سوالات درس ۹ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوالات درس ۹ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس نهم

سوالات درس ۹ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس نهم

سوالات متن هدیه ششم /

درس ۹ :جهانی دیگر

۱.مراحل زندگی انسان را به ترتیب نام ببرید ؟
پاسخ: ۱.مرحله ی نه ماهگی در شکم مادر
۲.کودکی
۳.نوجوانی
۴ .جوانی
۵ .بزرگسالی
۶ .پیری
۷.کهنسالی

۲.دوره …جوانی…. زمان کار وتلاش جدی است و در آن به آینده بیشتر فکر می کنیم

۳.قرآن کریم در پاسخ کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چه می گویند ؟
پاسخ: مرگ پایان زندگی نیست وپس از مرگ به جهان دیگری پا می گذاریم که خیلی بزرگتر وشگفت انگیزتر از این جهان است زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود

۴.زندگی دنیا وآخرت را مقایسه کنید ؟
پاسخ: ۱.زندگی دنیا، محدود است وروزی به پایان می رسد اما زندگی در جهان آخرت، دائمی وهمیشگی است
۲.در آخرت هر کس در جایگاه مخصوص به خود قرار می گیرد ولی در این دنیا ممکن است بعضی در جایگاه خود قرار نگیرند
۳.درآخرت عدالت برقرار می شود ولی در این دنیا ممکن است بی عدالتی شود

۵.کسانی که به قیامت شک دارند چه چیز خدا را دست کم می گیرند و تعجب آن ها از چیست ؟
پاسخ: قدرت خدا را دست کم می گیرند وتعجب آنان ازاین است که خدا چگونه می تواند مرده ها را دوباره زنده کند وجان تازه ای به آن ها ببخشد

۶.خداوند در پاسخ کسانی که به قیامت شک دارند چه می فرماید ؟
پاسخ: آیا آفرینش دوباره ی شما (در قیامت ) دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را ایجا کرده است

۷.اعتقاد به معاد یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی ما اعتقاد داریم که زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد وبعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم. در آن جهان به حساب رفتار ما در این دنیا رسیدگی می کنند

۸.عبدالعظیم حسنی چگونه شخصیتی بودند ؟
پاسخ: حضرت عبدالعظیم حسنی، مردی دانشمند و باایمان و از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) بوده است ایرانی ها به او شاه عبدالعظیم می گویند، مرقد ایشان در شهر ری است و از یاران و شاگردان حضرت امام جواد (ع) و حضرت امام هادی (ع) بوده است

۹.ولایت به چه معناست؟
پاسخ: یعنی دوست داشتن خدا و رسول و امامان معصوم(ع)و اطاعت کامل از آن ها

۱۰.واجبات دینی بعد از….ولایت …. ، نماز، روزه، حج، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر است

۱۱.واجبات دینی مسلمانان را نام ببرید ؟
پاسخ: ولایت ، نماز ، زکات ، روزه ، حج ، جهاد ، امر به معروف و نهی از منکر

۱۲ .خداوند در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟
پاسخ: یوم الدین ( روز جزا)

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ هدیه های آسمانی ششم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۰ هدیه ششم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۸ هدیه ششم استفاده نمایید.