سوالات درس ۴ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوالات درس ۴ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس چهارم

سوالات درس ۴ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس چهارم

سوالات متن هدیه ششم / درس ۴:باغ سّری

۱.امر به معروف یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی دعوت دیگران به کارهای خوب

۲.نهی از منکر یعنی چه ؟
پاسخ: بازداشتن دیگران از کارهای بد

۱- با استفاده از این کلمه ها، ترجمه ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتیها
ولتکن منکم أمه یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون باید
از میان شما، جمعی باشند که .….دیگران … را به …نیکی…. دعوت کنند و آنها را به کارهای …خوب… فرا بخوانند و از …زشتی ها…. بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

سوره آل عمران، آیه ۱۰۴

۲ : با توجه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟
پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

۳- تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟
پاسخ: باعث می شود تا کارهای خوب را همه ی مردم انجام دهند

۴- تذکر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟
پاسخ: تا کارهای بد در جامعه و بین مردم زیاد نشود و ما را گرفتار بدی نکند

۵- اگر کسی خطایی کند، شما چه می کنید؟
پاسخ: با مهربانی به او تذکر می دهیم

۶-اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجه خطایتان بکنند؟
پاسخ: با خوبی و مهربانی

۷– به کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟
پاسخ: به کارهای خوب لبخند می زنیم و به کارهای بد اخم می کنیم

۸-کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدام یک باید تذکر داد؟
پاسخ:  تشویق برای کار خوب است و تذکر برای کار بد اس

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۴ هدیه های آسمانی ششم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۵ هدیه ششم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۳ هدیه ششم استفاده نمایید.