سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس سیزدهم ۱۳ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس سیزدهم ۱۳ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.
درس سیزدهم / تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

سوالات صفحه ۸۴ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱-در دوره مظفرالدین شاه رویدادی بزرگ در ایران رخ داد. این رویداد .. نهضت مشروطیت .. بود.

۲-نتیجه نهضت مشروطه چه بود؟
پاسخ: نهضت مشروطه باعث شد نظام پادشاهی استبدادی ، جای خود را به پادشاهی مشروطه بدهد.

۳ -نظام پادشاهی مشروطه چه نوع حکومتی است؟
پاسخ: در نظام پادشاهی مشروطه قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران (دولت) در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند.

۴-چرا در میانه دوران سلطنت ناصرالدین شاه اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران رو به افول نهاد و در دوران مظفرالدین شاه بیشتر شد؟
پاسخ: با افزایش نفوذ و دخالت انگلستان و روسیه در ایران، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران رو به افول نهاد . این روند در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه، به سبب ضعف و ناتوانی او فزونی یافت.

۵-چرا مردم ایران (در دوره قاجار) به تکاپوی اصلاح اوضاع کشور افتادند؟
پاسخ: مردم ایران که طعم تلخ استعمار را چشیده بودند و می دانستند که حکومت استبدادی کشورشان نیز قادر به مبارزه با استعمارگران نیست، با تکیه بر آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه، به تدریج به تکاپوی اصلاح اوضاع کشور بر آمدن د.

۶-کشورهای استعمارگر چگونه می خواستند کشورهای دیگر را مستعمره خود قرار دهند؟
پاسخ: آنها پس از انقلاب صنعتی تلاش کردند تا تمام جهان را در چنگ خود بگیرند و از منافع اقتصادی آنها بهرهمند شوند. یکی از برنامه های آنها، تضعیف حکومت های مستقل در سراسر جهان و در نهایت تبدیل آن کشورها به مستعمرات کشورهای قدرتمندی چون انگلستان بود. آنها همچنین با ایجاد فقه های جدید و دامن زدن به اختلافات مذهبی و اجتماعی، سعی کردند تا نیروی مقاومت مردمی را در این کشور تضعیف کنند.

۷ -نقش روشنفکران در انقلاب مشروطه چه بود؟
پاسخ: از اواسط دوره قاجار، برخی شروع به تمجید از ویژگی های تمدن غربی و حکومت های مشروطه کردند و در مقابل، اوضاع نابسامان کشور را بیان می کردند.

۸ -روشنفکران در دوره قاجاریه چه چیزی را ترویج می دادند؟
پاسخ: بعضی از روشنفکران این دوران، پذیرش بی چون و چرای اندیشه های غربی و خودباختگی در برابر غرب را ترویج می کردند و نهضت اصلاح طلبی مردم ایران را که بر اساس عدالت خواهی و نفی استعمار بود، با عقاید و اندیشه های غربی، در می آمیختند.

سوالات صفحه ۸۵ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۹-چه چیزی انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد؟
پاسخ: موفقیت نهضت تنباکو و قتل ناصرالدین شاه

۱۰-چه عواملی باعث بوجود آمدن اعتراضات مردمی در دوران مظفرالدین شاه شد؟
پاسخ: مظفرالدین شاه، شاهی نالایق بود که توانایی سامان دادن به کشور را نداشت و ماجرای هزینه های سنگین سفرهای او به خارج کشور در عین وضعیت بد اقتصادی مردم، موجب ناراحتی های فراوانی شده بود. چنین اوضاعی در کنار برخی توهین ها به مقدسات دینی مردم از سوی برخی کارگزاران کشورهای استعمارگر در ایران، سبب به وجود آمدن اعتراضات مردمی به رهبری علمای تهران و در رأس آنها، آیت الله بهبهانی و آیت الله سیدمحمد طباطبایی بود.

۱۱-کدام عامل جریان مشروطه را سرعت بخشید؟
پاسخ: ماجرای فلک شدن برخی از تجار بود.

۱۲-جریان فلک شدن تجار توسط حاکم تهران چه بود؟
پاسخ: در آن زمان، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند نان و قند بالا رفت، برخی از مردم به همراه تعدادی از تاجران قند به این گرانی اعتراض کردند. حاکم تهران بجای آنکه به شکایت آنان رسیدگی کند، به آنها توهین کرد و تاجران را فلک کرد.

۱۳-عکس العمل مردم از به فلک کشیده شدن تجار توسط حاکم تهران چه بود؟
پاسخ: اعتراضات ادامه یافت و عده ای از علما با تحصن (بست نشینی) در حرم حضرت عبدالعظیم از مردم حمایت کردند.

۱۴-پس از به فلک بستن تجار، تحصن علما در حرم عبدالعظیم … یک ماه .. طول کشید.

