سوالات درس ۱۰ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۱۰ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس دهم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۱۰ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس دهم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  / درس۱۰ :انقلاب اسلامی

۱ شرایط سیاسی – اجتماعی ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد چگونه بود؟
پاسخ: همراه با سرکوب مخالفان، نادیده گرفتن اصول قانون اساسی توسط محمد رضا شاه پهلوی و نفوذ و مداخله روز افزون آمریکا در ایران بود.

۲ شرایط سیاسی – اجتماعی سال های پس از کودتای ۲۸ مرداد در نهایت منجر به چه شد؟
پاسخ: موجب زمینه های شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی شد.

۳ در سال های بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا اوایل دهه ۱۳۳۲ آمریکا به دنبال چه هدفی در ایران بود؟
پاسخ: دولت آمریکا با وادار کردن حکومت پهلوی به اجرای برنامه های پیشنهادی خود، زمینه تسلط بر ایران و حفظ و تقویت این حکومت را فراهم کرد.

۴ مهم ترین برنامه های آمریکا برای تسلط بر ایران در اوایل دهه ۴۰ چه بود؟
پاسخ: ۱-پیوستن ایران به پیمان بغداد (سنتو)
۲-تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
۳ -اعطای کمک های نظامی و مالی به ایران
۴ -اجرای بعضی اصلاحات در کشور ما

۵ هدف آمریکا از اجرای برنامه های خود در ایران چه بود؟
پاسخ: مقابله با نفوذ شوروی در ایران

۶ نخستین مرحله برنامه های اصلاحی آمریکا در ایران چه بود؟
پاسخ: اصالحات ارضی

۷ اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ ، در زمان نخست وزیری ……………………..آغاز شد.
پاسخ: علی امینی

۸ چه اتفاقی در فروردین ۱۳۴۰ افتاد که شاه فرصت را مناصب ادامه اصلاحات در کشور دید؟
پاسخ: رحلت آیت الله بروجردی.

۹ دلیل برکناری علی امینی از نخست وزیری رژیم شاه چه بود؟
پاسخ: رقابت شاه و علی امینی، نخست وزیر وقت، سرانجام به برکناری امینی انجامید و امیر اسدالله عًلًم، که مورد اعتماد شاه بود، نخست وزیر و مأمور اجرای اصلاحات شد.

۱۰ چه تغییراتی در قانون انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی در ایران اعمال شد؟
پاسخ: الف) برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ب) حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی

۱۱ انقلاب سفید در دوره محمدرضا شاه ادامه چه بود؟
پاسخ: ادامه اجرای اصلاحات ارضی

۱۲ انقلاب سفید در دوره محمدرضا شاه به چه معنی بود؟
پاسخ: در ادامه اجرای اصلاحات، شاه اصول شش گانه ای را با عنوان انقلاب سفید مطرح کرد و آن را به تصویب دولت رساند. این اصول با تبلیغات فراوان، در بهمن ۱۳۴۱ به همه پرسی گذاشته شد.

۱۳ انقلاب سفید مورد استقبال کدام دولت ها قرار گرفت؟
پاسخ:
آمریکا – انگلستان – شوروی

۱۵ اولین مرحله سیاسی و مبارزه امام خمینی علیه رژیم شاه چه بود؟
پاسخ: اولین مرحله فعالیت سیاسی و مبارزه امام خمینی با اعتراض به تصویب نامه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی آغاز شد.

۱۶ دلیل اعتراض امام خمینی به تصویب نامه انتخاب انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟
پاسخ: امام این تصویب نامه را موجب تضعیف اسلام و افزایش حضور بهائیان در حکومت می شد. از این رو، ایشان پس از رایزنی با علمای بزرگ قم با آن به مخالفت پرداختند و دولت را مجبور به لغو آن کردند.

۱۷ امام خمینی و تعدادی از علما در برابر همه پرسی انقلاب سفید شاه چه کردند؟
پاسخ: نخست از شاه در این باره توضیح خواستند، اما با بی اعتنایی و توهین او مواجه شدند. پس با انتشار اعلامیه ای همه پرسی فرمایشی را غیر قانونی اعلام کردند. بیشتر مراجع دینی نیز به دعوت امام خمینی همه پرسی را تحریم کردند.

۱۸ مردم کدام شهرها علیه انقلاب سفید تظاهرات کردند؟
پاسخ: در تهران و قم تظاهرات گسترده ای برپا شد و رژیم پهلوی با استفاده از نیروی نظامی، قیام مردم را سرکوب کردند.

