سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفتم ۷ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفتم ۷ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

 

۱. علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت در ۲۰۰ سال گذشته چیست؟
پاسخ: کاهش میزان مرگ و میر به ویژه مرگ و میر کودکان

۲. در گذشته چه عواملی مانع افزایش جمعیت می شده است؟
پاسخ: بیماری‌های واگیردار و عفونی گرسنگی و قحطی و جنگ

۳.در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است آنها را نام ببرید و توضیح دهید؟
پاسخ: بهبود بهداشت یعنی با پیشرفت در پزشکی و تولید واکسن ها و پادزیست ها آنتی بیوتیکها مهار بیماری های واگیردار سن و با و طاعون و غیره میزان مرگ و میر ها کاهش یافت
بهبود تغذیه یعنی با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی تولید مواد غذایی افزایش یافت و باقی پیشرفته وسایل حمل و نقل انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد.

۴. رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ: به دو عامل میزان موالید یعنی تولدها و میزان مرگ و میر ها در یک دوره زمانی وابسته است.

۵. اگر موالید مصاحبه با مرگ و میر باشد جمعیت……می ماند . ثابت
اگر موالید بیشتر از مرگ و میر باشد جمعیت…….می یابد . افزایش
اگر موالید کمتر از مرگ و میر باشد جمعیت…………می بابد . کاهش

۶. رشد طبیعی جمعیت چیست؟
پاسخ: تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ و میر رشد طبیعی جمعیت را نشان می دهد.

۷. رشد منفی جمعیت چیست؟
پاسخ: اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی می گویند در این حالت میزان موالید کمتر از مرگ و میرها ست.

۸. چند کشور را که رشد جمعیت آنها منفی است نام ببرید؟
پاسخ: ژاپن روسیه آلمان مجارستان لهستان رومانی

۹. در کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبه‌رو هستند هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
صحیح
غلط 🔸

۱۰. کشورهایی که کاهش جمعیت دارند با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
پاسخ: جمعیت سالخورده و از کار افتاده افزایش می‌یابد و چون زاده ولکم است جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم می‌شود و جمعیت کشور نیز کاهش می یابد.

۱۱.در چه زمانی رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه پیشرفت خواهد بود؟
پاسخ: چنانچه در یک کشور برای آموزش صحیح و کار و تامین شغل و جوانان برنامه‌ریزی مناسب و سرمایه گذاری صورت بگیرد.

۱۲.چهار کشور که دولت های آنها برنامه های مهمی برای تشویق به فرزندآوری طراحی و اجرا کرده است کدامند؟
پاسخ: ژاپن سنگاپور کره جنوبی و روسیه واغلب کشورهای اروپایی

۱۳. در برخی از کشورها دولت چه برنامه هایی برای تشویق به فرزندآوری کرده است؟
پاسخ: اعطای جوایز و کمک‌های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند واگذاری مسکن معافیت از پرداخت مالیات افزایش مرخصی تحصیلی و کاری برای مادران

۱۴. عامل مهم برای جذب جمعیت کدامند؟
پاسخ: عوامل طبیعی مانند آب و هوا پوشش گیاهی ناهمواریها آب و خاک معادن و ذخایر زیرزمینی
عوامل انسانی مانند سیاست اقتصاد امکانات تسهیلات و فرهنگی

۱۵. عوامل طبیعی که سبب جذب جمعیت میشوند را نام ببرید؟
پاسخ: نواحی معتدل با باران کافی یا نواحی دارای آب و هوای موسمی و دشت ها و جوجه های آبرفتی حاصلخیز و نواحی دارای منابع آب کافی

۱۶. عوامل طبیعی که سبب دفع جمعیت میشوند را نام ببرید؟
پاسخ: نواحی گرم و خشک یا مرتفع و سرد یا مکان هایی که آب کافی و حاصلخیز ندارند.

۱۷. عوامل انسانی که سبب جذب جمعیت می شوند کدامند؟
پاسخ: شهرهای بزرگ و پایتخت ها و نواحی صنعتی و مکان های گردشگری و زیارتی و مکان‌هایی که امکانات مناسب مانند بیمارستان دانشگاه وسایل حمل و نقل کافی دارند.

۱۸. عوامل انسانی که سبب دفع جمعیت می شوند کدامند؟
پاسخ: مکانهایی که فاقد امکانات و تسهیلات هستند و یا نواحی که با جنگ و آشوب روبرو هستند.

