سوالات درس ۱۰ سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب

سوالات درس ۱۰ سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دهم سلامت و بهداشت دوازدهم

سوالات درس ۱۰ سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دهم سلامت و بهداشت دوازدهم

سوالات سلامت و بهداشت دوازدهم / درس دهم: بهداشت روان

۱- چه عواملی پیچیدگی های زندگی را بالا برده و انسان ها را با چالش ها و فشارهای متعدد روبه رو ساخته است؟
پاسخ: نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکههای گسترده و پیچیده ی ارتباطات انسانی و تنوع آنها، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی، تغییر نیازهای امروز انسانها
در جامعه.

۲- اگر آشفتگی های هیجانی افراد تکرار شده و استمرار یابند چه مشکلاتی برای فرد به وجود می آید؟
پاسخ: در کارکردهای جسمانی و روانی و فعالیت های فردی و اجتماعی فرد اثر سوء گذاشته، روند زندگی را مختل میکند و باعث مزاحمت و رنجش دیگران میشود. در چنین حالتی ممکن است فرد تصمیمهای نا به جا
بگیرد، به موقع اقدام نکند، ارتباطش با دیگران دچار اختلال شود و در اثر ناکامی های حاصل در اموری مانند تحصیل، شغل و. . . دچار اضطراب و خشم شود و یا افسردگی بر او مستولی شود.

۳- برای پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از آشفتگی های هیجانی افراد، باید چه اقداماتی صورت گیرد؟
پاسخ:
لازم است خودآگاهی، عزت نفس، سرسختی و مقاومت در مقابل مشکلات، تاب آوری و- . . در فرد تقویت شود تا رشد و توانایی روانی، عاطفی و بهداشت روان وی ارتقا یابد و او را قادر سازد بر تعارض ها و فشار های زندگی چیره شده و از امکان تداوم زندگی آرام و سالم برخوردار گردد.

۴- خودشناسی یا همان شناخت فرد از خویشتن شامل چیست؟
پاسخ: شامل شناخت توانایی ها، ضعف ها، احساسات، ارزش ها، مسئولیت ها، نیازها، آرزوها، اهداف و. . .است.

۵- خود آگاهی چه کمکی به فرد می کند؟
پاسخ: علاوه بر کمک به شکل گیری هویت مطلوب، میتواند از بروز اختلالات روانی و شکلگیری رفتارهای پرخطر جلوگیری نماید.

۶- چه عواملی در فرایند شکل گیری شخصیت مطلوب و حفظ سلامت روانی نقش دارند؟
پاسخ: عزت نفس و سرسختی و تاب آوری.

۷- منظور از عزت نفس چیست؟
پاسخ: عزت نفس، احساس ارزشمند بودن است.

۸- جوانانی که دارای عزت نفس هستند و افرادی که دچار ضعف عز ت نفس هستند را از نظر پیام های درونی با یکدیگر مقایسه کنید.
پاسخ: جوانانی که دارای عزت نفس هستند، برای خود احترام قایل اند و با پیام های درونی مثبت سر و کار دارند که از درون آنها مدام به آنها خطاب می کند تو با ارزشی! تو میتوانی ! تو دوست داشتنی هستی !تو می توانی احساسات خود را به راحتی ابراز کنی تو می توانی به دیگران اعتماد کنی و پیام هایی از این قبیل. در مقابل، افرادی که دچار ضعف عزت نفس هستند، در درون ذهن خود پیام هایی را می شنوند که به طور مرتب عزت نفس آنها را سرکوب و سلامت روانی و عاطفی شان را تهدید می کند.

۹- خودآگاهی چه کمکی به انسان می کند؟
پاسخ: به انسان کمک میکند تا دریابد به دلیل انسان بودن، ارزشمند و محترم است و ارزش ذاتی او وابسته به هیچ یک از ویژگی های مادی نیست.

۱۰- احساس خود ارزشمندی درونی چیست؟
پاسخ: همان عزت نفس است که میتواند مانند سپری قوی، در مقابل آسیبهای روانی و اجتماعی از فرد دفاع کند.

۱۱- تفاوت جوانان دارای عزت نفس با افرادی که دچار ضعف عزت نفس هستند، چیست؟
پاسخ: جوانانی که دارای عزت نفس هستند، برای خود احترام قایل اند و با پیامهای درونی مثبت سر و کار دارند که از درون آنها مدام به آنها خطاب میکند: «تو با ارزشی! تو میتوانی! تو دوست داشتنی هستی! تو میتوانی احساسات خود را به راحتی ابراز کنی! تو میتوانی به دیگران اعتماد کن!» و پیامهایی از این قبیل. در مقابل، افرادی که دچار ضعف عزت نفس هستند، در درون ذهن خود پیام هایی را میشنوند که به طور مرتب عزت نفس آنها را سرکوب و سلامت روانی و عاطفی شان را تهدید میکند.