۱۹ چرا حادثه مدرسه فیضیه قم اتفاق افتاد؟
پاسخ: امام خمینی به همراه مراجع دیگر، در اعتراض به عملکرد حکومت، عید نوروز ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام کردند و به افشای اقدامات شاه پرداختند.

۲۰ اوج حرکت اعتراضی مردم در کجا اتفاق افتاد؟
پاسخ: در مدرسه فیضیه قم اتفاق که با یورش مأموران حکومتی به خشونت کشیده شد. در حمله مأموران به مدرسه فیضیه قم و مدرسه طالبیه تبریز تعدادی از طالب شهید و مجروح شدند.

۲۲ رژیم شاه غیر از مدرسه فیضیه به کدام مدرسه دینی دیگر حمله کرد؟
پاسخ: مدرسه طالبه تبریز

۲۳ امام خمینی چه واکنشی در قبال حمله رژیم شاه به مدرسه فیضیه قم نشان داد؟
پاسخ: به دنبال این جنایت، امام خمینی، در سخنرانی خود خطاب به شاه، او را به طور مستقیم سرزنش کردند و تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت را حرام دانستند.

۲۴ امام خمینی در آستانه ماه محرم ۱۳۴۲ چه تأکیداتی به سخنرانان ماه محرم داشت؟
پاسخ: امام خمینی به سخنرانان مذهبی سفارش کردند که در مراسم مختلف، خطر اسرائیل را برای مردم توضیح دهند و آسیب های وارد شده بر جامعه اسلامی و مراکز دینی را بازگو کنند.

۲۵ حکومت پهلوی درآستانه ماه محرم ۱۳۴۲ چه تأکیداتی به سخنرانان ماه محرم داشت؟
پاسخ: در مقابل امام خمینی، حکومت سخنرانان مذهبی را ملزم کرد که علیه شاه و اسرائیل چیزی نگویند.

۲۶ مردم در عاشورای ۱۳۴۲ چه روشی در پیش گرفتند؟
پاسخ:
بر خلاف تصور و خواست حکومت و با وجود محدودیت های امنیتی، مردم در عاشورای این سال با سر دادن شعارهایی، حمایت خود را از امام خمینی علنی ساختند.

۲۷ دلیل دستگیری امام خمینی در عاشورای ۱۳۴۲ چه بود؟
پاسخ: امام خمینی طی نطقی در عصر عاشورا در قم، شخص شاه را مخاطب قرار دادند و از تسلط آمریکا و اسرائیل بر حکومت پهلوی پرده برداشتند. این سخنرانی باعث خشم رژیم و دستگیری و انتقال امام به تهران شد.

۲۸ مردم و علما چه واکنشی در برابر دستگیری امام خمینی از خود نشان دادند؟
پاسخ: خبر دستگیری امام مردم و روحانیون و مراجع را به واکنش وا داشت. اعتراضات زیادی در شهرهای مختلف ایران برپا شد.

۲۹ تظاهرات مردم کدام شهرها بعد از دستگیری امام به خاک و خون کشیده شد؟
پاسخ: در قم، تهران و ورامین به خاک و خون کشیده شدند و به دنبال آن عده ای از مبارزان، زندانی، اعدام یا تبعید شدند.

۳۰ مهم ترین نتایج قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را بنویسید.
پاسخ: ۱-هدف مبارزه تغییر کرد و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان شد.
۲-حضور امام خمینی در صحنه مبارزه موجب شد بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی روی بیاورند.
۳-عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان، اقشار دیگری از جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند.
۵-رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی برجسته تر شد.
۶-مبارزان به نقش و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتری نشان دادند.

۳۱ امام خمینی بعد از دستگیری در سال ۱۳۴۲ چه مدت در زندان بود؟
پاسخ: امام خمینی در پی اعتراض مردم و علمای دینی، پس از تحمل ده ماه زندانی و حصر آزاد شدند. حضور دوباره ایشان در قم مبارزان را به ادامه مبارزه امیدوار کرد.

۳۲ سرانجام قانون کاپیتولاسیون در ایران در دوره محمدرضا شاه چه شد؟
پاسخ: دو مجلس سنا و شورای ملی قانون مصونیت قضایی و سیاسی اتباع آمریکایی مقیم ایران (کاپیتولاسیون) را تصویب کردند.

۳۳ تصویب قانون کاپیتولاسیون در ایران بر اساس کدام معاهده بین المللی صورت گرفته بود؟
پاسخ:
بر اساس توافق نامه بین المللی وین که بر اساس آن مأموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار شدند.

