معنی شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم✅ صفحه ۱۶

معنی شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم صفحه ۱۶

معنی بخوان و حفظ کن رقص باد خنده گل فارسی پنجم

معنی شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم صفحه ۱۶

معنی بخوان و حفظ کن رقص باد خنده گل فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم / معنی فارسی پنجم

۱- باد سرد، آرام بر صحرا گذشت *** سبزه زاران، رفته رفته، زرد گشت
معنی: باد سردی آرام آرام در صحرا وزید و کمکم سبزه ها و چمنزارها زرد شد.

۲- تک درخت نارون، شد رنگ رنگ *** زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ
معنی: برگ های تک درخت نارون، رنگارنگ شد و آن برگ های چتر مانند شاداب و زیبایش، زرد شد.

۳- برگ برگ گل به رقص باد ریخت *** رشته های بیدبُن از هم گسیخت
معنی: با وزش باد، برگ های گل یکی یکی بر زمین ریخت و رشته های درخت بید از هم جدا شد.

۴- چشمه کم کم خشک شد، بی آب شد *** باغ و بُستان، ناگهان در خواب شد
معنی: کم کم چشمه خشک و بی آب شد و ناگهان تمام باغ ها و بستان ها به خواب زمستانی رفتند.

۵- کرد دهقان، دانه ها در زیر خاک *** کرد کوته، شاخه ی پیچانِ تاک
معنی: کشاورز دانه ها را در زیر خاک کاشت و شاخه های بلند پیچ در پیچ درخت انگور را کوتاه کرد.

۶- فصل پاییز و زمستان می رود *** بار دیگر، چون بهاران میشود
معنی: فصل پاییز و زمستان سپری میشود و یک بار دیگر، وقتی که فصل بهار می آید…..

۷- از زمین خشک، میروید گیاه *** چشمه می جوشد، آب میافتد به راه
معنی: از زمین خشک گیاه میروید و چشمه ها می جوشند و آب آنها روان میشود.

۸-برگ نو آرَد، درخت نارون *** سبز گردد، شاخساران کهن
معنی: درخت نارون دوباره برگ تازه میرویاند و شاخه های بزرگ قدیمی سبز میشوند.

۹- گل بخندد، بر سرِ گل بوته ها *** پُر کند بوی خوش گل، باغ را
معنی: بر سر بوته های گل، غنچه ای شکوفا میشود و بوی خوش این گل، باغ را پر میکند.

۱۰- باز می آید پرستو، نغمه خوان *** باز میسازد در اینجا آشیان
معنی: دوباره پرستو آواز خوان و شاد میآید و در این باغ لانه میسازد.

مخالف و متضاد شعر رقص باد فارسی پنجم

متضاد به ترتیب بیت ها
۱- سرد  گرم
صحرا جنگل
۲- شاداب ناراحت
قشنگ زشت
۳- گسیخت وصل شد
۴- باغ و بُستان بیابان
کم کم تند تند (در این شعر)
خواب بیدار
۵-  زیر رو(بالا)
کوته بلند
۶- پاییز و زمستان بهار و تابستان
۷- خشک خیس
۸- برگ نو برگ خشک
کهن تازه
۹- بخندد گریه کند
۱۰-  نغمه خوان سکوت

معنی کلمات شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم

صحرا: زمین وسیع و بی درخت
تک درخت نارون: درخت نارونی که تنها است
رنگ رنگ: دارای رنگ های مختلف
برگ برگ گل: همه برگ های گل
رشته های بیدبُن: ساقه های بلند و باریک درخت بید
چشمه: منبع آب زیرزمینی که از زمین بیرون می آید
باغ و بُستان: مجموعه درختان و گل ها در یک مکان
دانه ها: بذر گیاهان
شاخه ی پیچانِ تاک: ساقه درخت انگور که به شکل پیچ در پیچ رشد می کند.
فصل پاییز و زمستان می رود: فصل های سرد سال رو به پایان است.
برگ نو آرَد، درخت نارون: از درخت نارون برگ های جدیدی می روید.
شاخساران کهن: شاخه های درختان کهنسال
نغمه خوان: آواز خان
آشیان: لانه ها

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم✅ صفحه ۱۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس دوم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی درس تماشاخانه کلاس پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب خوانش و فهم صفحه ۱۷ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.