جواب درس ۷ ریاضی دوم ابتدایی

 1. جواب صفحه ۱۱۰ ریاضی دوم ابتدایی
 2. جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی دوم ابتدایی
 3. جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی دوم ابتدایی
 4. جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی دوم ابتدایی
 5. جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی دوم ابتدایی
 6. جواب صفحه ۱۱۵ ریاضی دوم ابتدایی
 7. جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی دوم ابتدایی
 8. جواب صفحه ۱۱۷ ریاضی دوم ابتدایی
 9. جواب صفحه ۱۱۸ ریاضی دوم ابتدایی
 10. جواب صفحه ۱۱۹ ریاضی دوم ابتدایی
 11. جواب صفحه ۱۲۰ ریاضی دوم ابتدایی
 12. جواب صفحه ۱۲۱ ریاضی دوم ابتدایی
 13. جواب صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم ابتدایی
 14. جواب صفحه ۱۲۳ ریاضی دوم ابتدایی
 15. جواب صفحه ۱۲۴ و ۱۲۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب درس ۷ ریاضی دوم ابتدایی

گام به گام فصل هفتم ریاضی دوم دبستان

جواب درس ۷ ریاضی دوم ابتدایی

گام به گام فصل هفتم ریاضی دوم دبستان

همانطور که قول داده بودیم در این بخش از سایت آموزشی همیار برای شما دانش آموزان عزیز کلاس دوم جواب فعالیت های ریاضی دوم درس هفتم را آماده کرده ایم.

درس هفتم ریاضی دوم ابتدایی با عنوان “کسر و احتمال” است. در این درس دانش آموزان با مفاهیم جدیدی مانند کسر، تساوی کسرها، بزرگی و کوچکی کسرها، جمع و تفریق کسرها، احتمال و … آشنا می شوند.
در فعالیت های این درس، دانش آموزان با استفاده از وسایل ساده مانند مداد، کاغذ، شکل های هندسی و … مفاهیم جدید را یاد می گیرند.
در لینک های بالا ، جواب فعالیت های ریاضی دوم درس هفتم را ارائه داده ایم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.