۱۲- نداشتن عزت نفس ممکن است انسان را دچار کدام رفتارها کند؟
پاسخ: نداشتن عزت نفس ممکن است افراد را دچار اعتیاد های رفتاری مانند اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به کار، اعتیاد به خرید و- . . کند و از اینها بدتر در معرض رفتارهای پرخطر قرار دهد.

۱۳- داشتن عزت نفس علاوه بر احساس ارزشمندی درونی، نیازمند چیست؟
پاسخ: کسب تجارب در زندگی است.

۱۴- راهکارهای بهبود عزت نفس را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -تعیین اهداف مشخص و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها
۲ -تلاش برای کسب حداقل یک مهارت یا شکوفا کردن حداقل یک استعداد خود
۳ -تهیه فهرستی از توانمندیهای فردی خود
۴ -کسب موفقیت در امور از جمله تحصیل
۵ -مشارکت در فعالیت های اجتماعی همچون حضور در فعالیت های فوق برنامه مدرسه
۶ -برقراری رابطه سالم با دیگران
۷ -دوست شدن با آدم های مثبت و الهام بخش
۸ -معاشرت با دوستان و آشنایان حمایت گر
۹ -داوطلب شدن برای کمک به دیگران
۱۰ -آراستگی.

۱۵- ویژگی های افراد تاب آور را بیان کنید؟
پاسخ: فرد تاب آور نحوه ی استدلال و نگرش متفاوتی در مواجهه با شرایط ناگوار اتخاذ میکند و به جای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در تبعات آن، به خود و توانایی هایش توجه بیشتری میکند، مثلا چنین شخصی یک موقعیت پرخطر را یک فرصت میداند نه یک تهدید و در دشواریها به جای اضطراب به موفقیت فکر میکند. افراد سرسخت و تاب آور در برابر فشار روانی مقاوم تر و نسبت به بیشتر افراد، کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولا بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند. نسبت به آنچه انجام می دهند، تعلق خاطر بیشتری دارند و در قبال تغییرات پذیرا هستند.

۱۶- نحوه استدلال و نگرش فرد تاب آور در مواجه با شرایط ناگوار چگونه است؟
پاسخ: او به جای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در تبعات آن، به خود و توانایی هایش توجه بیشتری میکند.

۱۷- فرد تاب آور در برخورد با یک موقعیت پرخطر چه برخوردی دارد؟
پاسخ: فرد تاب آور یک موقعیت پرخطر را یک فرصت می داند نه یک تهدید.

۱۸- منظور از تاب آوری چیست؟
پاسخ: شامل مجموعهای از ظرفیتهای فردی و روانی است که فرد به کمک آنها میتواند در شرایط دشوار مقاومت کند و دچار آسیب دیدگی نشود و حتی میتواند در شرایط مشکل آفرین یا بحرانی شخصیت خود را ارتقا بخشد.

۱۹- بارز ترین نمونه افراد تاب آور چه کسانی هستند؟ چرا ؟
پاسخ: هموطنان ما در شهرهای مرزی هستند. کسانی که در جنگ تحمیلی پس از ویران شدن شهرها و
خانه هایشان و یا از دست دادن نزدیکانشان، ثبات عاطفی خود را حفظ کردند، در برابر استرس و فشار سرسختانه ایستادند و با نهایت توان خود، شرایط بسیار ناگوار را تحمل و با آن مقابله کردند و از همه مهمتر توانستند پس از اتمام جنگ علی رغم وجود مشکلات به حالت عادی و طبیعی زندگی بر گردند.

۲۰- تاب آوری چگونه میتواند به عنوان یک ویژگی مثبت روانی متبلور شود؟
پاسخ: وقتی در تعامل با محیط، تقویت و توسعه یابد.

۲۱- به کارگیری چه توصیه هایی به حفظ و ارتقای تاب آوری کمک میکند؟
پاسخ: ۱ -داشتن عزت نفس۲ -داشتن هدف و معنا در زندگی۳ -توسعه دادن ارتباطات با دیگران۴ -داشتن انعطاف پذیری در برابر تغییرات زندگی۵ -مراقبت از تغذیه و سلامت۶ -کسب مهارت های سالم برای مقابله با مشکلات۷ -خوش بینی۸- ایجاد دلبستگی های مثبت۹ -تقویت مذهب و معنویت در خود.

