سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوازدهم ۱۲ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوازدهم ۱۲ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

درس دوازدهم (در جستجوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

سوالات صفحه ۷۶ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱- در دوره قاجار شکست های نظامی و سیاسی از روسیه و انگلیس چه نتیجه ای داشت؟
پاسخ: نتایج زیانباری برای کشور ما داشت، اما ایرانیان را بیش از پیش متوجه ارزش علم کرد و توانمندی های صنعتی اروپاییان را آشکار ساخت، بعلاوه برخی سیاستمداران، اندیشمندان و عالمان دینی برای پیشرفت ایران به چاره جویی پرداختند و برای حفظ استقلال و پیشرفت کشور خود کارهایی انجام دادند.

۲- عباس میرزا ولیعهد چه کسی بود؟
پاسخ: فتحعلی شاه

۳- چرا عباس میرزا(ولیعهد فتحعلی شاه) به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟
پاسخ: او در جریان جنگ با روسیه متوجه تأثیر علم و صنعت بر پیشرفت های نظامی آن کشور و دیگر کشورهای اروپایی شد. عباس میرزا یکی از نقاط قوت روس ها در جنگ، برخورداری از دانش و تجهیزات پیشرفته نظامی می دانست او به این نتیجه رسیدکه تا تغییراتی در جهت پیشرفت های علمی و صنعتی در ایران ایجاد نشود، تعداد زیاد سپاهیان ایران و دلاوری و فداکاری آنها، برای پیروزی کافی نیست.

۴- اقدامات عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه بود؟
پاسخ: فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون جدید بود. این افراد برای تحصیل در رشته های فنی، نظامی و پزشکی به اروپا رفتند و به تدریج زمینه آشنایی ایرانیان را با دستاوردهای تمدن اروپا فراهم آوردند. عباس میرزا همچنین برای آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی، دستور داد کتاب هایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به فارسی ترجمه کنند.

۵ – عباس میرزا چگونه از دنیا رفت و پس از مرگش چه کسی ولیعهد فتحعلی شاه شد؟
پاسخ: عباس میرزا در آستانه لشکر کشی برای دفاع از هرات که به اشغال انگلیس متجاوز در آمده بود، به طرز مشکوکی، از دنیا رفت و فتحعلی شاه، پسر عباس میرزا، محمدمیرزا را به ولیعهدی برگزید.

سوالات صفحه ۷۷ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۶- امیر کبیر صدراعظم چه کسی بود؟
پاسخ: ناصرالدین شاه

۷- در زمان صدراعظمی امیرکبیر حکومت قاجار با چه مشکلاتی روبرو بود؟
پاسخ: با مشکلات بزرگی از قبیل شورش در ایالت ها، دخالت های خارجی، بی نظمی و اختلال امور کشوری و لشکری و خالی بودن خزانه روبرو بود.

۸- انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟
پاسخ: امیرکبیر پس از برقرار کردن امنیت و آرامش، اقداماتی را برای نوسازی تشکیلات حکومتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی آغاز کرد. او در سیاست خارجی، توجه ویژه ای به حفظ استقلال کشور داشت و در صدد قطع نفوذ روسیه و انگلستان در ایران بود.

۹- یکی از مهمترین اقدامات امیرکبیر، تأسیس ..مدرسه دارالفنون.. بود.

۱۰- دو مورد از اقدام امیرکبیر را توضیح دهید.
پاسخ: یکی از اقدامات امیر کبیر، تأسیس مدرسه دارالفنون بود. او که فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمی دانست، تصمیم گرفت مدرسه ای به سبک مدرسه های جدید در ایران تأسیس کند تا تعداد بیشتری از ایرانیان علوم و فنون جدید را بیاموزند. او همچنین معلمانی را از کشورهایی جز روسیه و انگلیس استعمارگر (مثال از اتریش) برای تدریس در مدرسه دارالفنون استخدام کرد.

۱۱- چرا امیرکبیر مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد؟
پاسخ: چون فرستادن دانشجو به اروپا را کافی نمی دانست و می خواست تعداد بیشتری از ایرانیان علوم و فنون جدید را بیاموزند.

۱۲- چه کسی دستور قتل امیرکبیر را داد؟ و پس از قتل امیرکبیر وضعیت ایران چگونه شد؟
پاسخ: ناصرالدین شاه تحت تأثیر برخی از توطئه چینی ها، دستور قتل وی را داد و ایران را از خدمات ارزشمند او محروم کرد. وضعیت کشور پس از قتل امیرکبیر، افول کرد.

۱۳- یکی از علل رشد علمی و صنعتی اروپاییان پس از قرن ۱۵ چه بود؟ا
پاسخ: یران مهد برخی از مراکز علمی بزرگ (همچون نظامیه ها و دانشگاههای مشهور مانند جندی شاپور) در طول تاریخ بوده و علوم و فنون متعددی مخصوصا در زمان اوج تمدن اسلامی، به دست مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی تولید شده است. آشنایی اروپاییان با این گنجینه تمدنی که غالبا به زبانهای فارسی یا عربی نگاشته شده بود، یکی از عوامل رشد علمی و صنعتی آنها پس از قرن ۱۵ به شمار می رود.

