سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس اول مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس اول مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم /

درس اول : من با دیگران ارتباط برقرار می کنم.

۱- وقتی که با دیگران ارتباط برقرار میکنیم………………. و………………و نظرات خودمان را درباره ی یک موضوع با آنها در میان می گذاریم.
جواب: خواسته ها- افکار

۲- چرا ارتباط با پدر مادر خواهر و برادر برای ما اهمیت دارد؟
جواب: چون می توانیم در تمام مراحل زندگی خود ، افکار و احساسات و خواسته های خود را با آن ها در میان بگذاریم و در کارهای خود از آنها کمک بگیریم وتنها نباشیم.

۳- مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر چیست؟
جواب: گفت وگو(کلام)

۴- هر گفت و گو چند طرف دارد؟ نام ببرید و توضیح دهید.
جواب: هر گفت و گو دو طرف دارد :۱- گوینده :یعنی کسی که صحبت می کند. ۲- شنونده : یعنی کسی که گوش می دهد.

۵- دو مورد از قسمت های مهم گفت و گو را نام ببرید.
جواب: ۱- خوب گوش کردن ۲- خوب صحبت کردن

۶- در یک ارتباط خوب ، حالت های چهره و حرکات و رفتارهای ما نیز مانند صحبت کردن و گوش دادن اهمیت دارند.

۷- برای داشتن یک ارتباط خوب باید به چه مواردی توجه داشت؟
جواب: ۱- خوب گوش کردن ۲- خوب صحبت کردن۳- حریم شخصی ۴- ارتباط غیر کلامی

۸- وقتی کسی با ما صحبت می کند لازم است به چه نکاتی توجه کنیم تا شنونده ی خوبی باشیم؟
جواب: ۱- به حرف های او دقت و توجه کنیم.
۲- کلام گوینده را قطع نکنیم وصبر کنیم جمله اش را کامل کند و حرفش تمام شود
۳- به گوینده نگاه کنیم
۴- گاهی با تکان دادن سر یا سؤال کردن گوینده را تشویق کنیم که به صحبت خود با ما ادامه دهد.

۱- وقتی با دیگران صحبت می کنیم لازم است کلمات……………..استفاده کنیم.
جواب: مؤدبانه
۲- در گفت و گو با بزرگترها باید از واژه ی………… استفاده کنیم.
جواب: شما
۳- انسان ها هنگامی احساس تنهایی می کنند که………….. نداشته باشند.
جواب: ارتباط

۹- وقتی با دیگران صحبت می کنیم لازم است به چه نکاتی توجه کنیم تا گوینده ی خوبی باشیم؟
جواب: ۱- به شنونده نگاه کنیم.
۲- با صدای مناسب ؛یعنی نه خیلی بلند نه خیلی آهسته ، و نه تند و کند صحبت کنیم.
۳- منظور خودمان را روشن و واضح بیان کنیم
۴- زمان مناسبی را با برای حرف زدن با دیگران انتخاب کنیم.
۵- از کلمات مؤدبانه استفاده کنیم.

۱۰- حریم شخصی یعنی چه؟مثال بزنید.
جواب: حریم شخصی هر فرد محدوده ای است که هیچ کس نباید بدون اجازه و رضایت او وارد شود مثلاً خانه ی ما حریم شخصی ماست.

۱۱- چرا افراد دوست ندارند ، دیگران درباره ی بعضی از موضوعات خصوصی شان از آن ها سؤال کنند؟
جواب: چون این موضوعات به دیگران مربوط نمی شود و در زندگی آن ها تأثیری ندارد.

۱۲- ارتباط غیر کلامی چه نوع ارتباطی است؟ توضیح دهید.
جواب: ما در حین گفت و گو بعضی از چیزها را بدون صحبت کردن با دیگران انتقال می دهیم. مثلاً با تکان دادن سر نشان می دهیم که حرف طرف مقابل درست است. به این نوع ارتباط ، ارتباط غیر کلامی می گویند.

۱۳- ما می توانیم با رفتار و حالت های صورت خود چه چیزهایی را نشان دهیم؟
جواب: خوش حالی ، غمگینی ، دلخوری یا شادی