۳۴ تفاوت مصوبه قانون کاپیتولاسیون در ایران با قوانین بین الملی چه بود؟
پاسخ: با تصویب قانون کاپیتولاسیون در ایران، مستشاران نظامی آمریکا و خانواده های آنان نیز در ایران از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار شدند.

۳۵ امام خمینی چه واکنشی نسبت به تصویب قانون کاپیتولاسیون از خود نشان داد؟
پاسخ: امام خمینی در سخنرانی پر شوری به تصویب
این قانون اعتراض کرد.

۳۶ مخالفت صریح امام با قانون کاپیتولاسیون با چه واکنشی از جانب حکومت همراه شد؟
پاسخ: این سخنرانی حکومت پهلوی را چنان به وحشت انداخت که ایشان را در سحرگاه ۱۳ آبان ۱۳۴۳ در قم دستگیر و به کشور ترکیه تبعید کرد.

۳۷ امام خمینی بعد از دستگیری در ۱۳۴۳ به کشور ……………………..تبعید شد.
پاسخ: ترکیه

۳۸ امام خمینی بعد از ۱۱ ماه تبعید در ترکیه به کشور …………………….. و شهر …………………….. تبعید شد.
پاسخ: عراق – نجف
۳۹ در دوران نخست وزیری طولانی امیر عباس هویدا چه اقداماتی در جهت تحکیم این رژیم صورت گرفت؟
پاسخ: ۱-حکومت پهلوی برای تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود به اقداماتی نمایشی دست زد.
۲ –برگزاری جشن تاج گذاری
۳ – جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی
۴ –منحل کردن احزاب موجود
۵ –ایجاد حزبی واحد به نام رستاخیز

۴۰ رژیم محمدرضا شاه کدام حزب را در کشور ایجاد کرد؟
پاسخ: حزب رستاخیز

۴۱ رژیم پهلوی در زمینه فرهنگی چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: رژیم پهلوی کوشید میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی تقابلی مصنوعی ایجاد کند. پیرو همین سیاست و به بهانه نا هم خوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی، تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجری شمسی کرد.

۴۴ رژیم شاه به چه بهانه ای تاریخ هجری شمسی را تغییر داد؟
پاسخ: به بهانه نا همخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی، تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجری شمسی کرد.

۴۵ امام خمینی در تبعید در نجف دست به چه فعالیت علیه رژیم شاه می زد؟
امام خمینی با صدور اعلامیه به مناسب های مختلف و فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسلامی و نیز با تدریس مباحث ولایت فقیه، مبانی حاکمیت دینی را ترسیم می کردند.

۴۶ در کنار اسلام گرایان کدام گروه در چارچوب قانون اساسی علیه رژیم شاه مبارزه می کرد؟
پاسخ: جبهه ملی و نهضت آزادی

۴۷ مبارزه فرهنگی علیه رژیم شاه چگونه انجام می گرفت؟
پاسخ: مبارزه فرهنگی با اتکا بر آگاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج باورهای دینی به همراه روشنگری علیه اقدامات رژیم پهلوی صورت می گرفت. روحانیون، معلمان، استادان دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان در عرصه مبارزه فرهنگی با رژیم فعالیت می کردند و در مساجد، حسینیه ها و مدارس و دانشگاه ها به ترویج
فرهنگ دینی مشغول بودند.

۴۸ معروف ترین چهره های مبارز فرهنگی علیه رژیم شاه چه کسانی بودند؟
پاسخ: عالمه طباطبایی دکتر شریعتی
آیت الله طالقانی دکتر با هنر
آیت الله مطهری دکتر مفتح
آیت الله بهشتی

۴۹ کدام گروه های مبارز علیه رژیم شاه عقیده به مبارزه مسلحانه داشتند؟
پاسخ: هیئت های مؤتلفه اسلامی حزب ملل اسلامی سازمان مجاهدین خلق سازمان چریک های فدایی خلق

۵۰ هیئت های مرتلفه اسلامی دست به چه اقدامات مسلحانه علیه رژیم شاه زد؟
پاسخ: این گروه پس از تبعید امام خمینی، مبارزه مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار داد و حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت را ترور کرد. این کار را محمد بخارایی، از اعضای این گروه، انجام داد. پس از این واقعه، بیشتر اعضای این گروه دستگیر و چهار تن از آنان اعدام شدند و برخی هم به حبس های طولانی محکوم گردیدند.

