جواب درس ۶ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۷ و ۴۰

جواب درس ۶ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۷ و ۴۰

گام به گام درس ششم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۶ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۷ و ۴۰

گام به گام درس ششم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۶:: سوره‌ی توحید / ـه و ، ـه ی

انس با قرآن در خانه صفحه ۳۷ قرآن دوم ابتدایی

انس با قرآن در خانه صفحه 37 قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه ۴۰ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 40 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: خداوند در قرآن به ما گفته است که با خواندن نماز به یاد او باشیم؛ پس برای قدردانی از نعمت های خداوند ما باید نماز بخوانیم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.