وَ أَحْسِنْ کَما تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إلَیْکَ؛ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ ما تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِکَ؛ … وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ أَنْ یُقالَ لَکَ.
معنی: نامۀ سی و یکم نهج البلاغه، از سفارش امام علی به پسرش امام حسن (ع)
پسرِ دلبندم، خودت را میان خویشتن و دیگری [همچو] ترازویی قرار بده؛ پس آنچه را برای خودت دوست می‌داری برای غیر خودت [نیز] دوست بدار؛ و برایش ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند می‌داری؛ و ستم مکن، چنانکه دوست نداری به تو ستم شود؛ و نیکی کن، چنان‌که دوست می‌داری به تو نیکی شود؛ و آنچه را برای غیر خودت زشت می‌داری برای خودت [هم] زشت بدار؛ … و چیزی را که دوست نداری برای تو گفته شود [در حقّ دیگران] مگو.

جواب تمرین صفحه ۷۸ عربی دوازدهم انسانی

۱- ما هوَ الْمَحَلُّ الْإعرابیُّ لِ «نَفْس» فی «نَفْسَکَ» وَ «نَفْسِکَ»؟ نَفْسَ: مفعول وَ «نَفْسِ: مجرور بحرف جرّ»
معنی: نقش (محل اعرابی) «نَفسَ» در «نَفسَکَ» وَ «نَفسِکَ» چیست؟

۲- ما هوَ نَوْعُ فِعْلِ «تَکْرَهُ» وَ صیغَتُهُ؟ مضارع، مفرد مذکّر مخاطب.
معنی: نوع فعل «تَکرَهُ» و صیغه اش چیست؟

۳- أَ کَلِمَهُ «میزاناً» مَعرِفَهٌ أَمْ نَکِرَهٌ؟ نکرهً
معنی: واژه «میزاناً» شناس است یا ناشناس؟

۴- أ لازِمٌ فِعْلُ «لا تَقُلْ» أَمْ مُتَعَدٍّ؟ مُتَعَدٍّ.
معنی: فعل «لا تَقُل» لازم است یا متعدی؟

۵- مِنْ أَیِّ بابٍ فِعْلُ «أَحْسِنْ»؟ باب أفعال.
معنی: فعل «أحسِن» از چه بابی است؟

۶- اُذْکُرْ فِعْلَینِ لِلْأَمْرِ: اِجْعَلْ، اِکْرَهْ، أَحْسِنْ، اسْتَقْبِحْ.
معنی: دو فعل امر یاد کن.


🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 لِلتَّرْجَمَهِ.

برای معنی
۱- هوَ قَدْ رَجَعَ: او برگشته است.
۲- هوَ قَدْ یَرْجِعُ: او گاهی باز می‌گردد. او شاید برگردد.
۳- هوَ لا یَرْجِعُ: از باز نمی‌گردد.
۴- هوَ کانَ قَدْ رَجَعَ: او بازگشته بود.
۵- هوَ یرُیدُ أَنْ یَرْجِعَ: او می‌خواهد باز گردد. یا او می‌خواهد که باز گردد.
۶- رَجاءً؛ اِرْجِعْ: لطفاً، باز گرد.
۷- مِنْ فَضْلِکَ؛ لا تَرْجِعْ: خواهش می‌کنم باز نگرد.
۸- هوَ سَیَرْجِعُ: او بازخواهد گشت.
۹- هوَ سَوْفَ یَرْجِعُ: او بازخواهد گشت.
۱۰- هوَ لَنْ یَرْجِعَ: باز نخواهد گشت.
۱۱- هوَ لَمْ یَرْجِعْ: او بازنگشت. او بازنگشته است.
۱۲- هوَ ما رَجَعَ: او بازنگشت.
۱۳- إنْ تَرْجِعْ أَرْجِعْ: اگر بازگردی؛ باز می‌گردم.
۱۴- هوَ کانَ یَرْجِعُ: او باز می‌گشت.

جواب تمرین صفحه ۷۹ عربی دوازدهم انسانی

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘 عَیِّنِ الصَّحیحَ فِی «التَّحلیلِ الصَّرفیِّ‌» وَ «الْإعرابِ‌» لِما أُشیرَ إِلَیهِ بِخَطٍّ.

