سوالات درس نهم جغرافیا دهم

سوالات درس نهم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۹ نهم جغرافیای ایران دهم

سوالات درس نهم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۹ نهم جغرافیای ایران دهم

سوالات متن جغرافیا دهم /  درس نهم : سکونتگاه های شهری و روستایی

۱-شکل گیری سکونتگاه ها از دانش جغرافیا چیست ؟ با مثال .
پاسخ: از دیدگاه دانش جغرافیا ، سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند . شهر و روستا سکونتگاه هستند .

۲- چه عواملی در شکل گیری سکونتگاه ها نقش دارد ؟
پاسخ: آب و خاک

۳- مهمترین عامل در شکل گیری سکونتگاه کدام است ؟
پاسخ: آب

۴- نقش آب در شکل گیری سکونتگاه را شرح دهید .
پاسخ: بسیاری از سکونتگاه های اولیه در کنار رود ها به وجود آمده است . آب در هر مکان ، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان ،عامل مهمی است .

۵- روستا و شهرهای اولیه چگونه پدید آمدند ؟
پاسخ: با ساکن شدن انسان در یک مکان ، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد . افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی ، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد .

۶- عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها را نام ببرید
پاسخ: آب ، خاک ، شیب زمین، ارتفاعات .

۷- چگونه عوامل طبیعی یا انسانی باعث از بین رفتن اعتبار سکونتگاه می شود . با مثال .
پاسخ: گاهی عوامل طبیعی یا انسانی ، موقعیتی به وجود می آورد که یک سکونتگاه اعتبار خود را از دست می دهد یا از بین می رود . برای مثال : شهر باستانی ، بیشاپور ، که در شمال غربی کازرون قرار دارد که در زمان ساسانیان از اهمیت ارتباطی مهمی برخوردار بود . جنگ و بیماری سبب از بین رفتن این شهر شد .

۸- انواع سکونتگاه ها را نام ببرید .
پاسخ: عشایری . –روستایی –شهری

۹- قدیمی ترین سکونتگاه در ایران چه بود ؟
پاسخ: سکونتگاه عشایری

۱۰- ویژگی های زندگی عشایری را بنویسید .
پاسخ: در این شیوه زندگی ، سکونت و یک جانشینی دائمی دیده نمی شود . عشایر به طور مستقیم از منبع طبیعی استفاده می کنند .عشایر زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل و طایفه تشکیل شده اند و رابطه ی خویشاوندی دارند .

۱۱- کدام عوامل در ایران زمینه مساعدی را برای دامپروری ایجاد کرده است ؟
پاسخ: وجود کوه های البرز و زاگرس و نیز دشت های پست و هموار مجاور آنها .

۱۲- ایلات عمده کشور را بنویسید .
پاسخ: ایل ترکمن –ایل قشقایی –ایل بختیاری –ایل سون

۱۳- روستا را تعریف کنید .
پاسخ: روستا ، محلی است که فعالیت های اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند .

۱۴- ویژگی های زندگی روستایی را بنویسید .
پاسخ: فضای باز اطراف روستاها ، چشم انداز طبیعی زیبایی برای روستاییان فراهم کرده و روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود پایبند هستند . آب و هوای پاک ، اوضاع زندگی بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است .

۱۵- شهر را تعریف و ویژگی های شهرنشینی را بنویسید .
پاسخ: اگر جمعیت هر سکونتگاه به تعداد معینی برسد ، آن را شهر تلقی می کنند . ملاک تبدیل شهربه روستا به تشخیص وزارت کشور ، جمعیت نفر و ۱۰۰۰۰ داشتن شهرداری است . جمعیت زیاد شهرها به خدمات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . جمعیت زیاد سبب شده است خانه ها فشرده و محله ها پرتراکم شود .

۱۶- اجزای سکونتگاه های روستایی و شهری را نام ببرید .
پاسخ: سکونتگاه های روستایی شامل خانه ها ، مزارع ، چراگاه ها ، باغ ها ، مکان های عمومی ، مساجد و …. سکونتگاه های شهری شامل، کاشانه ها ،  خیابان ها ، میدان ها ،مکان های آموزشی و تفریحی ، دانشگاهی ، بازار و …. است .

۱۷- شکل ( انواع ) سکونتگاه های روستایی را نام ببرید .
پاسخ: –میدان گاهی –خطی –پراکنده –متمرکز – پلکانی

۱۸- شکل ( انواع ) سکونتگاه های را شهری نام ببرید .
پاسخ: شعاعی . -ترکیبی –خطی –شطرنجی

۱۹- عامل مهم تغییرات جمعیتی سکونتگاه های ایران چیست ؟
پاسخ: افزایش جمعیت

۲۰- عوامل مهم در افزایش جمعیت شهرنشینی چیست ؟
پاسخ: رشد سریع جمعیت – تاسیس شهرداری

۲۱- علل شهرهای میلیونی در کشور چیست ؟
پاسخ: در دهه های اخیر ، شهرنشینی در جهان گسترش یافته و رشد شتابان شهرنشینی سبب ایجاد شهرهایی با جمعیت میلیونی شده است .

۲۲ -پدیده گرایش به شهرنشینی بیشتر در کدام مناطق کشور رخ داده است ؟ با مثال .
پاسخ: پدیده گرایش به شهرنشینی در همه جای ایران به چشم می خورد ؛ اما در سال های اخیر شهر های تهران ، مشهد ، اصفهان ، کرج ، تبریز و دیگر کلان شهرها ، جمعیت بیشتری در خود جای داده اند .

۲۳- مشکلات توسعه شهرنشینی را نام ببرید .
پاسخ: مشکلات زیست محیطی – ترافیک سنگین آلودگی صوتی –و محیطی مشکلات اجتماعی و هنجاری

۲۴- نقش هر سکونتگاه بر چه اساسی تعیین می شود ؟ مثال بزنید .
پاسخ: نقش هر سکونتگاه بر اساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می شود . شهرهای مقدس مشهد و قم به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائرین است . این شهرها را زیارتگاهی می نامند . شهر تهران به دلیل پایتخت بودن و مراکز بزرگ اداری دارای نقش اداری سیاسی می باشد .

۲۵- درباره نقش سکونتگاه ها به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
پاسخ: امروزه اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارند و این نقش ها را باهم ایفا می کنند . نقش سکونتگاه در چهره و سیمای آنها منعکس می شود . سیمای سکونتگاه دانشگاهی با صنعتی تفاوت دارد . ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند توسعه یا تکامل یابد

۲۶- شهر گریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف و علل آن را بنویسید .
پاسخ: با توجه به مشکلات شهرهای بزرگ در سال های اخیر از جمله آلودگی هوا ، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی ، حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچکتر یا روستاها آغاز شده است . این پدیده را شهر گریزی یا مهاجرت معکوس می گویند .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.