معنی روان خوانی کژال فارسی هفتم ✅ صفحه ۲۳

معنی روان خوانی کژال فارسی هفتم ✅ صفحه ۲۳

معنی روان خوانی کژال فارسی هفتم

معنیروان خوانی کژال فارسی هفتم ✅ صفحه ۲۳

معنی روان خوانی کژال فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم / روان خوانی کژال صفحه ۲۳

معنی کلمات روان خوانی کژال فارسی هفتم

لپ: گونه دندان برسر دندان ساییدن: کنایه از خشمگین بودن
قُنداقه: پارچه ای که نوزاد را در آن می پیچند خُرناسه: صدایی که در حالت خواب از گلو بیرون می اید .
روله: فرزند به زبان کردی معطّل: منتظر، بی کار، بلا تکلیف
گالش: نوعی کفش قدیمی زنانه (کفش لاستیکی) مَجال: فرصت، وقت لازم
خیش: وسیله ای برای شخم زدن، گاو اهن زُل زدن: خیره شدن
پاره‌ی تن: فرزند عزیز(کنایه) پا برهنه: بدون کفش
مویه: گریه کردن مویه کنان: گریه کنان تقلا: کوشش، تلاش
زار زدن: گریه کردن هق هق: صدای بریده بریده‌ی گریه طولانی
دایه: مادر خشکش زد: مات و مبهوت شد.
هراسان: ترسان

محتوای داستان کژال

کژال داستان کوتاهی است از خانم طاهره ایبد. درون مایه این داستان بر مقاومت و ایستادگی در برابر تهاجم بدخواهان و جان فشانی کردن برای حفظ خانه و هم نوع و سرزمین و دفاع از هستی انسان، تأکید دارد
زاویه دید این داستان، روایت به شیوه سوم شخص مفرد است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.