سوالات درس ۱ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۱ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل اول علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۱ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل اول علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است. موفق باشی

فصل اول :: مخلوط و جداسازی مواد

 سوالات علوم درس ۱ هشتم سری اول

۱-مواد به دو دسته خالص و مخلوط تقسیم می‌شوند؟
پاسخ: ماده به دسته خالص و مخلوط تقسیم می‌شود.

۲- مواد مخلوط را تعریف کنید و مثال بزنید.
پاسخ: موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند. (ماده ای که مولکل ها و ذرات آن یکسان نباشد.)

۳- مواد خالص خود به چند حالت وجود دارد؟
پاسخ: می تواند عنصر یا ترکیب باشد.

۴- آب نمک ماده ای مخلوط است یا خالص؟
پاسخ: مخلوط: زیرا از دو جزء ساخته شده است یکی آب و دیگری نمک است و مواد خود را حفظ کرده‌اند. هنگامی که این مخلوط را می چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است، یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده است. و از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم جاری می‌شود، جاری شدن از ویژگی های آب است.

۵- یک قطعه فلز مس از چه چیزی ساخته شده است؟
پاسخ: از اتم های مس

۶- عنصر چیست؟
پاسخ: ماده ای که از یک (نوع) اتم ساخته شده باشد. (یک یک قطعه ی مسی که تنها از مس ساخته شده است.)

۷- ترکیب چیست؟
پاسخ: ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد. (مثل آب که مولکول آن از اتصال اتم هیدروژن و هم اکسیژن درست شده)

۸- مخلوط ها به چند حالت وجود دارند؟
پاسخ: مخلوط ها به حالت جامد، مایع و گاز هستند. مخلوط براده آهن و گوگرد جامد است. آب لیمو مخلوطی مایع و هوا مخلوطی گازی کل است.

۹- ویژگی مخلوط ها چیست؟
پاسخ: اجزای تشکیل دهنده مخلوط، خواص اولیه خود را حفظ می‌کنند، یعنی خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی‌کند.

۱۰- انواع مخلوط را نام ببرید.
پاسخ: ۱) مخلوط های ناهنگن (غیر یکنواخت)
۲) مخلوط های همگن (یکنواخت یا محلول)

۱۱- مخلوط همگن چیست؟
پاسخ: مخلوط های همگن یا محلول، محلول هایی هستند که ذره های تشکیل دهنده آن ها به طور یکنواخت در هم پراکنده شده‌اند. این مخلوط ها شفاف هستند و نمی توان به راحتی اجزای تشکیل دهنده آن را تشخیص داد و آن ها را از هم جدا کرد به مخلوط های همگن، محلول نیز می گویند.

۱۲- چرا مخلوط آب نمک یک مخلوط همگن است؟
پاسخ: زیرا اجزای مخلوط یعنی نمک و آب به طور یکنواخت در هم پراکنده‌اند. اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

۱۳- هوا چه نوع مخلوطی است؟
پاسخ: زیرا گازهای سازنده هوا به طور یکنواخت در هم پراکنده‌اند اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

۱۴- محلول چیست؟
پاسخ: محلول یک مخلوط همگن است و از دو جزء تشکیل می‌شود، حلال و حل شونده، در محول ها ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی‌شود.

۱۵- مخلوط ناهمگن به چه مخلوط هایی می گویند؟
پاسخ: به مخلوطی که از اجزاء آن به طور غیر یکنواخت پخش شده‌اند و در بیشتر موارد اجزای مخلوط قابل تشخیص هستند. این مخلوط ها کدر هستند. مانند: خاک – آجیل – انواع سالاد – دوغ – لقمه – خاک در آب – شرب خاک شیر – شرب آموکسی سیلین و …

۱۶- ویژگی های مهم مخلوط ناهمگن چیست؟
پاسخ: ۱) قابل تشخیص بودن اجزای مخلوط
۲) پخش غیر یکنواخت است.