۱۵-در رأس تحصن کنندگان حرم عبدالعظیم چه کسانی قرار داشتند؟
پاسخ: آیت الله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی.

۱۶ -مهمترین خواسته معترضین در حرم عبدالعظیم چه بود؟
پاسخ: تشکیل عدالت خانه در تمام شهرها و عمل به قانون اسلامی به شکل دقیق بود

۱۷ -مظفرالدین شاه به خواسته های مهاجران عبدالعظیم عمل نکرد
صحیح( ✔)
غلط ( )

۱۸-وقتی مظفرالدین شاه به خواسته های مهاجران عبدالعظیم عمل نکرد علما و مردم دست به چه اقدامی زدند؟
پاسخ: در پی تشکیل نشدن عدالت خانه و شدید شدن اعتراضات، شهر حالت نیمه تعطیل به خود گرفت و آیت الله طباطبایی و بهبهانی که پیشرفت کار را بدون همراهی آیت الله شیخ فضل الله نوری ناممکن می دیدند، از او خواستند تا به جمع معترضین بپیوندند. شیخ فضل الله که بزرگترین عالم تهران بود، با انان همراه شد و در پی او، اکثر روحانیون تهران به معترضان ملحق شدند. در نهایت، جمعی چند هزار نفره، برای به دست آوردن مطالبات خود، راهی قم شدند و با ارسال نامه به عالمان دیگر شهرها و مراجع در عراق، بسیاری از ایشان را با خود همراه کردند.

۱۹-چرا عده ای از معترضین در سفارت انگلیس تحصن کردند؟
پاسخ: با خروج علما از تهران، در شهر شایعه شد که دولت قرار است تجار و کسبه ای را که جزء معترضان هستند، تحت فشار قرار دهد. از این رو، جمعی از آنها به تحریک برخی وابستگان انگلستان، به سفارت این کشور پناه بردند. به تدریج جمعیت تحصن کنندگان در سفارت افزایش یافت و به هزاران نفر تاجر، کاسب، طلبه و عموم مردم رسید.

سوالات صفحه ۸۶ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۲۰-عکس العمل اعضای سفارت انگلیس در برابر تحصن مردم در سفارت خانه چه بود؟
پاسخ: اعضای سفارت از این فرصت استفاده کردند و با پذیرایی از مردم، به تأثیر گذاری بر خواسته های آنان پرداختند و بیشتر مردم نیز، از سیاست پیچیده استعماری انگلیس و سوء استفاده این کشور از تحصن آنها، غافل بودند. بسیاری از مردم برای اولین بار در سفارت با واژه “مشروطه” آشنا شدند و انگلیسی ها و غربگرایان به آنان القا کردند که باید همچون انگلستان، مشروطه و مجلس شورا بخواهند.

۲۱-فرمان مشروطیت توسط چه کسی و در چه تاریخی امضا شد؟
پاسخ: توسط مظفرالدین شاه و در مرداد ۱۲۸۵ .

۲۲-پس از صدور فرمان مشروطه عده ای از سیاستمداران مشروطه خواه، به سرعت .. قانون اساسی .. را تدوین کردند.

۲۳-مسائل و حوادث پس از مشروطه که باعث شد هدف های اصلی جنبش مشروطه خواهان بطور کامل محقق نشود چه بود؟
پاسخ: الف) تدوین متمم قانون اساسی و شدت گرفتن اختلاف ها
ب)تعطیلی مجلس
پ)شهادت شیخ فضل الله نوری
ت)افزایش دخالت های خارجی
ث)وقوع جنگ جهانی اول

۲۴-چرا قانون اساسی کاستی هایی داشت و عکس العمل علما در این زمینه چه بود؟
پاسخ: تنظیم شتابان قانون اساسی توسط نمایندگان موجب بروز کاستی هایی در آن شد. این کاستی ها، آیت الله شیخ فضل الله نوری و جمعی زیادی از علما و دلسوزان را واداشت تا خواستار افزودن برخی متمم ها به قانون اساسی شوند.

۲۵-متمم قانون اساسی با تلاش چه کسی به قانون اساسی افزوده شد؟
پاسخ: شیخ فضل الله نوری

۲۶-متمم قانون اساسی در چه موردی بود؟
پاسخ: بخش هایی در متمم قانون اساسی تصویب شد که بنابر آن، باید چند نفر از مجتهدان و فقیهان اسلام که با شرایط و زمان خود آشنا بودند، در مجلس شورا شرکت می کردند تا قانون های مصوب، مخالف قواعد اسلامی نباشد.

۲۷-پس از مظفرالدین شاه چه کسی جانشین او شد؟
الف) ناصرالدین شاه ( )
ب) احمد شاه ( )
ج) محمدعلی شاه (✔)
د) احمد میرزا ( )

۲۸-محمدعلی شاه چگونه پادشاهی بود؟
پاسخ: پادشاهی مستبد بود.