۱۹. علاوه بر رشد طبیعی جمعیت عامل دیگری که موجب افزایش جمعیت یک مکان میشود چیست؟
پاسخ: مهاجرت

۲۰. مهاجرت را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟
پاسخ: مهاجرت یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی اجرت ممکن است داخلی یا خارجی باشد اجباری یا اختیاری باشد

۲۱. مهاجرت داخلی و خارجی را تعریف کنید؟
پاسخ: گاهی مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور صورت می‌گیرد که با مهاجرت داخلی می‌گویند مانند مهاجرت روستاییان به شهرها و یا مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور
گاهی مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر صورت می‌گیرد که به آن مهاجرت خارجی یا بین المللی می گویند

۲۲. مهاجرت اختیاری را با مثال توضیح دهید؟
پاسخ: در مهاجرت اختیاری افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر به جای دیگری مهاجرت می‌کنند مانند مهاجرت اروپاییان به آمریکا و استرالیا

۲۳.مهاجرت اروپاییان به آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا در قرن ۱۹ و ۲۰ به چه دلیل بود؟
پاسخ: برای دستیابی به منابع بیشتر و فرصت های بهتر زندگی

۲۴. مهاجرت اجباری را توضیح دهید؟
پاسخ: در مهاجرت اجباری افراد بدون میل خود و به دلایلی چون خشکسالی و قحطی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ ها درگیری های سیاسی مجبور به ترک محل خود می‌شوند مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین

۲۵. مهاجرت مردم افغانستان به ایران از کدام نوع مهاجرت است؟
پاسخ: مهاجرت اجباری

۲۶. مهاجرت اجباری مردم عراق و افغانستان به چه دلیل می باشد؟
پاسخ: به دلیل شرایط جنگ و اشغال نظامی کشورشان

۲۷. در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت جهان…………..بوده است.
پاسخ: گسترش شهرنشینی

۲۸.امروزه بیش از ۵۰ درصد مردم جهان در شهرها زندگی می کنند؟
صحیح 🔸
غلط

۲۹. دلیل رشد سریع شهرنشینی چیست؟
پاسخ: مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها به دنبال کسب درآمد بیشتر و امکانات بهتر زندگی

۳۰. دلیل مشکلات افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ جهان چیست؟
پاسخ: مهاجرت بدون برنامه‌ریزی شده

۳۱. مشکلات اغلب شهرهای بزرگ چیست؟
پاسخ: ترافیک سنگین آلودگی هوا زاغه نشینی در حومه شهرها و افراد بی خانمان کارتن خواب ها

سری دوم سوالات درس هفتم مطالعات نهم

توجه بخش زیر به درخواست کاربران همیار اضافه شده و لازم نیست هر دو سری سوالات بالا و پایین را بخوانید !

درس هفتم ( جمعیت جهان ) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار
۱- در سال ۲۰۲۲ میلادی، جمعیت جهان از مرز ۸ میلیارد نفر گذشت.
صحیح (✅) غلط (×)

۲- علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت در ۲۰۰ سال گذشته چه بود؟
پاسخ: کاهش میزان مرگ و میرها و به ویژه مرگ و میر کودکان .

۳- در گذشته چه عواملی مانع افزایش جمعیت می شده است؟
پاسخ: بیماری های واگیردار و عفونی، گرسنگی و قحطی یا جنگ .

۴- در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است، آنها را نام برده و توضیح دهید؟
پاسخ: ۱- بهبود بهداشت: با پیشرفت در پزشکی و تولید واکسن ها و پادزیست ها (آنتی بیوتیک ها) و مهار بیماری های واگیردار چون وبا و طاعون و… مرگ و میرها کاهش یافت.
۲- بهبود تغذیه: با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی، تولید مواد غذایی افزایش یافت و با پیشرفت وسایل حمل و نقل، انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد.

۵- رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ: به دو عامل میزان موالید (تولدها) و میزان مرگ و میرها در یک دوره زمانی وابسته است.

۶- اگر موالید مساوی با مرگ و میر باشد جمعیت .. ثابت .. می ماند.
اگر موالید بیشتر از مرگ و میر باشد جمعیت .. افزایش .. می یابد.
اگر موالید کمتر از مرگ و میر باشد جمعیت .. کاهش .. می یابد.

۷- رشد طبیعی جمعیت چیست؟
پاسخ: تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ و میر، رشد طبیعی جمعیت را نشان می دهد.

۸- رشد منفی جمعیت چیست؟
پاسخ: اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد، به آن رشد منفی می گویند. در این حالت میزان موالید کمتر از مرگ و میرها می شود.

۹- در کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
صحیح(×) غلط (✅)

۱۰- کشورهایی که کاهش جمعیت دارند با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟
پاسخ: جمعیت سالخورده و از کار افتاده افزایش می یابد و چون زاد و ولد کم است، جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم می شود و جمعیت کشور نیز کاهش می یابد.

۱۱- در چه زمانی رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه پیشرفت خواهد بود؟
پاسخ: چنانچه در یک کشور برای آموزش صحیح و کار و تأمین شغل جوانان برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری صورت بگیرد.