۱۷- آجیل مخلوطی همگن است یا ناهمگن؟
پاسخ: ناهمگن: زیرا. ۱) اجزای با چشم قابل مشاهده است.
۲) به راحتی می توانیم اجزای آن را از هم جدا کنیم.
۳) اجزای آن به طور غیر یکنواخت پخش شده‌اند.

۱۸- سوسپانسیون چیست؟
پاسخ: مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در آب پراکنده‌اند. مانند: دوغ، آب لیمو، شرب خاک شیر، و شربت معده – آب گل آلود یک سوسپانسیون طبیعی است.

۱۹- موارد زیر را به دو دسته ی خالص و ناخالص دسته بندی کنید.
خاک ، شربت آبلیمو ، آهن ، نمک ، سالاد ، آلومینیوم ، عدس پلو ، طلا ، نمک در آب دریا ، آجیل ، آب مقطر ، شکر ، گاز دی اکسید و دوغ
پاسخ: خالص: آهن – آلومینیوم – طلا – آب مقطر – شکر – کربن دی اکسید – نمک
ناخالص: شربت آبلیمو – نمک در آب دریا – آجیل – عدس پلو – سالاد – خاک – دوغ

۲۰- ماده خالص را تعریف کنید.
پاسخ: موادی که از یک نوع ماده ساخته شده باشد.

۲۱- چند ماده خالص نام ببرید.
پاسخ: شکر – نمک – اکسیژن – گوگرد – فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده‌اند.

ادامه سوالات متن فصل اول علوم هشتم :

۲۲- چند نمونه از مواد مخلوط را نام ببرید.
پاسخ: شربت آبلیمو – سالاد – خاک باغچه – آب نمک – هوا – آجیل

۲۳- کدام یک از مواد زیر خالص است.
الف) آب مقطر ب) آب لیمو ج) آجیل د) دوغ
پاسخ: الف) آب مقطر

۲۴- کدام یک از مواد زیر مخلوط است؟
الف) نمک ب) هوای پاک ج) مس د) شکر
پاسخ: ب) هوای پاک

۲۵- عنصرها و ترکیب ها مواد خالص هستند.

۲۶- طلا و آب هر دو ماه خالص هستند طلا یک عنصر و آب یک ترکیب است.

۲۷) کات کبود در آب نمونه ای از یک مخلوط همگن است.

۲۸- ویژگی باز ها را بیان کنید.
پاسخ: ۱- تلخ مزه هستند
۲- ph آنها بیشتر از ۷ است
مانند مایع ظرفشویی مایع سفید کننده صابون و شامپو

۲۹- ‏ph را تعریف کنید؟
پاسخ: مقیاسی برای سنجش قدرت اسیدها و بازها می باشد.

۳۰- کاغذ ph چه کاربردی دارد؟
پاسخ: با کاغذ پیچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد
– موادی که پیج آنها برابر با ۷ است خنثی هستند مانند آب خالص
موادی که پیچ آنها کمتر از ۷ است اسیدی هستند
و موادی که پیش آنها بیشتر از ۷ است خاصیت بازی دارد

۳۱- روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن های جامد دارند؟
پاسخ: مانع تنگ شدن شریان‌ها می‌شود و به کندی فاسد می‌شود (چربی بد) را کاهش می‌دهد.

۳۲- ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آبهای گرم چرا؟
پاسخ: در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آبهای سرد بیشتر از آبهای گرم است.

۳۳- مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب با افزایش دما کاهش می یابد.

۳۴- آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟
پاسخ: بله در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می‌شود.

۳۵- اجزای هر محلول چیست؟
پاسخ: معمولاً ماده ای که بیشتر از حلال و ماده کمتر حل شونده است به جز محلول جامد در مایع جامد همیشه حل شوند است.

۳۶- اجزای هر محلول چیست؟
پاسخ: معمولا ماده ای که بیشتر است حلال و ماده ی کمتر حل شونده است. بجز محلول در مایع که جامد همیشه حل شونده است.

