سوالات درس ۱۶ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوالات درس ۱۶ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس شانزدهم

سوالات درس ۱۶ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس شانزدهم

سوالات متن هدیه ششم / درس ۱۶ :زیارت

۱.لقب حضرت فاطمه (س)، دختر امام موسی کاظم (ع) چیست ؟
پاسخ: معصومه

۲.چرا حضرت فاطمه دختر امام موسی کاظم را معصوم گذاشتند ؟
پاسخ: به دلیل دوری از کارهای زشت وپرهیز از گناهان

۳.معصومه به چه معناست ؟
پاسخ: پاک

۴.چند مورد از زندگی نامه حضرت معصومه (س) را بیان کنید ؟
پاسخ: ۱.در شهر مدینه به دنیا آمد
۲.در ده سالگی پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی برادرش امام رضا (ع) قرار گرفت
۳.درسایه ی پدر و برادر به درجات بالایی از ایمان و دانش رسید ۴.عقاید و احکام دین اسلام را به خوبی می دانست ۵.بانوان شهر مدینه را راهنمایی می کرد ۶.نامش فاطمه و لقبش معصومه است

۵.چند مورد از آداب زیارت را بیان کنید ؟
پاسخ: ۱.بهتر است با وضو باشیم
۲.با احترام و آرام وارد حرم شویم
۳.زیارت نامه بخوانیم
۴.برای دیگران و خودمان دعا کنیم

۶….شاه چراغ…..از فرزندان امام موسی کاظم است وحرم او در شهر شیراز قرار دارد

۷.نام شاه چراغ، …احمد…. است وبرادر ….امام رضا…. و…..حضرت معصومه…. است

۸.چرا مرقد حضرت معصومه(س) در شهرقمماست ؟
پاسخ: زیرا ایشان برای دیداربرادرش امام رضا (ع) عازم خراسان شد اما در آن سفر طولانی ، نزدیک شهر ساوه بیمار شد ، سپس به قم آمد وبعد از چند روز در این شهر از دنیا رفت

۹.چند مورد ازویژگی های شخصیت شاهچراغ را بیان کنید؟
پاسخ: ۱.اومردی دانا بود ومسائل دینی را خیلی خوب برای مردم بیان می کرد
۲.خط زیبایی داشت
۳.قرآن کریم را با خط خوش می نوشت و در اختیار مردم می گذاشت
۴.اوبسیار بخشنده بود وزمین بزرگی داشت که آن را فروخت وپولش را به نیازمندان داد

۱۰.حضرت شاهچراغ چگونه به شهادت رسید ؟
پاسخ: ایشان برای دیدن برادرش امام رضا (ع) عازم ایران شد در نزدیکی شیراز، حاکم فارس که از دست نشاندگان مأمون، خلیفه ی ستمگر عباسی بود، سپاهی را به مقابله با شاهچراغ می فرستد و ایشان و یاران اندکش را به شهادت می رساند

۱۱.در بخشی از زیارت نامه ی حضرت معصومه (س) می خوانیم:
پاسخ: سالم بر تو ای دختر امام؛ سالم بر تو ای خواهر امام؛ سالم بر تو ای عمه ی امام آیا می دانید نام این سه بزرگوار چیست؟ به ترتیب: امام موسی کاظم(ع)، امام رضا(ع)، امام جواد(ع)

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۶ هدیه های آسمانی ششم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۷ هدیه ششم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۱۵ هدیه ششم استفاده نمایید.