۱۲- در برخی از کشورها، دولت چه برنامه هایی برای تشویق به فرزند آوری کرده است؟
پاسخ: اعطای جوایز و کمک های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند، واگذاری مسکن، معافیت از پرداخت مالیات و افزایش مرخصی تحصیلی و کاری برای مادران.

۱۳- دو عامل مهم برای جذب جمعیت کدامند؟
پاسخ: ۱- طبیعی: مانند آب و هوا، پوشش گیاهی، ناهمواری ها، آب و خاک و معادن و ذخایر زیرزمینی.
۲- انسانی: مانند سیاسی و اداری، اقتصادی، امکانات و تسهیلات و فرهنگی .

۱۴- عوامل طبیعی که سبب جذب جمعیت می شوند را بنویسید؟
پاسخ: نواحی معتدل با باران کافی یا نواحی دارای آب و هوای موسمی و دشت ها و جلگه های آبرفتی و حاصلخیز و نواحی دارای منابع آب کافی.

۱۵ – عوامل طبیعی که سبب دفع جمعیت می شوند را بنویسید؟
پاسخ: نواحی گرم و خشک یا مرتفع و سرد یا مکان هایی که آب کافی و خاک حاصلخیز ندارند.

۱۶ – عوامل انسانی که سبب جذب جمعیت می شوند کدامند؟
پاسخ: شهرهای بزرگ و پایتخت ها، نواحی صنعتی و مکان های گردشگری و زیارتی و یا مکان هایی که امکانات مناسب مانند بیمارستان، دانشگاه، وسایل حمل و نقل کافی دارند.

۱۷ – عوامل انسانی که سبب دفع جمعیت می شوند کدامند؟
پاسخ: مکان هایی که فاقد امکانات و تسهیلات هستند و یا نواحی ای که با جنگ و آشوب روبه رو هستند.

۱۸- علاوه بر رشد طبیعی جمعیت، عامل دیگری که موجب افزایش جمعیت یک مکان می شود، .. مهاجرت .. است.

۱۹- مهاجرت را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید؟
پاسخ: مهاجرت یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی. مهاجرت ممکن است داخلی یا خارجی باشد و اجباری یا اختیاری.

۲۰- مهاجرت داخلی و خارجی را تعریف کنید؟
پاسخ: گاهی مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور صورت می گیرد که به آن مهاجرت داخلی می گویند. مانند مهاجرت روستاییان به شهرها یا مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور. گاهی مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر صورت می گیرد که به آن مهاجرت خارجی یا بین المللی می گویند.

۲۱- مهاجرت اختیاری را با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ: در مهاجرت اختیاری، افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر به جای دیگری مهاجرت می کنند. مانند مهاجرت اروپاییان به آمریکا و استرالیا.

۲۲- مهاجرت اروپاییان به آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا در قرن ۱۹ و ۲۰ به چه دلیل بود؟
پاسخ: برای دستیابی به منابع بیشتر و فرصت های بهتر زندگی .

۲۳- مهاجرت اجباری را توضیح دهید؟
پاسخ: در مهاجرت اجباری ، افراد بدون میل خود و به دلایلی چون قحطی، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ ها درگیری های سیاسی مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند. مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین .

۲۴ – مهاجرت مردم افغانستان به ایران چه نوع مهاجرتی است؟
پاسخ: مهاجرت اجباری

۲۵- مهاجرت اجباری مردم افغانستان، عراق و سوریه به چه دلیلی می باشد؟
پاسخ: به دلیل شرایط جنگ و اشغال نظامی کشورهایشان توسط متجاوزین اسرائیلی و آمریکایی.

۲۶- در صدسال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت جهان .. گسترش شهرنشینی.. بوده است.

۲۷- امروزه بیش از ۵۰ درصد مردم جهان در شهرها زندگی می کنند.
صحیح (✅) غلط (×)

۲۸- دلیل رشد سریع شهرنشینی در همه کشورها چیست؟
پاسخ: به دلیل مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها به دنبال کسب درآمد بیشتر و امکانات .

۲۹- دلیل مشکلات افزایش جمعیت شهرهای بزرگ جهان چیست؟
پاسخ: مهاجرت بدون برنامه ریزی شده .

۳۰- مشکلات اغلب شهرهای بزرگ چیست؟
پاسخ: ترافیک سنگین، آلودگی هوا ، زاغه نشینی در حومه شهرها و افراد بی خانمان (کارتن خواب ها).

۳۱- یکی از راه حل های مدیران و برنامه ریزان شهری در مورد مشکلات مهاجرت روستائیان به شهرها چیست؟
پاسخ: تقویت امکانات و اقتصاد روستایی.

 

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.6MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۸ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس ششم مطالعات نهم استفاده نمایید.