سوالات درس سوم علوم سوم با جواب

سوالات درس سوم علوم سوم با جواب

سوالات درس سوم ۳ علوم سوم دبستان

سوالات درس سوم علوم سوم با جواب

سوالات درس سوم ۳ علوم سوم دبستان

سوالات علوم سوم ابتدایی / سوالات درس ۳ اندازه گیری مواد

سوالات بروز شده به کتاب جدید:

سوالات درس سوم (اندازه گیری مواد)

۱- ماده چیست ؟
جواب: بیشتر آن چه که در اطراف ما هستند ماده نام دارند.

۲- جرم چیست ؟
جواب: مقدار مادهی تشکیل دهنده‌ی هر جسم را جرم آن جسم میگویند.

۳- جرم اجسام را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟
جواب: ترازو

۴- آیا میتوان از روی ظاهر اجسام به جرم آن پی برد و آن ها را مقایسه کرد؟
جواب: خیر

۵- جرم اجسام را با چه واحدی اندازه گیری می کنند؟
جواب: کیلوگرم و واحد اندازه گیری اجسام بسیار سنگین تن است.

۶- جرم موادی که کوچک هستند یا مقدار کمتری از یک کیلوگرم دارند را با چه چیزی بیان می کنند؟
جواب: گرم

۷- انواع ترازو را نام ببرید.
جواب: ترازوی دو کفه ای – ترازوی آشپزخانه – ترازوی عقربه ای – ترازوی دیجیتالی

۸- آیا جرم اجسام با تغییر حالت و خرد کردن تغییری می کند؟
جواب: خیر

۹- حجم چیست ؟
جواب: به مقدار جایی که اجسام میگیرند ، حجم گفته میشود.

۱۰- واحد اندازه گیری حجم مایعات چه نام دارد ؟
جواب: لیتر و برای حجم مقدار کمی از مایعات از یکای میلی لیتر استفاده می‌کنند.

۱۱- حجم مایعات را با چه ظروفی اندازه گیری میکنند ؟
جواب: با ظروفی که اندازهی مشخصی دارند. (درجه بندی شده هستند.)

۱۲- هر ماده ای که در اطراف ماست دارای حجم و جرم است یعنی چه ؟
جواب: یعنی هم جایی را اشغال میکند و هم از موادی تشکیل شده است.

سوالات کتاب علوم چاپ سال قبل:

۱- ماده چیست ؟
جواب: بیشتر آن چه که در اطراف ما هستند ماده نام دارند.

۲- جرم چیست ؟
جواب: مقدار مادهی تشکیل دهنده‌ی هر جسم را جرم آن جسم میگویند.

۳- جرم اجسام را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟ 
جواب: ترازو

۴- آیا میتوان از روی ظاهر اجسام به جرم آن پی برد و آن ها را مقایسه کرد؟
جواب: خیر

۵- جرم اجسام را با چه واحدی اندازه گیری می کنند؟
جواب: کیلوگرم و واحد اندازه گیری اجسام بسیار سنگین تن است.

۶- جرم موادی که کوچک هستند یا مقدار کمتری از یک کیلوگرم دارند را با چه چیزی بیان می کنند؟
جواب: گرم

۷- انواع ترازو را نام ببرید.
جواب:
– ترازوی دو کفه ای
– ترازوی آشپزخانه
– ترازوی عقربه ای
– ترازوی دیجیتالی

۸- آیا جرم اجسام با تغییر حالت و خرد کردن تغییری می کند؟
جواب: خیر

۹- حجم چیست ؟
جواب: به مقدار جایی که اجسام میگیرند ، حجم گفته میشود.

۱۰- واحد اندازه گیری حجم مایعات چه نام دارد ؟
جواب: لیتر و برای حجم مقدار کمی از مایعات از یکای میلی لیتر استفاده می کنند.

۱۱- حجم مایعات را با چه ظروفی اندازه گیری میکنند ؟
جواب: با ظروفی که اندازهی مشخصی دارند. (درجه بندی شده هستند.)

۱۲- هر ماده ای که در اطراف ماست دارای حجم و جرم است یعنی چه ؟
جواب: یعنی هم جایی را اشغال میکند و هم از موادی تشکیل شده است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس سوم علوم سوم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۴ علوم سوم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۲ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۳ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.