جواب درس ۹ علوم سوم صفحه ۶۴ , ۶۹ , ۷۱ , ۷۲

جواب درس ۹ علوم سوم صفحه ۶۴ , ۶۹ , ۷۱ , ۷۲

جواب فعالیت های درس نهم علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۹ علوم سوم صفحه ۶۴ , ۶۹ , ۷۱ , ۷۲

جواب فعالیت های درس نهم علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس ۹: نیرو، همه جا (۱)

جواب گفت‌‌وگو صفحه ۶۴ علوم سوم

جواب گفت‌‌وگو صفحه ۶۴ علوم سوم📘 بچه‌ها سرگرم بازی هستند. در هر بازی، بچه‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟
 اولی: اسکیت بازی می‌کنند و با هل دادن خود به‌سمت جلو حرکت می‌کنند.
 دومی: پسر موشک کاغذی را با هل دادن به سمت جلو به‌حرکت درمی‌آورد.
 سومی: پسر با وسیله‌ی ورزشی، ورزش می‌کند و پاهای خود را با هل دادن به عقب و جلو حرکت می‌دهد.

 چهارمی: دانش‌آموزان مسابقه‌ی طناب‌کشی انجام می‌دهند و طناب را می‌کشند.
 پنجمی: دختر بدمینتون بازی می‌کند. با راکت، توپ را هل می‌دهد.
 ششمی: دختر طناب‌بازی می‌کند و با هل دادن و کشیدن طناب به‌سمت بالا و پایین و چرخاندن آن باعث حرکت پاهای خود به‌سمت جلو و عقب می‌شود.

 هفتمی: بچه‌ها به‌صورت گروهی طناب بازی می‌کنند و با هل دادن و کشیدن طناب به‌سمت بالا و پایین و چرخاندن آن باعث حرکت دوست خود به‌سمت عقب و جلو می‌شوند.
 هشتمی: پسر به فرفره فوت می‌کند و آن‌را هل می‌دهد.
 نهمی: پسر با کشیدن نخ، بادبادک را به‌حرکت درمی‌آورد.

جواب فعالیت صفحه ۶۹ علوم سوم

📘 کارهایی را که هر روز انجام می‌دهید در یک جدول بنویسید و مشخص کنید در کدام‌ها نیرو به‌صورت کشیدن و در کدام‌ها به‌صورت هُل دادن و در کدام‌ها نیرو به هر دو صورت (کشیدن و هُل دادن) می‌تواند وارد شود؟

کارها هل دادن کشیدن  هم کشیدن و هم هل دادن
پوشیدن جوراب
فشردن رنگ
پاک کردن دفتر

جواب گفت‌ و گو صفحه ۷۰ علوم سوم

گفت‌ و گو صفحه ۷۰ علوم سومبه تصویرها نگاه کنید.
📘 در کدام تصویر، نیرو، سبب توقف حرکت جسمی می‌شود؟
پاسخ: گرفتن توپ توسط دروازه‌بان

در کدام تصویر، نیرو، سبب تغییر شکل جسمی می‌شود؟
پاسخ: پهن کردن خمیر توسط نانوا – فشار دادن بادکنک

📘 در کدام تصویر، نیرو، جهت حرکت جسمی را تغییر می‌دهد؟
پاسخ: جهت حرکت توپ با ضربه‌ای که به آن وارد می‌شود، تغییر می‌کند.

📘 نیروها نه تنها اجسام ساکن را به حرکت درمی‌آورند، بلکه می‌توانند سبب توقف اجسام، تغییر جهت آن‌ها و تغییر شکل اجسام نیز بشوند. آیا می‌توانید برای هر مورد مثالی بزنید؟
پاسخ: توقف اجسام: گرفتن ترمز دوچرخه
 تغییر جهت آن‌ها: ضربه زدن به توپ والیبال
 تغییر شکل اجسام: فشار دادن قوطی آبمیوه
 به‌حرکت درآوردن اجسام ساکن: شوت کردن توپ فوتبال

جواب فعالیت صفحه ۷۱ علوم سوم

📘 بچه های یک گروه با خمیر بازی و بچه های گروه دیگر با ورقه های آلومینیوم قایق درست می کنند به‌طوری که قایق روی آب شناور بماند. شما هم قایقی درست کنید که روی آب قرار بگیرد.
با نیروی فوت کردن قایق را به حرکت در آورید.
با نیروی فوت کردن قایق در حال حرکت را متوقف کنید.
آیا می توانید با فوت کردن، جهت حرکت قایق را تغییر دهید؟
پاسخ: بله، اگر نیرویی که در خالف جهت حرکت وارد می کنیم از نیرویی که باعث به حرکت در آمدنش بوده، بیشتر باشد، جهت حرکت قایق تغییر می کند.

جواب فعالیت صفحه ۷۲ علوم سوم

در هر یک از شکل ها نیرو در چه جهتی به جسم وارد می شود؟

جواب فعالیت صفحه ۷۲ علوم سوم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۹ علوم سوم صفحه ۶۴ , ۶۹ , ۷۱ , ۷۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۰ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۸ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۹ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.