برای آنچه با خط به آن اشاره می شود درست را در نوع واژه (تحلیل صرفی) و نقش (محل اعرابی) شناسایی کن.
{اَلرَّجُلُ الْعَلّامَهُ تَحَدَّثَ مَعَ جَمیعِ الطُّلابِ فی الْمَدْرَسَهِ.}
{تَذْهَبُ الْمُعَلِّمَهُ إلَی الْمَکْتَبَهِ.}

تمرین صفحه ۷۹ عربی دوازدهم انسانی

۱- اَلرَّجُلُ
أ. اِسْمٌ، مُفْرَدٌ، مُذَکَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل | مُبْتَدَأُ وَ مَرْفوعٌ ✅
ب. مَصْدَرٌ، مُذَکَّرٌ، مَعْرِفَهٌ، مَبْنیٌّ | فاعِلٌ وَ مَرْفوعٌ
۲- الْعَلّامَهُ
أ. اِسْمُ فاعِلٍ، مُؤَنَّثٌ، مُعَرَّفٌ بِالْعَلَمیَّهِ، مُعْرَبٌ | مُضافٌ إلَیهِ وَ مَجْرورٌ
ب. اِسْمُ مُبالَغَهٍ، مُفْرَدٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل، مُعْرَبٌ | صِفَهٌ وَ مَرفوعَهٌ بِالتَّبَعیَّهِ لِمَوصوفِها
۳- تَحَدَّثٌ
أ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْرَدٌ مُؤَنَّثٌ غائِبٌ، ثُلاثیٌّ مَزیدٌ مِنْ بابِ تَفْعیل، مُتَعَدٍّ، مُعْرَب | مَفْعولٌ وَ مَنْصوبٌ
ب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْرَدٌ مُذَکَّرٌ غائِبٌ، ثُلاثیٌّ مَزیدٌ مِنْ بابِ تَفَعُّل، مَعْلومٌ، لازِمٌ | خَبَرٌ
۴- اَلطُّلّابِ
أ. اِسْمُ مَفْعولٍ، مُعَرَّفٌ بِأَل، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ سالِمٌ، مَبْنی | مَجْرورٌ بِحَرْفِ جَرٍّ
ب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعُ تکَسْیر و مُفْردَهُ «الطّالِب»، مُعْربٌَ | مُضافٌ إلَیهِ وَ مَجْرورٌ
۵- اَلْمَدْرَسَهِ
أ. اِسْمُ مَکانٍ، مُفْرَدٌ، مُؤَنّثٌ، مَعْرِفَهٌ، مُعْرَب | مَجْرورٌ بِحَرْفِ جَرٍّ (فی الْمَدْرَسَهِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ)
ب. اِسْمُ تَفْضیلٍ، مُفْرَدٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل، مَبْنیٌّ | صِفَهٌ وَ مَجْرورَهٌ بِالتَّبَعیَّهِ لِمَوصوفِها
۶- تَذْهَبُ
أ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْرَدٌ مُؤَنَّثٌ غائِبٌ، ثُلاثیٌّ مُجَرَّدٌ، مَعْلومٌ، مُعْرَبٌ، لازِمٌ
ب. فِعْلٌ مَجْهولٌ، مُفْرَدٌ مُذَکَّرٌ مُخاطَبٌ، ثُلاثیٌّ مَزیدٌ مِنْ بابِ تَفاعُل، مَبْنیٌّ
۷- اَلْمُعَلِّمَهُ
أ. اِسْمُ مَفعولٍ، مُعَرَّفٌ بِالْعَلَمیَّهِ، مَبْنی | مَفْعولٌ وَ مَنصوبٌ وَ الْجُمْلَهُ اسْمیَّهٌ.
ب. اِسْمُ فاعِلٍ، مُفْرَدٌ، مُؤَنَّثٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل، مُعْرَبٌ | فاعِلٌ وَ مَرفوعٌ وَ الْجُمْلَهُ فِعْلیَّهٌ.
۸ اَلْمَکْتَبَهِ
أ. اِسْمُ مَکانٍ، مُفْرَدٌ، مُؤَنَّثٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل | مَجْرورٌ بِحَرْفِ جَرٍّ (إلَی اَلْمَکْتَبَهِ| جارٌّ وَ مَجْرورٌ)
ب. اِسْمُ تَفْضیلٍ، مُفْرَدٌ، مَعْرِفَهٌ، مُعْرَبٌ | مُضافٌ إلَیهِ وَ مَجْرورٌ

جواب تمرین صفحه ۸۰ عربی دوازدهم انسانی

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘  ضَعْ خَطّا تَحْتَ الْمُفرَدِ مَعَ جَمْعِهِ.

