سوالات درس ۱ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۱ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس اول هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۱ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس اول هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب / درس اول : هدیه های خدا

۱- خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده است؟
پاسخ: به ما گوش داده ، دست داده ، پا داده ، چشم داده و…….

۲- در مقابل این همه نعمت که خداوند بزرگ به ما داده ما باید چه کنیم؟
پاسخ: باید از خداوند تشکر کنیم و بگوییم خدایا شکرت

۳- چند نمونه از هدیه های زیبایی که خداوند در طبیعت برای ما داده را نام ببرید؟
پاسخ: کوه ، خورشید، ماه ، جنگل ، ابر ، باران

۴- وظیفه ی ما در مقابل این نعمت های خداوند چیست؟
پاسخ: الف ) درست مصرف کنیم
ب)خیلی کم مصرف کنیم
ج) خیلی زیاد مصرف نکنیم
د) هیچ کدام

۵- هنگامی که وارد جایی می شویم …….سلام…… و هنگامی که از آن محل خارج می شویم یا از بقیه جدا می شویم …..خداحافظی.. کنیم .

۶- خداوند نعمت های فراوانی به انسان بخشیده است که قابل شمارش …نیست.. .

۷- همه ی نعمت های خدا ، .. هدیه های او .. به انسان هستند.

۸- خداوند به خاطر ..مهربانی بیش ازاندازه اش .. این همه نعمت آفریده است .

۹- او.. پدر و مادر و خانواده …را آفریده تا با مهربانی خود ما را یاری دهند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.