جواب درس ۷ علوم سوم صفحه ۵۲ , ۵۴ , ۵۵ , ۵۶ , ۵۷ , ۵۸

جواب درس ۷ علوم سوم صفحه ۵۲ , ۵۴ , ۵۵ , ۵۶ , ۵۷ , ۵۸

جواب فعالیت های درس هفتم علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۷ علوم سوم صفحه ۵۲ , ۵۴ , ۵۵ , ۵۶ , ۵۷ , ۵۸

جواب فعالیت های درس هفتم علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس ۷: نور و مشاهده‌ی اجسام

جواب گفت‌ و گو صفحه ۵۲ علوم سوم

گفت‌ و گو صفحه ۵۲ علوم سوم

📘 امید و دوستانش در حال بازی هستند. هر یک از بچه‌ها کدام یک از دوستانش را می‌تواند ببیند؟ کدام‌یک را نمی‌تواند ببیند؟ چرا؟
پاسخ: بچه‌هایی که در روشنایی مقابل چشمان او هستند را می‌تواند ببیند. ولی آن‌هایی که در پشت پرده و کنار مبل مخفی شده‌اند یا در جای تاریک هستند را نمی‌تواند ببیند.

📘 در چه شرایطی و کجاها نتوانسته اید چیزهای اطراف خود را ببینید؟
در این باره با دوستانتان گفتوگو کنید.

پاسخ: ۱- اگر نور در محیط نباشد نمی توان دید.
۲- اگر بین منبع نور و جسم مانع وجود داشته باشد نمی توان دید.
۳- اگر بین جسم و چشم ما مانع وجود داشته باشد نمی توان دید.
۴- اگر چشم های ما بسته باشد هم نمی تو ان دید.

جواب سوال صفحه ۵۴ علوم سوم

📘 وقتی نور خورشید به آینه میتابد از آن برمیگردد. به این پدیده، بازتابش نور گفته میشود. آیا شما اجسام دیگری میشناسید که بتوانند مثل آینه نور را بازتاب دهند؟ 
پاسخ: آب ساکن، طلا، شیشه، ورق صاف آلومینیوم

جواب آزمایش صفحه ۵۵ علوم سوم

آزمایش صفحه ۵۵ علوم سوم وسایل لازم: آینه، ورق آلومینیم و مقوا
تکه‌ای از ورق آلومینیم را چروک کنید و آن‌را روی مقوا بچسبانید.
مانند شکل، یک بار آینه و بار دیگر ورق آلومینیم چروک را در مقابل نور خورشید قرار دهید.
درباره‌ی مشاهدات خود با دوستانتان گفت‌ و گو کنید.
بیش‌تر اجسام وقتی نور به آن‌ها می‌تابد، آن را بازتاب می‌دهند.
اگر نور به سطح صاف و صیقلی مانند آینه برخورد کند، به‌طور منظم بازتاب می‌شود. اما وقتی به سطح ناصاف و غیرصیقلی مانند ورق آلومینیم چروک برخورد کند به طور نامنظم بازتاب می‌شود.

📘 آزمایش را با اجسام مختلف تکرار کنید و آن‌ها را مطابق جدول زیر در دو دسته‌ی مختلف قرار دهید.

اجسامی که بازتابش منظم نور به وجود می‌آورند. اجسامی که بازتابش نامنظم نور به وجود می‌آورند.
آینه – سینی استیل – قاشق – شیشه کاغذ آلومینیوم چروک – کتاب – کاغذ

جواب فعالیت صفحه ۵۶ علوم سوم

📘 ١- به سطح درونی یک قاشق براق و تمیز نگاه کنید. تصویر خود را چگونه می‌بینید؟
پاسخ: وارونه

📘 ٢- سطح بیرونی قاشق را نگاه کنید. این‌بار تصویر خود را چگونه می‌بینید؟
پاسخ: مستقیم

جواب مقایسه صفحه ۵۶ علوم سوم

📘 به تصویر خود در یک آینه‌ی تخت و سطح بیرونی و درونی قاشق دقت کنید و ویژگی‌های آن‌ها را در جدول زیر بنویسید.

آینه ی تخت آینه ی برآمده آینه ی فرورفته
تصویر هم اندازه جسم
مستقیم است
بازتابش منظم
تصویر کوچک تر از جسم
مستقیم است
میدان دید وسیع
تصویر بزرگ تر از جسم و مستقیم است اگر از آینه دور کنیم کوچکتر و وارونه می شود.

جواب فعالیت صفحه ۵۷ علوم سوم

📘 چند جسم رنگی و براق تهیه کنید. بازتاب نور از سطح آن‌ها را بر روی دیوار مشاهده کنید. از مشاهدات خود چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: هرچه رنگ اجسام روشن‌تر و براق‌تر باشد، بازتابش نور از سطح آن‌ها بیش‌تر است. رنگ اجسام تیره‌تر باشد، بازتابش نور کم‌تری دارند.

جواب سوال صفحه ۵۸ علوم سوم

به تصویر روبه رو نگاه کنید.جواب سوال صفحه ۵۸ علوم سوماگر در اتاق نور وجود نداشت و تاریک بود، آیا این دانشآموز می توانست کتاب را ببیند؟
پاسخ: خیر
اگر در مسیر بازتاب نور از سطح کتاب مانعی وجود داشت، او می توانست کتاب را ببیند؟
پاسخ: خیر
اگر چشمهای این دانشآموز بسته بود، او می توانست کتاب را ببیند؟
پاسخ: خیر
با دوستان خود درباره ی چگونگی دیدن اجسام گفتوگو کنید. اکنون به تصویر صفحه ی 5۲ نگاه کنید و توضیح دهید که چرا برخی از ّ بچه ها نمی توانند دوستان خود را ببینند
پاسخ: ۱ .نور به اندازه ی کافی بتابد.
۲ .نور به جسم برخورد کند و مانعی وجود ندا شته باشد.
۳ .نور پس از برخورد از جسم، به چشم ما برسد.
۴ .چشم ما سالم و باز باشد.

جواب ایستگاه فکر صفحه ۵۸ علوم سوم

ایستگاه فکر صفحه ۵۸ علوم سوم

📘 توضیح دهید که چگونه می‌توانید جسم‌هایی را که پشت سر شما هستند ، بدون این‌که برگردید، ببینید؟
پاسخ: با استفاده از آینه‌ها.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ علوم سوم صفحه ۵۲ , ۵۴ , ۵۵ , ۵۶ , ۵۷ , ۵۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۶ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۷ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.