زیر مفرد و جمعش خطی بکش.

۱- أعْجوبهَ ، عَجائبِ
معنی: شگفت آور؛ أعاجیب / شگفت؛ جمعِ عجیب
۲- عاصِمَه ، عَواصِم
معنی: پایتخت / پایتخت‌ها
۳- شَجرَهَ ، شَجرَات
معنی: درخت / درخت‌ها
۴- ظاهِرَه ، مَظاهِر
معنی: پدیده؛ جمعِ ظواهر/ نمادها؛ مفردِ مظهر؛ شکل درست ظاهِرَه، ظَواهِر است. (مَظهَر = مَظاهِر)
۵- فرَیسَه ، فرَائسِ 
معنی: شکار / شکارها
۶- صَفْحَه ، صُحُف
معنی: کارشناس / کارشناس‌ها؛ شکل درست صفحه، صَفَحات است. (صَحیفه = صُحُف)
۷- بَرنامَج ، بَرامِج
معنی: برنامه / برنامه‌ها
۸- حَفْلهَ ، مَحافلِ 
معنی: جشن؛ جمعِ حفلات / انجمن‌ها؛ مفردِ محفل؛ شکل درست حفله، حَفَلات است. (مَحفِل = محافل)
۹- خَبیر ، خُبَراء 
معنی: کارشناس / کارشناس‌ها
۱۰- عَجوز ، عَجائزِ 
معنی: پیر/ پیران
۱۱- تِمثال ، أَمْثال 
معنی: تندیس؛ جمعِ تماثیل / مثل‌ها؛ جمعِ مثل؛ شکل درست تماثیل، تَماثیل. (مِثال = أَمثال / مَثَل = أَمثال)
۱۲- میزان ، أوزان 
معنی: ترازو؛ موازین / وزن‌ها؛ جمعِ وزن؛ شکل درست: میزان، مَوازین است. (وزن = أَوزان)
۱۳– لِباس ، ألبسَه 
معنی: جامه / جامه‌ها
۱۴- عَظْم ، عِظام
معنی: استخوان / استخوان‌ها
۱۵- طرَیق ، طُرُق
معنی: راه / راه‌ها
۱۶- قنَاه ، قنَوَات 
معنی: شبکه / شبکه‌ها
۱۷- دعُاء ، أدَعْیهَ 
معنی: دعا / دعاها
۱۸- قدََم ، أقَدْام
معنی: گام / گام‌ها
۱۹- شَهرْ ، شُهور
معنی: ماه / ماه‌ها
۲۰- أَکْبَر ، کِبار 
معنی: بزرگتر؛ جمعِ أکابر / بزرگان؛ مفردِ کبیر؛ شکل درست أَکبَر، أَکابِر است. (کبیر = کِبار)
۲۱- فمَ ، أفْواه
معنی: دهان / دهان‌ها
۲۲- طعَام، مَطاعِم
معنی: خوراک؛ جمعِ أطعمه / غذاخوری‌ها؛ جمعِ مطعم
۲۳- عِلم ، أعمال
معنی: دانش؛ جمعِ علوم / کردارها؛ جمعِ عَمَل
۲۴- حَیّ ، حَیّات 
معنی: زنده؛ جمعِ أحیاء / مار؛ جمعِ حیّه

جواب تمرین صفحه ۸۱ عربی دوازدهم انسانی

🔶 تمرین ششم _ السادس
📘 عَیِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابیَّ لِلْکَلِماتِ الَّتی تَحتَها خَطٌّ.
نقش (محل اعرابی) واژگانی را که زیر آنها خط است بازگو کن.