۳۷- انواع حالت های محلول ها کدامند؟
پاسخ: حالت فیزیکی محلول ها متفاوت است.
۱) نمک در آب: محلول جامد در مایع است. (شکر در آب)
۲) الکل در آب:‌ محلول مایع در مایع است. (سرکه در آب – اسید در آب – آب لیمو)
۳) نوشابه گازدار: محلول گاز در مایع است. (آب که در آن گاز اکسیژن حل شده است)‌
۴) هوای پاک محلول گاز در گاز است.
۵) آلیاژها: محلول هایی جامد در جامد هستند.
۶) محلول مایع در جامد:‌ ماده ی پر کننده دندان آلیاژ جیوه در نقره
۷) گاز در جامد: یونولیت
۸) محلول جامد در گاز: دوده در هوا (کربن در هوا)
۹) محلول مایع در گاز: محلول بنزین در هوا در موتور ماشین
۱۰) محلول گاز در گاز: هوا – انواع گازهای سوختی

۳۸- برای محلول جامد در مایع مثال بزنید.
پاسخ: نمک در آب: محلول جامد در مایع است. (شکر در آب)

۳۹- برای محلول مایع در مایع مثال بزنید.
پاسخ: الکل در آب:‌ محلول مایع در مایع است. (سرکه در آب – اسید در آب – آب لیمو)

۴۰- برای محلول گاز در مایع مثال بزنید.
پاسخ: نوشابه گازدار: محلول گاز در مایع است. (آب که در آن گاز اکسیژن حل شده است)‌

۴۱- برای محلول گاز در گاز مثال بزنید.
پاسخ: محلول گاز در گاز: هوا – انواع گازهای سوختی

۴۲- برای محلول جامد در جامد مثال بزنید.
پاسخ: آلیاژها: محلول هایی جامد در جامد هستند.

۴۳- میزان حل شدن مواد مختلف در آب به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ: ۱) دمای آب ۲) نوع حل شونده ۳) فشار (برای گازها)

۴۴- آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟
پاسخ: بله، در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می‌شود.

۴۵- اثر دما بر میزان حل شدن نمک خوراکی یا سدیم کلرید در آب را بیان کنید.
پاسخ: با افزایش دما میزان انحلال پذیری نمک در آب تغییر چندانی نمی‌کند.

۴۶- ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آب های گرم؟ چرا؟
پاسخ: در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آب سرد بیشتر از آب های گرم است.

۴۷- فشار بر حل شدن کدام مواد در آب بیشتر تاثیر دارد؟
الف) جامد ب) مایع ج) گاز
پاسخ: ج) گاز

۴۸- گاز درون نوشابه چیست؟
پاسخ: کربن دی اکسید

۴۹- چرا به هنگام باز کردن در بطری نوشابه حجم زیادی گاز همراه با مقداری نوشابه از بطری بیرون می آید؟
پاسخ: زیرا گاز کربن دی اکسید که تحت فشار زیاد در نوشابه حل شده است با باز شدن در پوش بطری و برداشته شدن فشار، به سرعت از محلول خارج می‌شود.

۵۰- روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغنهای جامد دارند؟
پاسخ: مانع تنگ شدن شریان ها می‌شود؛ به کندی فاسد می‌شود (چربی بد) را کاهش می دهد.

۵۱-PH را تعریف کنید.
پاسخ: مقیاس برای سنجش قدرت اسیدها و بازها می باشد.

۵۲- کاغذ پی اچ چه کاربردی دارد؟
پاسخ: با کاغذ پی اچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها؛ اسیدی بودن آن ها را نیز مشخص کرد.
موادی که پی اچ آن ها برابر ۷ است، خنثی هستند مانند آب خالص.
موادی که پی اچ آن ها کمتر از ۷ است، اسیدی هستند.
موادی که پی اچ آن ها بیشتر از ۷ است، خاصیت بازی دارند.

