سوالات درس یازدهم ۱۱ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس یازدهم ۱۱ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس یازدهم

سوالات درس یازدهم ۱۱ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس یازدهم

سوالات متن دفاعی دهم درس یازدهم : پدافند غیر عامل

۱- پدافند غیر عامل را تعریف کنید؟
پاسخ:
اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب   پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و ارتقاء پایداری ملی در برابر تهدید ها می شود.

۲- دو مورد از مأموریت های پدافند غیر عامل را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ )کاهش آسیب پذیری و افزایش ایمنی زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی ۲ )اداره امور مردم و تداوم خدمات در شرایط جنگ و تهدید دشمن

۳- برخی از اولویت های پدافند غیر عامل را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ )پدافند سایبری ۲ )پدافند اقتصادی ۳ )پدافند زیستی

۴- فضای سایبری را تعریف کنید؟
پاسخ:  به دنیای مجازی یا هرآنچه که مربوط به شبکه های رایانه و اینترنت است، فضای سایبری می گویند.

۵- جنگ سایبری را تعریف کنید؟
پاسخ: هرگونه عمل خصمانه علیه سیستم های رایانه ای را با هدف کاهش کارآیی یا ناتوان سازی آنها جنگ سایبری گویند.

۶- واژه هک و هکر را تعریف کنید؟
پاسخ:  نفوذ به شبکه رایانه ای را “هک” و افراد نفوذ کننده را “هکر” می گویند.

۷- فعالان میدان نبرد سایبر چه گروه هایی هستند نام ببرید؟
پاسخ: ۱ )افراد مستقل ۲ )شرکت ها و بنگاه های کسب و کار ۳ )گروه های خلافکار ۴ )بخش دولتی و نظامی

۸- از فعالان میدان نبرد سایبر، شرکت ها و بنگاه های کسب و کار را توضیح دهید؟
پاسخ: این گروه بیشتر با نگرش مادی و به منظور کسب منفعت اقتصادی در فضای رقابتی موجود، دست به حملات سایبری می زنند.

۹- بخش دولتی و نظامی از فعالان میدان نبرد سایبر توضیح دهید؟
پاسخ: ادارات پلیس، گروه های ویژه ضد تروریستی، آژانس های اطلاغااتی و امنیتی از فعال ترین بازیگران جنگ سایبری هستند .

۱۰- پدافند اقتصادی را تعریف کنید؟
پاسخ: پدافند اقتصادی یعنی در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن با آغاز سیاست ها و رفتارهای مناسب، تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و باعث رشد جهشی اقتصاد کشور شویم.

۱۱- هدف دشمنان انقلاب اسلامی از تحریم اقتصادی کشورمان چیست؟
پاسخ: دشمنان انقلاب اسلامی با ایجاد محدودیت های شدید اقتصادی برای ملت ما در صدد تسلیم کردن نظام در برابر خواسته های نامشروع و زورگویانه خود هستند.

۱۲- پدافند یا تهدید زیستی را تعریف کنید یا چه عواملی تهدید زیستی محسوب می شود؟
پاسخ: هر رویداد و حادثه طبیعی یا غیر طبیعی با استفاده از عوامل زیستی و فرآورده های آنها که باعث آسیب زدن به سرمایه های انسانی و منابع ملی می گردد، تهدید زیستی محسوب می شود.

۱۳- چگونه در شرایط حساس کنونی باید از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مراقبت کنیم؟
پاسخ: در شرایط حساس کنونی که دشمنان استقالل و آزادی میهن اسلامی، چشم طمع بر مال، جان و آبروی ما دوخته اند، لازم است با عزم و همبستگی ملی، از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مراقبت کنیم.

۱۴- افراد نفوذ کننده به شبکه رایانه ای را هکر می گویند.
پاسخ:
صحیح
۱۵- ادارات پلیس، گروه های ویژه ضد تروریستی، آژانس های امنیتی از فعال ترین بازیگران جنگ سایبری اند.
پاسخ:
صحیح

۱۶- کدام گروه با نگرش مادی و به منظور کسب منفعت اقتصادی، دست به حمالت سایبری می زنند؟
پاسخ: شرکت ها و بنگاه های کسب و کار

۱۷-کدامیک از فعالان میدان نبرد سایبر با انگیزه نشان دادن قدرت و مبارزه طلبی فعالیت می کنند؟
پاسخ: افراد مستقل

۱۸-رهبر معظم انقلاب راهکار اساسی مقابله با جنگ اقتصادی را………… می دانند.
پاسخ: اقتصاد مقاومتی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.