کلمات درس پنجم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس پنجم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۵ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس پنجم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۵ فارسی سوم ابتدایی

درس پنجم :: بلدرچین و برزگر

معنی کلمات درس بلدرچین و برزگر فارسی سوم

بلدرچین: نام پرنده ای بسیار کوچک برزگر= دهقان = کشاورز
خویشان: جمع خویش؛ اقوام – نزدیکان درو: چیدن گیاهانی مثل گندم و برنج
کشتزار: مزرعه آشیانه: لانه
انتظار: چشم به راه بودن داس: وسیله ای برای درو کردن مزارع

مخالف کلمات درس پنجم فارسی سوم

ترس≠ شجاعت تیز≠ کند
خراب≠ سالم فردا≠ دیروز
زودتر≠ دیرتر نگرانی≠ آرامش

کلمات هم خانواده درس ۵ فارسی سوم

انتظار: منتظر خطر: اخطار: خطرناک

کلمات مهم املایی درس پنجم فارسی سوم

صحرا – بلدرچین – برزگر – خواهش – آشیانه – تعجّب – تصمیم – کشتزار – غذا – همسایه ها – انتظار – خطری – صاحب – داس ها – خواهش – خویشان – دهقان – تعجب

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.