سوالات درس ۱۰ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوالات درس ۱۰ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس دهم

سوالات درس ۱۰ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس دهم

سوالات متن هدیه ششم / درس ۱۰:آداب زندگی

۱.چند ویژگی رفتاری پیامبر را نام ببرید ؟
پاسخ: ۱.باهرکس رو به رو می شد از بزرگ وکوچک، درسلام کردن پیشی می گرفت
۲.همیشه لبخند بر لب داشت اما با صدای بلند نمی خندید
۳.درکنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت
۴.خوش رو وخوش اخلاق بود

۲.پیامبر (ص) در مورد ترش رویی چه می فرماید ؟
پاسخ: خداوند کسی را که با ترش رویی با دیگران دیدار کند، دوست ندارد

۳.آداب معاشرت چیست ؟
پاسخ: به رفتارهایی که ما هنگام رو به رو شدن با یگران و برای رعایت ادب در برابر آن ها انجام می دهیم آداب معاشرت می گویند

۴.رعایت آداب معاشرت نشان دهنده ی چیست ؟
پاسخ: نشان دهنده ی احترامی است که ما به دیگران می گذاریم

۵.رعایت آداب معاشرت سبب چه چیزی می شود؟
پاسخ: مهربانی و صمیمیت را افزایش می دهد

۶.دستورهای قرآن در رابطه با آداب معاشرت چیست ؟
پاسخ: گفتار پسندیده و رفتار پسندیده

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ هدیه های آسمانی ششم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۱ هدیه ششم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۹ هدیه ششم استفاده نمایید.