۲۲- در دوره ی نوجوانی چه تحولات اساسی و مهمی در زندگی اتفاق می افتد؟
پاسخ: بلوغ، احساس استقلال، نگرانی درباره ی آینده ی تحصیلی و شغلی و. . . در زندگی اتفاق میافتد.

۲۳- اختلالات روانی به چه دلایلی ایجاد می شوند؟
پاسخ: آشفتگی در فضای خانوادگی، نداشتن امکانات کافی و- . . ایجاد میشوند.

۲۴- شایعترین اختلالات روانی رفتاری دوره ی نوجوانی چیست؟
پاسخ: استرس، اضطراب، افسردگی و خشم-

۲۵- فشار روانی (استرس) چیست؟
پاسخ: زندگی توأم با وقایع، رویدادها و مشکلاتی است که همواره بر جسم و روان افراد تأثیر میگذارد که به آن فشار روانی (استرس) گفته میشود.

۲۶- فشار روانی یا استرس به چند صورت بروز می کند؟
پاسخ: آثار هریک را بیان کنید و مثال بزنید؟ ۱ -فشار روانی (استرس) سالم باعث هوشیاری شده و به فرد کمک میکند تا بتواند نیازهایش را در موقعیتهای مختلف برآورده نماید ۲ -فشار روانی (استرس) ناسالم موجب احساس درماندگی در فرد میشود. برای نمونه، فشار روانی شب امتحان در حد متعارف (سالم) باعث میشود شما انگیزه لازم برای مطالعه جهت امتحان را داشته باشید، اما اگر همین فشار روانی (ناسالم) شدید شود مانع درس خواندن شما شده و یادآوری اطلاعات در جلسه امتحان را مختل میکند.

۲۷- فشار روانی ناسلام و شدید در شب امتحان چه عواقبی به دنبال دارد؟
پاسخ: استرس ناسالم مانع درس خواندن شده و یادآوری اطلاعات در جلسه امتحان را مختل می کند-

۲۸- در فشار روانی (استرس) چه اثراتی بروز می کند؟
پاسخ: فشار خون بالا رفته و تعداد نبض افزایش مییابد و احساس تپش قلب، ناراحتی معده، سرگیجه، سردرد، تعریق و لرزش عارض میگردد.

۲۹- اثرات شدت یافتن فشار روانی (استرس) ناسلام در شب امتحان چیست؟
پاسخ: فشار روانی ناسالم مانع درس خواندن شده و یادآوری اطلاعات در جلسه امتحان را مختل می کند.

۳۰- تکرار اثرات فشار روانی(استرس) موجب چه مشکلاتی می شود؟
پاسخ: موجب ایجاد اثرات جسمی پایدار مانند بیماری های قلبی عروقی، التهاب های پوستی، اختلالات
گوارشی، سردرد، ضعف سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتلا به سرطان میشود.

۳۱- اضطراب چیست؟
پاسخ: واژهای است که عموماً در توصیف یک حالت خاص، که با احساسی از فشار درونی، ترس و هراس همراه است، به کار میرود.

۳۲- در برخی از رویدادهای زندگی که در وضعیت خطرناکی قرار داریم، اضطراب چه کمکی به ما می کند؟
پاسخ:
به ما کمک میکند با بسیج کردن نیروی دفاعی بدن، خود را از خطر حفظ کنیم مانند زمانی که از ترس حمله یک حیوان درنده فرار میکنیم.

۳۳- اضطراب چه زمانی مشکل آفرین است؟
پاسخ: زمانی که فرد بدون دلیل موجّه احساس ناراحتی کرده و به طور اشتباه بدن و ذهن خود را برای رفع تهدید مبهم بر میانگیزد.

۳۴- علائم اضطراب کدامند؟
پاسخ: علائم بدنی (همچون تپش قلب، تنگی تنفس، بی اشتهایی، تهوع، بیخوابی، بیقراری و. . . )،علائم تفکر(همچون سردرگمی، حواس پرتی، ترس از دست دادن کنترل، افکار تکراری و. . . ) و علائم روانی (همچون: عصبانیت، بی تابی، دلواپسی و. . . ).

۳۵- اصول مقابله با فشارهای روانی و اضطراب را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -بازداری۲ -برونریزی ۳ -برونریزی.

۳۶- اصل بازداری برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب چیست؟
پاسخ: با مدیریت و کنترل اضطراب و فشار روانی، باید از انتشار و پخش شدن آن جلوگیری کنیم که این امر به کمک برنامهریزی و به کارگیری روشهای مناسب مقدور است.

