جواب درس ۸ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۹ و ۵۰ و ۵۱

جواب درس ۸ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۹ و ۵۰ و ۵۱

گام به گام درس هشتم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۸ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۹ و ۵۰ و ۵۱

گام به گام درس هشتم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۸:: سوره‌ی کوثر / ئـ / کودک خدا پرست

انس با قرآن در خانه صفحه ۴۹ قرآن دوم ابتدایی

آیا به یاد داری شعر سوره‌ی کوثر را که در سال گذشته آموختی، درباره‌ی چه کسی بود؟
جواب: بله ، حضرت فاطمه (س)

انس با قرآن در خانه صفحه ۵۰ قرآن دوم ابتدایی

کلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد شکل‌های همزه را مشخص کرده و بنویس. انس با قرآن در خانه صفحه 50 قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه ۵۱ قرآن دوم ابتدایی

جواب صفحه 51 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید. شما چگونه تشکر می‌کنید؟
جواب: ما باید به از پدر و مادر خود تشکر کنیم و به آنها احترام بگذاریم، کمک کردن به آنها در کار هایشان یکی از راه های تشکر از پدر و مادر است.

شما چگونه تشکر میکنید؟
جواب: با کمک کردن به افراد نیازمند کار خوب کردن از خداوند تشکر میکنم همینطور با  احترام گذاشتن به پدر و مادر و گوش دادن به حرف های آنها ، از زحماتشان تشکر و قدردانی میکنم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.