جواب درس ۵ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۴

جواب درس ۵ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۴

گام به گام درس پنجم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۵ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۴

گام به گام درس پنجم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۵:: سوره‌ی فلق / تنوین‌ها

انس با قرآن در خانه صفحه ۲۷ قرآن دوم ابتدایی

سوره‌ی فلق را بخوان و زیر کلماتی که تنوین «ـٍ» دارند، خط بکش.انس با قرآن در خانه صفحه 27 قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه ۲۹ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 29 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌و‌گو کنید.
جواب: خداوند نعمت هایی مانند میوه ها ، باران ، درختان ، زیبایی به ما داده است که نیاز های ما برطرف شود. ما همیشه باید بخاطر این نعمت ها خداوند را سپاس کنیم.

انس با قرآن در خانه صفحه ۲۹ قرآن دوم ابتدایی

عبارات و پیام قرآنی این جلسه را بخوان و زیر کلماتی که تنوین «ـــٍـ» دارند، خط بکش.انس با قرآن در خانه صفحه 29 قرآن دوم ابتدایی

انس با قرآن در خانه صفحه ۳۱ قرآن دوم ابتدایی

این عبارت قرآنی را بخوان و زیر کلمات دارای «ـٌـ» خط بکش.انس با قرآن در خانه صفحه 31 قرآن دوم ابتدایی

انس با قرآن در خانه صفحه ۳۳ قرآن دوم ابتدایی

این عبارت قرآنی را بخوان و زیر کلمات دارای تنوین «ــًـ ا» خط بکش. انس با قرآن در خانه صفحه 33 قرآن دوم ابتدایی

جواب یادآوری صفحه ۳۴ قرآن دوم ابتدایی

فعالیت ۱
امسال در درس قرآن، چند سوره آموخته‌ای؟ آنها را نام ببر. یکی از آنها را که از حفظ هستی، برای دوستانت بخوان.
جواب: بر عهده دانش آموز

فعالیت ۲
بخوان و رنگ کن.
بادکنک‌هایی را که کلمه‌ی داخل آنها تنوین «ــًـ ا» دارد، رنگ آبی بزن؛
بادکنک‌هایی را که کلمه‌ی داخل آنها تنوین «ــٌـ ا» دارد، رنگ سبز بزن؛
بادکنک‌هایی را که کلمه‌ی داخل آنها تنوین «ــٍـ ا» دارد، رنگ قرمز بزن؛

جواب یادآوری صفحه 34 قرآن دوم ابتدایی

فعالیت ۳
معنی کدام‌یک از کلماتی را که داخل بادکنک نوشته شده است می‌دانی؟
جَمیعاً: همگی
کل: همه
قُلوبٍ : قلب ها
صَلاهٌ: نماز
رَسولٍ: پیامبر
حَسَنآً: نیک
کِتابٌ: کتاب
مَکانٍ : محل
شُکراً: شکر، تشکر

فعالیت ۴
این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوان.
۱- وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا
۲- إاِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ

فعالیت ۵
شکل مربوط به هر پیام را به آن وصل کن.
مربوط به هر پیام را به آن وصل کن

فعالیت ۶
با توجّه به جدول راهنما، گلبرگ آیه‌ی مربوط به هر سوره را رنگ کن.آیه‌ی مربوط به هر سوره را رنگ کن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.