معنی شعر سرای امید فارسی پنجم✅ صفحه ۷۶

معنی شعر سرای امید فارسی پنجم✅ صفحه ۷۶

معنی بخوان و حفظ کن سرای امید فارسی پنجم

معنی شعر سرای امید فارسی پنجم✅ صفحه ۷۶

معنی بخوان و حفظ کن سرای امید فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم /

ایران ای سرای امید *** بر بامت سپیده دمید
معنی: ایران، ای خانه ی امید و آرزو، بر بام تو سپیده و پیروزی طلوع کرد.

بنگر کزین رَهِ پُر خون *** خورشیدی خجسته رسید
معنی: نگاه کن که از این راه پر از رنج و سختی، خورشید پیروزی و مبارک رسید.

اگر چه دل ها پر خون است *** شکوه شادی، افزون است
معنی: اگرچه دلها پر خون و ناراحت هستند اما شکوه و عظمت و شادی زیاد است.

سپیده ی ما گلگون است *** که دست دشمن، در خون است
معنی: سپیده ی پیروزی ما به رنگ گل سرخ است زیرا دست دشمن در خون است. (دشمن، مردم ما را کشته است.)

ای ایران، غمت مَرِساد *** جاویدان، شکوه تو باد
معنی: ای ایران، امیدوارم غم و ناراحتی به تو نرسد و شکوه و بزرگی ات همیشگی باشد.

راه ما راه حق، راه بهروزی است *** اتّحاد، اتّحاد، رمز پیروزی است
معنی: راه ما، راه حقّ و حقیقت و راه بهروزی و نیکبختی است و رمز پیروزی ما فقط اتّحاد و همبستگی است.

صلح و آزادی / جاودانه در همهی جهان، خوش باد / یادگار خون عاشقان، ای بهار / ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد.
معنی: صلح و آزادی در همهی جهان، جاودانه، خوش باشد، ای یادگار خون عاشقان واقعی، ای بهار آزادی، ای بهار تازه جاودان شده در این چمن هستی، همیشه برقرار، شکوفا و شکفته باشی

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر سرای امید فارسی پنجم✅ صفحه ۷۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس دهم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی درس نهم فارسی پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.