سوالات درس ۱ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۱ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۱ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس اول :: آفرینش شگفت انگیز

۱- چرا در نگاه اول بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده می ماند؟
جواب: چون نگاهمان سریع و گذراست.

۲- علی (ع) در مورد آفرینش انسان چه می فرماید؟
جواب: از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ایی چربی نگاه می کند، با پاره ایی گوشت سخن می گوید و با چند استخوان ریز می شنود.

۳- این جمله از کیست؟ «از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند، با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان ریز می شنود.»
جواب: امام علی (ع)

۴- از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه ایی می توان گرفت ؟
جواب: این جهان شگفت انگیز ناظمی دارد بنام خداوند دانا و توانا

۵- خداوند این جهان را چگونه آفریده است؟
جواب: طوری آفریده که به بهترین شکل در آن زندگی کنیم چشم بینا برای دیدن قدرت الهی و عقل برای اندیشه و آموختن درس خداشناسی

۶- وظیفه ما در مقابل خداوند و نعمت هایی که به ما داده است، چیست؟
جواب: خدا را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم که نتیجه اش بهشت زیبای خداست

۷- معنی این آیه «فَذَکِر اِنَما اَنتَ مُذَکِرٌ» چیست؟
جواب: پس تو ای پیامبر تذکر دِه که تو فقط تذکر دهنده ای.

۸- اگر انسان با دقت به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگریم چه نتیجه ای می گیریم؟
جواب: این نظم های شگفت انگیز و بی نظیر، قطعا ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و توانا.

۹- با توجه به سخن حضرت علی خداوند این همه چیز را برای چه برای ما آفریده است؟
جواب: تا درباره آنها بیندیشیم ، با استفاده از آنها به بهشت راه یابیم و خودمان را از عذاب دوزخ برهانیم.

۱۰- از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه ایی می توان گرفت؟
جواب: این جهان شگفت انگیز ناظمی دارد بنام خداوند دانا و توانا

۱۱- با توجه به حضرت سخن علی (ع) توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است؟
جواب: تا درباره آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب آخرت برهانید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.