جواب درس ۷ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۳

جواب درس ۷ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۳

گام به گام درس هفتم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۷ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۳

گام به گام درس هفتم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۷:: سوره‌ی نصر / فتح مکه / ء (همزه)

جواب پیام قرآنی صفحه ۴۳ قرآن دوم ابتدایی

جواب صفحه 43 قرآن دوم ابتدایی
جواب صفحه 43 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: در این تصویر ما خانواده ای را مشاهده میکنیم که درحال خوردن غذا هستند و پس از تمام شدن غذایشان از خداوند تشکر میکنند. ما همیشه باید بابت نعمت هایی که به ما داده خدا را شکر کنیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.