۲۹-به دستور .. محمدعلی شاه.. ،مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

۳۰-مجلس چگونه توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و منحل گردید؟ا
پاسخ: و با پشتیبانی دولت روسیه و حمایت طرف داران حکومت استبدادی، تصمیم گرفت حکومت نوپای مشروطه را نابود سازد. پس از چند ماه اختلاف و درگیری موافقان و مخالفان مشروطه و حوادثی مانند قتل صدراعظم شاه و سوء قصد به جان شاه، به دستور محمدعلی شاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

سوالات صفحه ۸۷ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۳۱-با تعطیلی مجلس، گروهی از مشروطه خواهان به .. اروپا.. رفتند.

۳۲-مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری.. ستارخان.. و .. باقرخان.. در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند.

۳۳-چه کسانی در برابر استبداد محمدعلی شاه به پا خاستند و چه نتیجه ای گرفتند؟
پاسخ: مردم و علما در داخل کشور به مقاومت پرداختند.
مقاومت اصلی از سوی مردم تبریز و به سردمداری ستارخان و باقرخان و با حمایت مراجع نجف شکل گرفت. در این زمان، طرف داران مشروطه در گیلان و اصفهان، در پی انتشار خبر مقاومت مردم تبریز، راهی تهران شدند و آن را تصرف کردند.

۳۴-فاتحان تهران پس از فتح تهران دست به چه اقدامی زدند؟
پاسخ: با تشکیل مجلسی فوق العاده، محمدعلی شاه را برکنار کردند و پسر نوجوانش، احمدشاه، را به جانشینی او برگزیدند.

۳۵-با پیروزی دوباره مشروطه خواهان چه اتفاقی افتاد؟
پاسخ: با پیروزی دوباره مشروطه خواهان انتظار می رفت که دشمنان واقعی نهضت، مجازات شوند. اما آنها رها شده و محمدعلی شاه نیز بدون محاکمه به خارج کشور منتقل شد. همچنین، در اولین روزها، جمعی از علما دستگیر شدند و شیخ فضل الله نوری نیز پس از یک محاکمه نمایشی، به شکلی دردآور اعدام شد.

۳۶ -شهادت شیخ فضل الله نوری در جریان نهضت مشروطه نشان دهنده چیست؟
پاسخ: شهادت مظلومانه بزرگترین عالم تهران در جریان نهضت مشروطه که قبل از آن در نهضت تنباکو نیز نقش موثری داشت، نشانه ای از انحراف در مسیر مشروطه بود که از مدت ها قبل، شروع شده بود.

۳۷ -شیخ فضل الله نوری مخالف و طرفدار چه نوع مشروطه ای بود؟
پاسخ: با مشروطه منطبق بر ارزش های غربی مخالف بود و طرف دار مشروطه شرعی بر پایه ارزش های اسلامی بود.

سوالات صفحه ۸۸ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۳۸-انگلستان و روسیه برای مقابله با آلمان و متحدانش چه تصمیمی گرفتند؟
پاسخ: تصمیم گرفتند بجای رقابت، با یکدیگر همکاری کنند. به همین دلیل، طی قرار داد ۱۹۰۷ ایران را بین خود تقسیم کردند.

۳۹-قرارداد ۱۹۰۷ بین کدام کشورها بسته شد؟
پاسخ: انگلستان و روسیه

۴۰-جنگ جهانی اول در چه سالی و بین چه کشورهایی رخ داد؟
پاسخ: در سال ۱۹۱۴ میلادی (۱۲۹۳ شمسی) بین متحدین و متفقین

۴۱-جنگ جهانی اول پس از ..۴ .. سال با پیروزی ..متفقین.. به پایان رسید.

۴۲-نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ: بر اثر این جنگ، میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارت ها و ویرانی های زیادی به بار آمد.

۴۳-در جنگ جهانی اول متحدین و متفقین کدام کشورها بودند؟
پاسخ: متحدین: آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان و عثمانی
متفقین: انگلستان، روسیه، فرانسه، در اواخر جنگ (آمریکا)

۴۴-موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ: دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول بی طرفی کامل خود را اعلام کرد اما انگلستان، روسیه و عثمانی این بی طرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد ایران کردند. پس از آن برخی مناطق ایران صحنه نبرد نیروهای روسیه و انگلستان با قوای عثمانی بود.

۴۵-دلیرمردان تنگستانی به فرماندهی .. رئیسعلی دلواری.. با ایثار جان خویش ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آورد.

۴۶-کدامیک از کشورهای زیر در جنگ جهانی اول جزء کشورهای متفقین بود؟
الف) آلمان ( )
ب) ایتالیا ( )
ج) انگلستان(✔)
د) عثمانی ( )

سوالات متن مطالعات نهم PDF
1.1MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۴ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس دوازدهم مطالعات نهم استفاده نمایید.