۵۱ حزب ملل اسلامی با کدام آرمان به مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه روی آورد؟
پاسخ: برپا کردن حکومت اسلامی

۵۲ سازمان مجاهدین خلق(منافقین) چگونه شکل گرفت؟
پاسخ: گروهی از جوانان عضو نهضت آزادی بعد از قیام ۱۵ خرداد۱۳۴۲ فعالیت سیاسی را کنار گذاشته و به جنگ مسلحانه روی آوردند.

۵۳ سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در آغاز مبارزه چه تفکری داشت؟
پاسخ: آنها در آغاز تفکر اسلامی داشتند.

۵۴ سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به مرور چه مشی در پیش گرفت؟
پاسخ: آنان به مرور دچار انحراف فکری شدند و به مارکسیسم تمایل پیدا کردند. در سال۱۳۵۰ بیشتر اعضای این سازمان یا دستگیر شدند و یا در تسویه های درون گروهی از بین رفتند.

۵۵ سازمان چریک های فدایی خلق از همان آغاز چه افکاری داشت؟
پاسخ: این گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی به مبارزه مسلحانه روی آوردند و تعدادی از آنها در درگیری با مأموران رژیم یا در زندان به قتل رسیدند.

۵۶ وضعیت عمومی ایران در سال ۱۳۵۶ چگونه بود؟
پاسخ: فاصله روز افزون حکومت پهلوی از ملت ایران در سال ۱۳۵۶ به بیشترین حد خود رسید. ضدیت این حکومت با اسلام و معنویت و اخلاق، آشکار شده بود. صدها روحانی مبارز در زندان بودند و بسیاری از اساتید دانشگاه و سخنرانان مذهبی اجازه سخن گفتن در محافل و مجالس را نداشتند.

۵۷ با افزایش پول نفت در دهه ۵۰ اوضاع اقتصادی ایران چگونه بود؟
پاسخ: پول نفت که از سال ۱۳۵۰ به یک باره افزایش یافت، سرمایه داران وابسته به غرب و رژیم پهلوی را در مدت کوتاهی تقویت کرده بود. در عوض طبقات محروم، از جمله کارگران و روستاییان برای گذراندن زندگی به شهرها هجوم می آوردند.

۵۸ انقلاب سفید شاه چه نتیجه ای برای اقتصاد ایران داشت؟
پاسخ: باعث نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان شد. در حالی که بسیاری از روستاهای ایران، راه، آب آشامیدنی، برق و حمام نداشتند، سرمایه داران آمریکایی با حکومت پهلوی قراردادهای کلان منعقد و ثروت ملی ایرانیان را غارت می کردند.

۵۹ چرا خیال رژیم شاه از بابت مبارزات مردم ایران آسوده بود؟
پاسخ: چون رژیم پهلوی با استفاده از دستگاه ساواک و نیروهای پلیسی و امنیتی، تقریباً خود را از ناحیه گروه های مبارز مسلح آسوده خاطر احساس می کرد. زندان ها از زندانیان سیاسی پر بود و در خارج از زندان نیز حرکت های پراکنده مسلحانه همچون سال های پیش دیده نمی شد.

۶۰ جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۳۵۵ متوجه چه موضوعی در مورد کشور آمریکا در جهان شد؟
پاسخ: او متوجه شد که مردم دنیا از سیاست های آمریکا تنفر عمومی دارند.

۶۱ جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۳۵۵ برای کاهش تنفر عمومی از سیاست های آمریکا چه روشی در پیش گرفت؟
پاسخ: او به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد.

۶۲ جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۳۵۵ چه در خواستی از محمدرضا شاه داشت؟
پاسخ: از شاه خواست به تبعید از سیاست فضای باز آمریکایی، اوضاع عمومی زندانیان را بهبود بخشد، شکنجه زندانیان را کاهش دهد و به مطبوعات اجازه دهد به طور ملایم و محدود از دولت انتقاد کنند.

۶۳ محمدرضا شاه در پاسخ به خواسته های آمریکا برای فضای باز سیاسی در ایران چه اقداماتی کرد؟
پاسخ: شاه هویدا را برکنار و جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد.

۶۴ جمشید آموزگار بعد از نخست وزیری چه مأموریتی داشتو امام چه واکنشی به نخست وزیری او داشت؟ 
پاسخ: اموزگار مأموریت داشت تا با انتقاد از گذشته، در کشور فضای باز سیاسی ایجاد کند. اما پیام های روشنگرانه امام خمینی و چند حادثه دیگر، آتش انقلاب را شعله ور کرد.

