کلمات درس هفتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس هفتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۷ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس هفتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس هفتم :: کار نیک

معنی کلمات درس کار نیک فارسی سوم

فرمانروا: آنکه به سرزمینی حکومت کند – حاکم گودال: چاله – جای فرو رفته در زمین
به بار آمدن: میوه دادن – نتیجه دادن کاموا: نوعی نخ که با آن لباس زمستانی می بافند
قرض گرفتن: پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد از مدتی پس دادن ارزن: دانه ی ریز و براق خوراکی که غذای بعضی از پرندگان است
جوز: گردو صفا: صمیمیت – پاکی
اندر آن: در آن عاقبت: سرانجام – پایان چیزی
بهانه: دلیلی که درست نیست سرحال: بانشاط
غصه: غم – اندوه عادت: آنچه که براثر تکرار رفتار همیشگی انسان شود .

مخالف کلمات درس هفتم فارسی سوم

جوانان≠ پیران زندگی≠ مرگ
پر≠ خالی پیر≠ جوان
قوی≠ ضعیف زنده≠ مرده
نرم≠ سخت – سفت

کلمات هم خانواده درس ۷ فارسی سوم

مختلف: اختلاف: خلاف دقت: دقیق
خبر: اخبار معلوم: علوم: معلومات: علم

کلمات مهم املایی درس هفتم فارسی سوم

سرسبز – گودالی – عمر – جوز – فصل بهار – تعجب – معلوم – موضوع – طول – تصمیم – لباس معمولی – جای با صفایی – جوانان – ناراحت – فرمانروا – کاشتن گردو – اندر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.