سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفتم ۷ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفتم ۷ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱. علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت در ۲۰۰ سال گذشته چیست؟
پاسخ: کاهش میزان مرگ و میر به ویژه مرگ و میر کودکان

۲. در گذشته چه عواملی مانع افزایش جمعیت می شده است؟
پاسخ: بیماری‌های واگیردار و عفونی گرسنگی و قحطی و جنگ

۳.در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است آنها را نام ببرید و توضیح دهید؟
پاسخ: بهبود بهداشت یعنی با پیشرفت در پزشکی و تولید واکسن ها و پادزیست ها آنتی بیوتیکها مهار بیماری های واگیردار سن و با و طاعون و غیره میزان مرگ و میر ها کاهش یافت
بهبود تغذیه یعنی با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی تولید مواد غذایی افزایش یافت و باقی پیشرفته وسایل حمل و نقل انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد.

۴. رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ: به دو عامل میزان موالید یعنی تولدها و میزان مرگ و میر ها در یک دوره زمانی وابسته است.

۵. اگر موالید مصاحبه با مرگ و میر باشد جمعیت……می ماند . ثابت
اگر موالید بیشتر از مرگ و میر باشد جمعیت…….می یابد . افزایش
اگر موالید کمتر از مرگ و میر باشد جمعیت…………می بابد . کاهش

۶. رشد طبیعی جمعیت چیست؟
پاسخ: تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ و میر رشد طبیعی جمعیت را نشان می دهد.

۷. رشد منفی جمعیت چیست؟
پاسخ: اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی می گویند در این حالت میزان موالید کمتر از مرگ و میرها ست.

۸. چند کشور را که رشد جمعیت آنها منفی است نام ببرید؟
پاسخ: ژاپن روسیه آلمان مجارستان لهستان رومانی

۹. در کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبه‌رو هستند هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
صحیح
غلط 🔸

۱۰. کشورهایی که کاهش جمعیت دارند با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
پاسخ: جمعیت سالخورده و از کار افتاده افزایش می‌یابد و چون زاده ولکم است جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم می‌شود و جمعیت کشور نیز کاهش می یابد.

۱۱.در چه زمانی رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه پیشرفت خواهد بود؟
پاسخ: چنانچه در یک کشور برای آموزش صحیح و کار و تامین شغل و جوانان برنامه‌ریزی مناسب و سرمایه گذاری صورت بگیرد.

۱۲.چهار کشور که دولت های آنها برنامه های مهمی برای تشویق به فرزندآوری طراحی و اجرا کرده است کدامند؟
پاسخ: ژاپن سنگاپور کره جنوبی و روسیه واغلب کشورهای اروپایی

۱۳. در برخی از کشورها دولت چه برنامه هایی برای تشویق به فرزندآوری کرده است؟
پاسخ: اعطای جوایز و کمک‌های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند واگذاری مسکن معافیت از پرداخت مالیات افزایش مرخصی تحصیلی و کاری برای مادران

۱۴. عامل مهم برای جذب جمعیت کدامند؟
پاسخ: عوامل طبیعی مانند آب و هوا پوشش گیاهی ناهمواریها آب و خاک معادن و ذخایر زیرزمینی
عوامل انسانی مانند سیاست اقتصاد امکانات تسهیلات و فرهنگی

۱۵. عوامل طبیعی که سبب جذب جمعیت میشوند را نام ببرید؟
پاسخ: نواحی معتدل با باران کافی یا نواحی دارای آب و هوای موسمی و دشت ها و جوجه های آبرفتی حاصلخیز و نواحی دارای منابع آب کافی

۱۶. عوامل طبیعی که سبب دفع جمعیت میشوند را نام ببرید؟
پاسخ: نواحی گرم و خشک یا مرتفع و سرد یا مکان هایی که آب کافی و حاصلخیز ندارند.

۱۷. عوامل انسانی که سبب جذب جمعیت می شوند کدامند؟
پاسخ: شهرهای بزرگ و پایتخت ها و نواحی صنعتی و مکان های گردشگری و زیارتی و مکان‌هایی که امکانات مناسب مانند بیمارستان دانشگاه وسایل حمل و نقل کافی دارند.

۱۸. عوامل انسانی که سبب دفع جمعیت می شوند کدامند؟
پاسخ: مکانهایی که فاقد امکانات و تسهیلات هستند و یا نواحی که با جنگ و آشوب روبرو هستند.

۱۹. علاوه بر رشد طبیعی جمعیت عامل دیگری که موجب افزایش جمعیت یک مکان میشود چیست؟
پاسخ: مهاجرت

۲۰. مهاجرت را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟
پاسخ: مهاجرت یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی اجرت ممکن است داخلی یا خارجی باشد اجباری یا اختیاری باشد

۲۱. مهاجرت داخلی و خارجی را تعریف کنید؟
پاسخ: گاهی مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور صورت می‌گیرد که با مهاجرت داخلی می‌گویند مانند مهاجرت روستاییان به شهرها و یا مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور
گاهی مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر صورت می‌گیرد که به آن مهاجرت خارجی یا بین المللی می گویند

۲۲. مهاجرت اختیاری را با مثال توضیح دهید؟
پاسخ: در مهاجرت اختیاری افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر به جای دیگری مهاجرت می‌کنند مانند مهاجرت اروپاییان به آمریکا و استرالیا

۲۳.مهاجرت اروپاییان به آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا در قرن ۱۹ و ۲۰ به چه دلیل بود؟
پاسخ: برای دستیابی به منابع بیشتر و فرصت های بهتر زندگی

۲۴. مهاجرت اجباری را توضیح دهید؟
پاسخ: در مهاجرت اجباری افراد بدون میل خود و به دلایلی چون خشکسالی و قحطی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ ها درگیری های سیاسی مجبور به ترک محل خود می‌شوند مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین

۲۵. مهاجرت مردم افغانستان به ایران از کدام نوع مهاجرت است؟
پاسخ: مهاجرت اجباری

۲۶. مهاجرت اجباری مردم عراق و افغانستان به چه دلیل می باشد؟
پاسخ: به دلیل شرایط جنگ و اشغال نظامی کشورشان

۲۷. در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت جهان…………..بوده است.
پاسخ: گسترش شهرنشینی

۲۸.امروزه بیش از ۵۰ درصد مردم جهان در شهرها زندگی می کنند؟
صحیح 🔸
غلط

۲۹. دلیل رشد سریع شهرنشینی چیست؟
پاسخ: مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها به دنبال کسب درآمد بیشتر و امکانات بهتر زندگی

۳۰. دلیل مشکلات افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ جهان چیست؟
پاسخ: مهاجرت بدون برنامه‌ریزی شده

۳۱. مشکلات اغلب شهرهای بزرگ چیست؟
پاسخ: ترافیک سنگین آلودگی هوا زاغه نشینی در حومه شهرها و افراد بی خانمان کارتن خواب ها