۵۳- ویژگی های اسیدها را بیان کنید.
پاسخ: ۱) ترش مزه هستند.
۲) پی اچ آن ها کمتر از ۷ است. مانند:‌ سرکه – آب لیمو – جوهر نمک – آب پرتغال
شیر (کمی اسیدی)

۵۴- ویژگی های بازها را بیان کنید.
پاسخ: ۱) تلخ مزه هستند (مزه گس دارند)
۲) پی اچ آنها بیشتر از ۷ است. مانند: مایع ظرفشویی – مایع سفید کننده – صابون و شامپو

۵۵- از خرمنکوب برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: نوعی صاف کردن، اجزاء سبک مثل کاه را از دانه جدا می‌کند. بر اساس سبکی و سنگینی و اندازه ذرات.

۵۶- از قیف جداکننده یا دکانتور برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: برای جداسازی دو مخلوط مایع مخلوط نشدنی مثل آب و روغن – و آب و نفت که دو لایه ی جدا از هم ایجاد می‌کنند.

۵۷- از کاغذ صافی برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: دارای سوراخ های ریزی است که مواد جامد در مایع را بر اساس اندازه از هم جدا می‌کند. مانند جداسازی گوگرد از آب – گل و شن از آب.

۵۸- از سانتریفیوژ برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: دستگاهی که با سرعت زیاد می چرخد، مواد مخلوط را بر اساس سبکی و سنگینی با نیروی گریز از مرکز کار می‌کند. مانند: جداسازی خامه از شیر، جداسازی سلول های خونی از پلاسما

۵۹- از دستگاه تقطیر برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: بر اساس تبخیر و میعان دو مایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل – اجزاء نفت خام – اجزاء گاز هوا

۶۰- از دستگاه تصفیه آب برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: بر اساس داشتن صافی های مختلف وزین های مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد.

۶۱- از دستگاه دیالیز برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: دارای صافی هایی از جنس غشاء سلول های صفاغ هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می‌کند.

۶۲- از تبلور برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: برای جداسازی نمک ها از آب ها، با تبخیر آب و با استفاده از میزان حلالیت ماده می توان مواد را از جدا کرد.

۶۳- آزمایش را برای جداسازی مخلوطی از ماسه و نمک پیشنهاد کنید.
پاسخ: در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته، بعد آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم؛ ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند. اگر آب نمک را حرارت دهیم، آب بخار شده و نمک در ته آن باقی می ماند.

۶۴- در هر یک از موارد زیر نوع مواد را تشخیص دهید؟
پاسخ: نمک: ترکیب
آجیل: مخلوط ناهمگن
آب مقطر: خالص (ترکیب)
شربت آبلیمو: مخلوط ناهمگن آب و شکر و آب لیمو
مس: خالص (عنصر)
سکه: مخلوط، آلیاژ (محلول جامد در جامد)
شکر: خالص (ترکیب عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن)
دوغ: مخلوط ناهمگن (سوسپانیون)

۶۵- کدام یک از مواد زیر مخلوط ناهمگن است؟
الف) آب نمک ب) الکل در آب ج) آب لیمو د) هوای پاک
پاسخ: ج) آب لیمو

۶۶- کدام یک از مواد زیر محلول است؟
الف) دوغ ب) آلیاژ ج) شربت معده د) شربت خاک شیر
پاسخ: ب) آلیاژ

۶۷- در هر یک از محلول های زیر نوع حالت فیزیکی را تشخیص داده و اجزا آن را هم مشخص کنید.
پاسخ: در الکل ۷۰ درصد: مایع – آب حل شونده و الکل حلال است.
در نوشابه: مایع – آب بیشترین مایع حلال است. حل شونده: گاز کربن دی اکسید و شکر
در سرکه: مایع – سرکه ۸۰ درصد – استیک اسید حلال و ۲۰ درصد آب
در کپسول هوا: گاز – بیشترین ماده گاز نیتروژن (۷۸ درصد) می باشد و حلال می باشد. حل شوند:‌اکسیژن (۲۱ درصد) و کربن دی اکسید و بخار آب (۱ درصد)

۶۸- بیشترین مقدار حل شونده ای که در ۱۰۰ گرم آب حل می‌شود به دما و حلال بستگی دارد.