۶۵ محمدرضا شاه برای ایجاد فضای باز سیاسی مد نظر آمریکا، هویدا را از نخست وزیری بر کنار و …………………….. را جایگزین او کرد.
پاسخ: آموزگار

۶۶ دکتر علی شریعتی در کجا و چگونه از دنیا رفت؟
پاسخ: در خرداد ۱۳۵۶ به طور ناگهانی در لندن در گذشت.

۶۷ دکتر علی شریعتی چه نقشی در جریان انقلاب داشت؟
پاسخ: دکتر شریعتی با برگزاری سخنرانی ها و نگارش کتاب های متعدد نقشی اساسی در طرد اندیشه های مارکسیستی و بیداری نسل جوان و گرایش آنان به اسلام داشت.

۶۸ مردم چه واکنشی نسبت به مرگ مشکوک شریعتی داشتند؟
پاسخ: مردم ساواک را عامل مرگ او می دانستند و با گرامی داشتن نام و یادش تنفر خود را از حکومت نشان دادند.

۶۹ مرگ چه کسی در آبان ۱۳۵۶ در نجف اشرف اعتراض های زیادی در پی داشت؟
پاسخ: درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی، پسر بزرگ امام خمینی،

۷۰ افکار عمومی چه واکنشی نسبت به مرگ مشکوک مصطفی خمینی از خود نشان دادند؟
پاسخ: مرگ مصطفی خمینی در آبان ۱۳۵۶ در نجف اعتراضات تازه ای را برانگیخت و تنفر بیشتری نسبت به حکومت ایجاد کرد. با مرگ مشکوک وی، مجالس ترحیمی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد و بار دیگر یاد و خاطره امام خمینی جان تازه ای به جریان مبارزه داد.

۷۱ مقاله توهین آمیز به امام خمینی روزنامه …………………….. نوشته شد.
پاسخ: اطلاعات

۷۲ مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات چه تأثیری در روند انقلاب داشت؟
پاسخ: در ۱۷ دی ۱۳۵۶ مقاله توهین آمیزی علیه امام خمینی در روزنامه اطلاعات منتشر شد. به دنبال انتشار این مقاله، مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ قیام کردند اما مأموران حکومتی آنان را به خاک و خون کشیدند.

۷۳ در چهلم شهدای قم در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ در کجا قیام شد؟
پاسخ: مردم تبریز به پا خاستند که این اجتماع نیز با یورش نیروهای حکومت مواجه شد و تعدادی شهید یا مجروح شدند.

۷۴ قیام های مردم ایران در برابر توهین روزنامه اطلاعات چه پیامدی داشت؟
پاسخ: پیام این قیام موجب تجدید عهد مردم با رهبری انقلاب و افزایش تنفر از رژیم شاهنشاهی شد.

۷۵ اولین بار در دوره پهلوی در کدام شهر ایران حکومت نظامی اعلام شد؟
پاسخ: با گسترش قیام، جمشید آموزگار در مرداد ۱۳۵۷ در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد.

۷۶ حکومت نظامی اصفهان در زمان نخست وزیری آموزگار چه نتیجه ای داشت؟
پاسخ: این تدبیر ثمری نداشت و شاه مجبور شد که آموزگار را برکنار کند و جعفر شریف امامی را به نخست وزیری بگمارد.

۷۷ جعفر شریف امام با چه شعاری به نخست وزیری رژیم شاه انتخاب شد؟
پاسخ: آشتی ملی

۷۸ قیام خونین ۱۷ شهریور ۵۷ در کجا و چگونه شکل گرفت؟
پاسخ: حکومت پهلوی برای جلوگیری از ادامه تظاهرات و اعتراضات در روز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در تهران و چند شهر دیگر حکومت نظامی برقرار کرد. مردم تهران بی اعتنا به اخطارها و هشدارهای رژیم در میدان شهدا (ژاله سابق) تجمع کردند. دژخیمان پهلوی مردم را به گلوله بستند و جمع زیادی از آنان را به شهادت رساندند.

۷۸ بعد از قیام خونین ۱۷ شهریور چه کسی از رژیم شاه حمایت کرد؟
پاسخ: رئیس جمهور آمریکا

۷۹ چرا امام خمینی مجبور به خروج از عراق شد و در کجا ساکن گردید؟
پاسخ: پس از اوج گیری انقلاب اسلامی، امام خمینی تحت فشار سازمان سیاسی و امنیتی سازمان امنیت عراق و ساواک، قصد عزیمت به کویت داشتند اما دولت کویت حاضر به پذیرش ایشان نشد. از این رو به فرانسه رفتند و در دهکده ای به نام نوفل لوتاشو در حومه پاریس ساکن شدند.