۱۴- چرا همزمان با اروپاییان در ایران به ویژه دوره قاجاریه شاهد رشد و نوآوری علمی نبودیم؟
پاسخ: به دلیل نا لایق بود برخی حاکمان

سوالات صفحه ۷۹ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱۵- در مورد تأسیس مدرسه به سبک اروپایی در ایران توضیح دهید.
پاسخ: در دوره قاجار، نگاه برخی حاکمان داخلی و روشنفکران به پیشرفت های کشورهای اروپایی دوخته شده بود. از سوی دیگر، برخی از کشورهای استعمارگر نیز به دلیل منافع خود، در صدد تغییر روش های تعلیم و تربیت در ایران بودند تا بتوانند نسل آینده ایران را مطابق با برنامه های خود تربیت کنند. در چنین فضایی و پس از آشنایی با پیشرفت های ایجاد شده در اروپا، برخی افراد مانند میرزا حسن رُشدیه تصمیم گرفتند تا مدارس جدیدی در ایران بر اساس روش های جدید تعلیم و تربیت عمومی، تأسیس کنند. بعضی از این مدارس تازه تأسیس شده، متناسب با فرهنگ اروپاییان ساخته شده بود و تفاوت های جدی با سبک و فرهنگ تعلیم و تربیت در ایران اسلامی داشت.

۱۶- یکی از نتایج آشنایی ایرانیان با تمدن اروپایی در دوره قاجاریه چه بود؟
پاسخ: برخی افراد مانند میرزا حسن رشدیه تصمیم گرفتند تا مدارسی در ایران بر اساس روش های جدید تعلیم و تربیت عمومی، تأسیس کنند.

سوالات صفحه ۸۰ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱۷- نفوذ اقتصادی روسیه و انگلیس را در دوره قاجار توضیح دهید.
پاسخ: آنها در دوره ناصرالدین شاه به امتیازهای اقتصادی مهمی مانند تأسیس بانک، استخراج معادن نفت ، بهره برداری از جنگل و شیلات در ایران دست یافتند. صنعت و بازرگانی کشور ما با واگذاری این امتیازها آسیب فراوانی دید. شرکت های بازرگانی خارجی که به دنبال بازارهای مصرف جدید بودند، در بیشتر شهرهای ایران شعبه هایی تأسیس کردند و به خرید و فروش مشغول شدند.

۱۸- چرا کالاهای ایرانی در زمان ناصرالدین شاه توان رقابت با کالاهای اروپایی را نداشتند؟
پاسخ: چون این شرکت ها معمولا کالاهای اروپایی را بدون پرداخت حقوق گمرکی و یا با حقوق گمرکی بسیار ناچیزی وارد می کردند. تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی که نمی توانستند با این شرکت ها رقابت کنند، روز به روز ضعیف تر و دچار ورشکستگی شدند.

۱۹- به چه دلیل مردم ایران با واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان مخالف بودند؟
پاسخ: مردم مسلمان ایران می دانستند که واگذاری امتیازهای اقتصادی به روسیه و انگلستان موجب تسلط هر چه بیشتر بیگانگان بر منابع ثروت و بازار کشورشان می شود.

۲۰ – رهبری اعتراضات مردم در دوره قاجاریه بر عهده .. روحانیون.. بود.

۲۱- دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟
پاسخ: نهضت تنباکو یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی بود که در اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان شکل گرفت.

۲۲- قرارداد انحصار توتون و تنباکو در زمان ناصرالدین شاه چه بود؟
پاسخ: در دوره ناصرالدین شاه، توتون و تنباکو از عمده ترین محصولات کشاورزی ایران بود. در آن زمان یک نفر انگلیسی قراردادی با ایران بست که بر اساس آن ایرانیان نمی توانستند محصول توتون و تنباکوی خود را به کسی غیر از او بفروشند.

۲۳- قرارداد انحصار توتون و تنباکو چگونه لغو شد؟
پاسخ: مردم به ویژه روحانیون و بازرگانان با آگاهی از نتایج زیان بار اقتصادی این قرارداد، در شهرهای مختلف شروع به اعتراض کردند و خواهان لغو قرارداد شدند. ناصرالدین شاه به خواسته مخالفان اعتنایی نکرد و آیت الله میرزا حسن شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در سامرا، استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعلام کرد. با اوج گرفتن نهضت، ناصرالدین شاه مجبور شد قرارداد را لغو کند. و غرامت و خسارت نیز به تالبوت بپردازد.

۲۴- موفقیت نهضت تنباکو چه اهمیتی برای مردم داشت؟
پاسخ: نهضت تنباکو نخستین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی بود و پیروزی آن حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را در مردم تقویت کرد.

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۳ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس یازدهم مطالعات نهم استفاده نمایید.