۶۹- مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب، با افزایش دما کاهش می یابد.

۷۰- ماده ای با پی اچ (Ph) یک (۱) در اختیار داریم این ماده اسید قوی است.

۷۱- کدام یک از موارد زیر اسید است؟
الف) آب لیمو ب) پوست پرتغال ج) شامپو د) مایع ظرفشویی
پاسخ: الف) آب لیمو

۷۲- کدام یک از موارد زیر باز است؟
الف) سرکه ب) نوشابه گازدار ج) صابون د) آب خالص
پاسخ: ج) صابون

۷۳- برای جداسازی اجزای شربت معده می توان از کاغذ صافی استفاده نمود.

سوالات فصل ۱ علوم هشتم

سوالات علوم درس ۱ هشتم سری دوم

۱- منظور از مواد خالص چیست؟ با ذکر مثال. 
پاسخ: به موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده اند ماده خالص می‌‌گویند، مانند: آب مقطر، گاز اکسیژن، آهن خالص و …

۲- منظور از مواد مخلوط یا نا خالص چیست؟ با ذکر مثال.
پاسخ: به موادی که از دو یا چند ماده مختلف تشکیل شده باشند ماده ناخالص یا ماده مخلوط می‌‌گویند، مانند: آجیل، شربت آب لیمو و …

۳- مواد مختلف وقتی با هم مخلوط میشوند، ویژگی های خود را از دست می‌دهند و یا حفظ می‌کنند ؟ با ذکر مثال.
پاسخ: یکی از ویژگی های مخلوط ها این است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط ها پس از مخلوط شدن خواص اولیه خود را حفظ می‌کنند. مثال: نمک پس از اینکه با آب مخلوط شد خاصیت شوری خود را حفظ می‌کند و آب هم خاصیت جاری شدن خود را حفظ می‌کند.

۴- منظور از مخلوط همگن یا محلول چیست؟ با ذکر مثال.
پاسخ: به مخلوط هایی که ذره های تشکیل دهنده در آن ها بطور یکنواخت در هم پراکنده شده اند و به راحتی قابل تشخیص نیستند، مخلوط همگن یا محلول می‌‌گویند، مانند: محلول آب نمک، آب و شکر و …

۵- منظور از مخلوط ناهمگن چیست؟ با ذکر مثال.
پاسخ: به مخلوط هایی که اجزای تشکیل دهنده در آن ها بطور غیر یکنواخت در هم پراکنده شده اند و به راحتی قابل تشخیص هستند، مخلوط ناهمگن می‌‌گویند، مانند: آجیل، مخلوط آب و خاک و …

۶- منظور از سوسپانسیون یا تعلیقه چیست؟ با ذکر مثال.
پاسخ: به مخلوط معلق جامد در مایع که اجزای جامد در مایع معلق هستند سوسپانسیون می‌‌گویند، مانند: دوغ، ابلیمو، شربت خاکشیر، شربت معده، شربت انتی بیوتیک (پادزیست)، مخلوط آب و خاک و …

۷- محلول ها و مخلوط ها حالت های مختلفی دارند آن ها را نام برده و مثال بزنید.
پاسخ: الف) محلول های جامد: آلیاژ
ب) محلول های مایع: آب و گلاب
پ) محلول های گاز: هوا

۸- دو جزء اصلی محلول ها را نام برده و توضیح دهید. با ذکر مثال.
حلال: به ماده‌ای که معمولا بیشترین جزء محلول را تشکیل می‌دهد و حل شونده را در خود حل می‌کند حلال می‌‌گویند.
حل شونده: به جزئی  که در حلال حل می شود حل شونده می‌‌گویند
مثال: در محلول آب نمک، آب حال و نمک حل شونده میباشد.

۹- آلیاژ چیست؟با مثال.
پاسخ: آلیاژ محلول جامد در جامد دو یا چند فلز است. مانند برنز که آلیاژی از مس و قلع است.

