سوالات درس ۲ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۲ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس دوم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۲ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس دوم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب /  درس دوم : پرندگان چه می گویند

۱- آیا گنجشکها می توانند با خدا صحبت کنند؟
پاسخ: بله می توانند با خداوند صحبت کنند و از خدا به خاطر این همه مهربانی تشکر کنند.

۲- وقتی می خواهیم با خدا صحبت کنیم چه می کنیم؟
پاسخ: نماز می خوانیم و دعا می کنیم .

۳- ما چه وقت و چگونه می توانیم با خدا حرف بزنیم؟
پاسخ: در همه وقت و همه جا

۴- همه ی موجودات ( گیاه ، حیوان ، انسان و… ) خدا را ..شکر.. می کنند ، اما گاهی ما متوجه آن نمی شویم .

۵- وقتی خدا را با زبان شکر می کنیم ( الحمدالله ) .. شکر زبانی … انجام داده ایم .

۶- نماز خواندن یا استفاده ی درست از نعمت های خدا …شکر عملی .. است یعنی کاری که به عنوان تشکر از خدا انجام می دهیم .

۷- ما وظیفه داریم در برابر هر کس که به ما خوبی می کند یا ما را کمک می کند ، از او تشکر کنیم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.