جواب درس ۹ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۸ و ۵۹

جواب درس ۹ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۸ و ۵۹

گام به گام درس نهم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۹ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۸ و ۵۹

گام به گام درس نهم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۹:: سوره‌ی عصر

جواب پیام قرآنی صفحه ۵۸ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 58 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.  
جواب: انجام دادن کار خوب ثواب زیادی دارد و خداوند در قرآن به ما گفته است که کار های خوب انجام دهید. مانند درس خواندن ، کمک کردن به دیگران ، آب دادن به گیاهان و درختان

انس با قرآن در خانه صفحه ۵۹ قرآن دوم ابتدایی

پیام قرآنی درس را همراه با معنای آن بخوان و سه کار خوبی را که هر روز انجام می‌دهی نام ببر.
جواب: ۱- کمک کردن به بزرگتر ها در کار هایشان ۲- درس خواندن ۳- شکر کردن خداوند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.