۱۰- هوای پاک محلولی از چه گازهایی است؟
پاسخ: نیتروژن ۷۸ درصد،
اکسیژن ۲۱درصد،
آرگون ۰/۹ درصد
و گازهای دیگر

۱۱- منظور از انحلال پذیری یک ماده چیست؟
پاسخ: یعنی در دمای معین و حجم معینی از حلال چه مقدار ماده حل شونده میتواند در یک حلال خاص حل شود.
مثال: انحلال پذیری نمک خوراکی در آب در دمای ۲۰ درجه سلسیوس ۳۸ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب است.

۱۲- میزان حل شدن(انحلال پذیری) مواد جامد چه ارتباطی با میزان دما دارد؟
پاسخ: معمولا وقتی دمای آب افزایش می‌یابد، مقدار مواد جامد بیشتری در آب حل میشود، مثال: هر چقدر دمای آب بیشتر باشد، شکر بیشتری در آب حل میشود.

۱۳- میزان حل شدن(انحلال پذیری) مواد گازی چه ارتباطی با میزان دما دارد؟
پاسخ: معمولاً هر چقدر دمای آب بیش تر باشد میزان حل شدن گازها کمتر میشود،
مثال: هر چقدر آب گرمتر باشد، گاز اکسیژن کمتری در آب حل میشود.

۱۴- اسیدها و بازها هر کدام چه مزه‌ای دارند؟ با ذکر مثال برای هر یک
پاسخ: اسیدها ترش مزه‌اند مانند: سرکه و آبلیمو و..
باز ها مزه تلخ و گس دارند مانند: صابون، شامپو، مایع پوست پرتقال و …

۱۵- الف) از کاغذ پی اچ (pH) چه استفاده‌ای میشود؟
پاسخ: میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را نشان می‌دهد.
ب) در مقیاس پی اچ چه عددهایی نشان دهنده خاصیت اسیدی و چه عدد هایی نشان دهنده خاصیت بازی هستند؟
پاسخ: عدد ۰ تا ۷ خاصیت اسیدی و عدد ۷ تا ۱۴ خاصیت بازی و عدد ۷ خنثی بودن ماده را نشان می‌دهد.

۱۶- اساس جداسازی مخلوط ها چیست؟
پاسخ: اجزای مخلوط ها باید حداقل در یک ویژگی خود اختلاف زیاد و قابل توجهی با هم داشته باشند به عنوان مثال در اندازه اجزاء، چگالی، نقطه جوش و … با توجه به این تفاوت ها و با استفاده از روش ها و وسایل مناسب و میتوان اجزاء را از هم جدا کرد.

۱۷- هر یک از ابزارها یا روش های زیر برای جداسازی چه مخلوط هایی بهکار میروند؟ با ذکر مثال.
کمباین(خرمن کوب): جداسازی مخلوط های جامد در جامد که اجزاء با هم اختلاف چگالی دارند توسط باد مانند: گندم و کاه
قیف جدا کننده: جداسازی مخلوط های مایع در مایع که با هم اختلاف چگالی دارند مانند: روغن و آب- نفت و آب
کاغذ صافی: جداسازی اجزای نامحلول جامد از مایع بر اساس اختلاف در اندازه ذرات مانند: خاک و آب- نشاسته و آب
سانتریفیوژ(گریزانه): جداسازی مخلوط های مایع در مایع یا جامد در مایع که با هم اختلاف چگالی دارند توسط چرخش سریع. مانند: جداسازی چربی از شیر- پلاسما از سلول های خونی.
دستگاه دیالیز: جداسازی اجزای زاند و سمی از خون افرادی که نارسایی کلیه دارد با استفاده از فیلتر ها (صافی های) مختلف.
دستگاه تصفیه آب: جداسازی اجزای محلول و نامحلول از آب آشامیدنی با استفاده از فیلتر.
دستگاه تقطیر: جداسازی محلول های مایع در مایعی که اجزاء با هم اختلاف نقطه جوش دارند مانند: آب و الکل، اجزای تشکیل دهنده نفت خام و یا محلول های جامد در مایع مانند: شکر در آب.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.