سوالات درس ۱ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس ۱ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس اول هدیه های آسمان چهارم

سوالات درس ۱ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس اول هدیه های آسمان چهارم

سوالات متن هدیه چهارم /

۱- دانه برای رشد به چه چیز هایی نیاز دارد؟
پاسخ: آب، هوا، خاک مناسب و نور خورشید

۲- بدن طوطی از چه چیزی پوشانده شده است؟
پاسخ: پر

۳- ماهی چگونه حرکت میکند؟
پاسخ: با شنا کردن

۴- غذای اسب چیست؟
پاسخ: علف

۵- خرس در کجا زندگی میکند؟
پاسخ: یخ های شناور قطب شمال

۶- خداوند نیاز های نوزاد به مواد غذایی را چگونه برطرف میکند؟
پاسخ: با استفاده از شیر مادر

۷- گوسفند، مرغ و گاو کدام نیاز های ما را برطرف میکنند؟
پاسخ: گوشت، تخم مرغ، لبنیات، پشم و پوست

۸- هر یک از دندان های ما کدام نیاز ما را برطرف میکند؟
پاسخ: نیاز انسان به خوردن انواع مواد غذایی را برطرف میکند.

۹- اگر همه‌ی دندان های ما به یک شکل بودند، چه اتفاقی میافتاد؟
پاسخ: نمیتوانستیم غذا های مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

۱۰-“ان الله علی کل شی قدیر و ان الله قد احاط بکل شی علما” به چه معناست و به آیه‌ی چه موضوعی اشاره میکند؟
پاسخ: معنا : خداوند بر هر چیز تواناست و علم او به همه چیز احاطه دارد
خداوند به برطرف کردن نیاز مخلوقات خود قادر است.