۸۰ اقامت امام خمینی در پاریس چه نتایجی برای انقلاب به دنبال داشت؟
پاسخ: ۱-ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حکومت پهلوی را افشا می کردند؛
۲ -امکان ملاقات مبارزان با رهبری انقلاب فراهم آمد و پیام های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد.

۸۱ دلیل جانشینی شریف امامی به جای ارتشبد از هاری در نخست وزیری رژیم شاه چه بود؟
پاسخ: شاه پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران، ارتشبد غلام رضا از هاری را جانشین شریف امامی کرد تا وی با برقرار  کردن حکومت نظامی از سرعت حرکت انقلاب بکاهد.

۸۲ تظاهرات میلیونی مردم علیه رژیم شاه در سال ۱۳۵۷ در کدام ایام مذهبی اتفاق افتاد؟
پاسخ: در روزهای تاسوعا و عاشورا.

۸۳ تظاهرات میلیونی محرم ۵۷ آمریکا را به چه نتایجی در مورد ایران رساند؟
پاسخ: این تظاهرات عظیم دولت آمریکا را به این نتیجه رساند که روی کار آوردن دولت نظامی از هاری نتیجه ای نداشته است؛ به علاوه، مردم ایران متحد و در اطاعت از رهبر خود متمم و جدی هستند و بالاخره اینکه آمریکا برای حفظ منافع خود در ایران باید به فکر مهره دیگری غیر از محمدرضا شاه باشد.

۸۴ محمدرضا شاه چه زمانی تصمیم به خروج از کشور گرفت؟
پاسخ: در نیمه دی ۱۳۵۷

۸۵ شاه قبل از خروج از کشور …………………….. را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد.
پاسخ: شاپور بختیار

۸۶ شورای انقلاب به دستور چه کسی، چه زمانی و به چه منظوری تشکیل شد؟
پاسخ: در ۲۳ دی ۵۷ امام خمینی از پاریس با ارسال پیامی تشکیل شورای انقلاب را به اطال مردم رساندند. این شورا وظیفه داشت زمینه انتقال قدرت را فراهم کند.

۸۷ شورای انقلاب متشکل از چه کسانی بود؟
پاسخ: این شورا متشکل از افراد شایسته، مسلمانان، متعهد و مورد اطمینان امام تشکیل شده بود.

۸۸ امام خمینی چگونه مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب کرد؟
پاسخ: در ۱۵ بهمن به پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلاب معرفی و از همه تقاضا کردند که از او حمایت کنند.

۸۹ کدام واحد نظامی رژیم شاه به انقلاب پیوست؟
پاسخ: نیروی هوایی

۹۰ با پیوستن نیروی هوایی به انقلاب، گارد شاهنشاهی چه واکنشی از خود نشان داد؟
پاسخ: نیروهای گارد شاهنشاهی به افراد نیروی
هوایی که به انقلاب پیوسته بودند حمله کرد، بعدا از آن تهران به شهری نظامی مبدل شد.

۹۱ در بعد از ظهر ۲۱ بهمن و شب ۲۲ بهمن ۵۷ در تهران چه شرایطی حاکم بود؟
پاسخ: حکومت پهلوی قصد داشت حکومت نظامی برقرار کند؛ سپس، به کمک نظامیان وابسته به خود و با نظارت ژنرال هایزر آمریکایی، کودتایی نظامی ترتیب دهد و رهبر انقلاب را دستگیر و انقلاب را سرکوب کند اما امام خمینی با توکل به الطاف خداوند، حکومت نظامی را غیر قانونی اعلام کردند.

۹۲ کدام مقام نظامی آمریکا قصد کودتای نظامی علیه انقلاب داشت؟
پاسخ: ژنرال هایزر آمریکایی

۹۳ مردم چه واکنشی در برابر کودتای احتمالی نشان دادند؟
پاسخ: مردم به کمک ارتشیانی که به حکومت پیوسته بودند، مراکز نظامی را در تهران و شهرهای بزرگ تصرف کردند. رادیو و تلویزیون نیز در اختیار مردم قرار گرفت و با اعلام صدای انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن، زنگ سقوط نظام شاهنشاهی به صدا درآمد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.