سوالات درس ۱ علوم پنجم با جواب

سوالات درس ۱ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس اول علوم پنجم

سوالات درس ۱ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس اول علوم پنجم

سوالات علوم پنجم / درس اول :: زنگ علوم

۱- هنگام بازی با فرفره ها بچه ها چه چیزی مشاهده کردند ؟
جواب: مشاهده کردند همه فرفره ها با هم به زمین نمی رسند

۲- بعد از مشاهده فرفره ها چه پرسشی ایجاد شد ؟
جواب: چرا برخی فرفره های چرخان دیرتر به زمین می رسند

۳- پیش بینی انجام شده درباره فرفره ها چه بود ؟
جواب: هرچه پهنای بال فرفره بیشتر باشد فرفره دیرتر به زمین می رسد

۴- در آزمایش پهنای بال چه چیزی تغییر کرد و چه چیزی تغییر نکرد و چه چیزی اندازه گرفته می شود ؟
چیزی که تغییر می کند ؟
پهنای بال فرفره چیزی که باید اندازه گرفت ؟
زمان رسیدن فرفره به زمین چیزی که تغییر نمی کند ؟
جواب: ارتفاعی که فرفره را رها می کنیم- طول دم فرفره- جنس کاغذ- طول بال فرفره

۵- نتیجه و نظریه درباره پهنای بال فرفره چه بود ؟
جواب: فرفره ای که بال پهن تر دارد دیرتر به زمین می رسد بنابراین هرچه قدر بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن فرفره به زمین بیشتر می شود

۶- هرچه قدر زمان را دقیق تر اندازه بگیرید مشاهده دقیق تر خواهد بود

۷- دانشمندان چگونه کاوش می کنند ؟
جواب: دانشمندان به پدیده های اطراف خود توجه می کنند در نتیجه پرسش هایی در ذهن آنها ایجاد می شود آنها برای یافتن پرسش های خود کاوش می کنند

۸- چه عواملی در زمان فرود آمدن فرفره ها تاثیر دارد؟ 
جواب: – وزن فرفره ها
– جنس فرفره ها
– پهنای بال فرفره ها
– بلندی بال فرفره ها
– اندازه دم فرفره ها

۹- هر …تغییری… که در فرفره می دهیم در زمان فرود آمدن آن تاثیر دارد.

۱۰- اگر طول دم یا بال فرفره ها با هم متفاوت باشد زمان فرود آمدن آنها به زمین …متفاوت… است

۱۱- در مورد تغییر طول بال فرفره چه چیزهایی را تغییر می دهید ؟ چه چیزی را اندازه می گیرید؟ چه چیزهایی را تغییر نمی دهید ؟ چیزی که باید تغییر داد؟ اندازه طول بال فرفره چیزی که نباید تغییر داد ؟
جواب: ارتفاعی که فرفره را رها می کنیم- طول دم فرفره- جنس کاغذ- پهنای بال فرفره چیزی که اندازه می گیریم ؟ زمان رسیدن فرفره ها به زمین

۱۲- هر چقدر تعداد گیره های دم فرفره ها بیشتر باشد فرفره …سنگین… تر شده و زودتر به زمین می رسد

۱۳ نتیجه و نظریه درباره طول دم فرفره ها چیست ؟
جواب: پ هرچقدر طول دم فرفره ها بیشتر شود زمان رسیدن به زمین بیشتر می شود و فرفره دیرتر به زمین می رسد

۱۴- در آزمایش دانه های افرا کدام افرا دیرتر می رسد ؟
جواب: افرایی که بال های پهن دارد دیرتر به زمین می رسد

۱۵. چرا افرای بال پهن دیرتر به زمین می رسد ؟
جواب: چون هوای بیشتری زیر با بال هایش جریان پیدا می کند و افرا را مدت بیشتری در هوا نگه می دارد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.