۱- یا أَیُّهَا النّاسُ اعْبُدوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُم …
معنی: اى مردم، پروردگارتان را که شما را آفرید، پرستش کنید
أَیهَا النَّاسُ: گروه منادایی
رَبَّ: مفعول

۲- یا إبلیسُ ما لَکَ أَلّا تَکونَ مَعَ السّاجِدینَ
معنی: ای ابلیس! تو را چه شد که همراه (فرشتگان) سجده‌کنان نیستی؟
إِبْلِیسُ: منادا

۳- یا عِبادیَ الَّذینَ آمَنوا إنَّ أَرضی واسِعَهٌ …
معنی: پیامبر فرمودند: ای علی، سرور[برترین] سخن قرآن است.
عِبَادِی: منادا
وَاسِعَهٌ: خبر «إنّ»

۴- قالَ رَسولُ اللهِ‌ (ص): یا عَلیُّ، سَیِّدُ الْکَلامِ الْقُرآنُ
معنی: پیامبر فرمودند: ای علی، سرور[برترین] سخن قرآن است.
رَسولُ: فاعل
عَلی: منادا
سیدُ: مبتدا
الْکَلامِ: مضاف الیه
الْقُرآنُ: خبر

۵- یا مَنْ بِدُنیاهُ اشْتَغَل – قَدْ غَرَّهُ طولُ الْأَمَل
اَلْمَوتُ یَأْتی بَغتَهً – وَ الْقَبرُ صُندوقُ الْعَمَل

معنی: ای کسی که به دنیایش پرداخته است / آروزی دراز او را فریب داده است. / مرگ ناگهان می‌آید / و گور تابوت کردار است.
مَنْ: منادا
طولُ: فاعل
الموت: مبتدا
صُندوقُ: خبر

۶- اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا رَسولَ اللهِ؛ یا نَبیَّ الرَّحْمَهِ.
معنی: درود بر تو ای فرستاده خدا؛ ای پیامبر مهر.
اَلسَّلامُ: مبتدا
رَسولَ: منادا
نَبی: منادا
الرَّحْمَهِ: مضاف الیه

ترجمه تمرین صفحه ۸۲ عربی دوازدهم انسانی

🔶 تمرین هفتم_السّابِعُ
📘 لِلتَّرجَمَهِ.
برای معنی

۱- یَسْمَحُ: اجازه می‌دهد
لِیَسْمَحْ: باید اجازه دهد
لَنْ یَسْمَحَ: اجازه نخواهد داد
۲- تَکْتُمُ: پنهان می‌کنی
اُکْتُمْ: پنهان کن
لا تَکْتُمْ: پنهان نکن
۳- یُقَلِّدُ: تقلید می‌کند
اَلْمُقَلِّد: تقلید کننده
اَلْمُقَلَّد: تقلید (کرده) شده

۴- رَفَعَ: برداشت
ما رَفَعَ: برنداشت
قَدْ رَفَعَ: برداشته است

۵- ساعَدَ: کمک کرد
یُساعِدُ: کمک می‌کند
ساعِدْ: کمک کن

۶- یَصْنَعُ: می‌سازد
لا یَصْنَعُ: نمی‌سازد
لَمْ یَصْنَعْ: نساخت، نساخته است.

۷- دَرَّسَ: درس داد
یُدَرِّسُ: درس می‌دهد
اَلتَّدریس: درس دادن

۸- کَتَبَ: نوشت
اَلْکاتِب: نویسنده
اَلْمَکتوب: نوشته [شده]

۹- عَلِمَ: دانست
اَلْأَعلَم: داناتر؛ داناترین
اَلْعَلّامَه: بسیار دانا

۱۰- صَبَرَ: صبر کرد
اَلصّابِر: صبرکننده
اَلصَّبّار: بسیار صبرکننده

۱۱- عَبَدَ: عبادت کرد
اَلْمَعابِد: پرستشگاه‌ها
اَلْمَعبود: عبادت شده

۱۲- اَلْأَصغَر: کوچک‌تر
اَلصُّغریٰ: کوچکتر؛ کوچکترین
اَلْأَصاغِر: کوچکترها

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.