معنی شعر ستایش فارسی پنجم ابتدایی ✅ صفحه ۸

معنی شعر ستایش فارسی پنجم ابتدایی ✅ صفحه ۸

معنی ستایش پنجم

معنی شعر ستایش فارسی پنجم ابتدایی ✅ صفحه ۸

معنی ستایش پنجم

معنی فارسی پنجم / شعر ستایش

۱- ای همه هستی ز تو پیدا شده *** خاک ضعیف از تو توانا شده
معنی: ای خدایی که تمام هستی و جهان به خاطر وجود تو آفریده و آشکار شده است و انسان به خاطر وجود تو توانا و قدرتمند گشته است.

۲- از پیِ توست این همه امید و بیم *** هم تو ببخشای و ببخش ای کریم
معنی: این همه امید و آرزو و این همه ترس و بیم به خاطر توست. ای خدای بخشنده، هم گناهان ما را ببخش و هم چیزهای خوب را به ما عطا کن.

۳- چاره ی ما ساز که بی یاوریم *** گر تو برانی، به که روی آوریم؟
معنی: خدایا چاره ساز و مشکل گشای کار ما باش که ما به جز تو یاوری نداریم. اگر تو به ما توجّه نکنی پس ما با چه کسی رازهایمان و درد هایمان را بگوییم؟

۴- جز درِ تو، قبله نخواهیم ساخت *** گر ننوازی تو، که خواهد نواخت؟
معنی: به جز تو کسی را ستایش نمی کنیم و حاجتمان را فقط از تو میخواهیم. اگر تو ما را مورد لطف قرار ندهی هیچکس نمیتواند به ما مهربانی و لطف کند.

۵- یار شو، ای مونسِ غمخوارگان *** چاره کن ای چاره ی بیچارگان
معنی: ای همدم و یار همه ی غم خوارها و مشکل دار ها، یار و همدم ما باش و ای چارهساز دردهای بیچارگان، مشکلات ما را رفع کن

معنی کلمات ستایش فارسی پنجم

هستی: وجود، آفرینش، جهان خاک: در این بیت به معنی انسان
از پی: به دنبال بیم: ترس، خوف
کریم: بخشنده چاره: تدبیر، راه حل
که: چه کسی قبله: جهتی که ما نماز می خوانیم
ننوازی: محبت نکنی مونس: همدم، یار
غمخوارگان: رنج دیدگان بیچارگان: درماندگان، عاجزان

کلمات متضاد شعر ستایش فارسی پنجم

هستی نیستی
ضعیف توانا
بیچارگان توانمندان، سعادتمندان

کلمات هم خانواده ستایش فارسی پنجم

ضعیف= ضعف، مستضعف
کریم= کرامت، تکریم
مونس= انس، انیس

کلمات سخت املایی درس ستایش فارسی پنجم

هستی – ضعیف – ببخشای – چاره ساز – قبله – نخواهیم ساخت – ننوازی – خواهد نواخت – مونس – غمخوارگان – بیچارگان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر ستایش فارسی پنجم ابتدایی ✅ صفحه ۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس اول فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی شعر نیایش فارسی پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس اول فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.