سوالات درس چهارم علوم سوم با جواب

سوالات درس چهارم علوم سوم با جواب

سوالات درس چهارم ۴ علوم سوم دبستان

سوالات درس چهارم علوم سوم با جواب

سوالات درس چهارم ۴ علوم سوم دبستان

سوالات علوم سوم ابتدایی /

سوالات درس ۴ اندازه گیری مواد

۱ -ماده چیست ؟
جواب: بیشتر آن چه که در اطراف ما هستند ماده نام دارند .

۲ -سه حالت ماده را نام ببرید؟
جواب: جامد – مایع – گاز

۳ -حباب هایی که از آب و صابون ساخته اید از چه چیزی پر شده اند ؟
جواب: از هوا

۴ -چرا هنگام باد کردن بادکنک اندازه ی آن به تدریج بزرگتر می شود ؟
جواب: زیرا با فوت کردن بادکنک هوای بیشتری وارد آن می کنیم .

۵ -گاز چیست؟
جواب: به موادی مانند هوا که در همه جای ظرف پخش می شوند گاز می گویند.

۶ -همه ی گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به ……………….. نیاز دارند .
جواب: هوا

۷ ……………….. -مهمترین گازی است که در اطراف ماست و رنگ و بو ندارد و دیده نمی شود .
جواب: هوا

۸ -برای غواصی در زیرآب و تنفس بیماران در بیمارستان از گاز اکسیژن ، برای خاموش کردن آتش از گاز دی اکسید کربن استفاده می شود و اجاق گاز با کمک گاز متان روشن می شود .

۹ -گاز پر ارزش اکسیژن توسط ………………….. تولید می شود .
جواب: گیاهان

۱۰ -مواد همیشه به یک حالت باقی ……… .
جواب: ( نمی مانند )

۱۱ -دو مورد از موارد استفاده ی گاز را بنویسید .
جواب: پختن غذا و تنفس

۱۲ -برای تبدیل جامد به مایع به گرما و برای تبدیل مایع به جامد به سرمانیاز داریم .

۱۳ -چه چیزی باعث تغییر حالت مواد می شود ؟
جواب: گرما و سرما

۱۴ -چرا ما هوا را نمی بینیم ؟
جواب: چون این ماده رنگ ندارد آن را نمی بینیم .

۱۵ -ذوب شدن چیست ؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت جامد به حالت مایع در اثر گرما را ذوب می نامند مانند ذوب شدن برف ، یخ ،آهن ، شکالت و بستنی

۱۶ -انجماد چیست ؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت جامد در اثر سرما را انجماد می نامند مانند یخ بستن آب درون یخچال

۱۷ -تبخیر چیست ؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت گاز در اثر گرما را تبخیر می گویند .مانند تبخیر آب درون کتری یا تبخیر آب درون غذا روی شعله گاز

۱۸ -میعان چیست ؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت گاز به حالت مایع در اثر سرما را میعان می نامند . مانند تشکیل قطرات آب بر روی پارچ آب سرد

۱۹ ……………. -می تواند به هر سه حالت جامد ، مایع و گاز در طبیعت دیده شود .
جواب: آب

۲۱ -ویژگی های جامد ، مایع و گاز را تو ضیح دهید .
جواب: مواد جامد حجم و شکل ثابتی دارند ، اما مواد مایع شکل ظرفی را که در آن ریخته می شوند به خود می گیرند . گازها هم شکل معینی ندارند .

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس چهارم علوم سوم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۵ علوم سوم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۳ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۴ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.