۳۷- اصل برونریزی برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب چیست؟
پاسخ: برونریزی مانند بازگو کردن اضطراب و حرف زدن درباره نگرانی های خود، یکی از روش های مقابله با فشار روانی و اضطراب است.

۳۸- اصل جایگزین کردن خواستهها برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب چگونه است؟
پاسخ: از آنجا که یک فرد نمیتواند در یک لحظه هم آرام و هم مضطرب باشد، شرکت در فعالیتهای لذت بخش مانند (ورزش، وقت گذراندن با دوستان و. . . ) و پرت کردن حواس خود از موضوع استرس زا به موضوع دیگر، از روش های سودمندی هستند که میتوان برای رهایی از فشار روانی و اضطراب به کار گرفت.

۳۹- افسردگی چیست؟
پاسخ: افسردگی احساس ناخوشایندی است که برای مدت زمانی طولانی تداوم مییابد و همراه با تنهایی و غمگینی است.

۴۰- عوامل زمینه ساز افسردگی در دوره ی نوجوانی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -وقوع حوادث غم انگیز در کانون خانواده مانند طلاق والدین، ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری صعب العالج، مرگ یکی از عزیزان و. . . ۲ -بیماری ها و اختلالات جسمی، مثلا نوجوانانی که مشکل پزشکی خاص (همچون سکته ی مغزی، صرع، آسیب وارد شده به سر، کم خونی و برخی از سرطانها) دارند، احتمال ابتلای آنها به افسردگی بیشتر است. ۳ -برخی از مشکلات تغذیهای مانند کمبود ویتامین های B ممکن است نوجوانان را در معرض افسردگی قرار دهد. ۴ -نوجوانانی که سابقه ی ابتلا به افسردگی در خانوادهشان وجود دارد، نسبت به نوجوانانی که این بیماری در خانوادهشان سابقه ندارد، بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند.

۴۱- چرا باید برای بازگشت از افسردگی به حالت عادی هرچه سریعتر اقدام کرد؟
پاسخ: زیرا اگر در تشخیص و درمان افسردگی خفیف به موقع اقدام نشود، افسردگی شدت یافته و ممکن است فرد گرفتار عواقب جسمی و روانی ناشی از آن مانند روی آوردن به رفتارهای پرخطر، افزایش خشونت و خودکشی شود.

۴۲- خشم چیست؟
پاسخ: احساسی است که به صورت بدنی و هیجانی ابراز میشود. این احساس واکنش طبیعی فرد نسبت به شرایطی است که او را دچار تهدید و یا ناکامی کرده است.

۴۳- خشم در نوجوانان بیشتر در چه مواقعی بروز میکند؟
پاسخ: مواقعی همچون مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفتن، منع شدن از کار مورد علاقه و- . . بروز میکند.

۴۴- احساس خشم به چند صورت بروز می کند؟
پاسخ: میتواند به صورت خفیف و ناخوشایند بروز کند و تا یک احساس شدید عصبانیت پیش برود.

۴۵- خشم اغلب با چه جلوه هایی همراه است؟
پاسخ: با جلوه هایی از پرخاشگری مانند عصبانیت، خشونت، کینه ورزی، غضب، تنفر، توهین، تحقیر و- . . همراه است.

۴۶- خشم به عنوان یک هیجان طبیعی دارای چه آثاری می باشد؟
پاسخ: دارای آثار مثبت و منفی است.

۴۷- آثار مثبت و منفی خشم را ذکر کنید؟
پاسخ: آثار مثبت خشم اینکه میتواند باعث احقاق حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود البته مشروط به اینکه آن را کنترل کنیم. اما خشم منفی به بروز مشکلات و ناراحتیهای جسمی (همچون سر درد، سکته های قلبی، ناراحتیهای گوارشی و. . . )، روانی (همچون: فشار روانی، اضطراب، افسردگی، روی آوردن به مصرف مواد مخدر و. . . ) و اجتماعی (همچون: درماندگی، انزوا و تنهایی و. . . ) منجر می گردد.

۴۸- فرد برای مقابله با خشم لازم است چه اقداماتی انجام دهد؟
پاسخ: لازم است فرد پس از ارزیابیهای اولیه خود و تجزیه و تحلیل رویداد مشکل ساز، بتواند خواسته های منطقی و غیر منطقی خود از زندگی و انتظارات خود از دیگران را تشخیص دهد. در این صورت قادر خواهد بود خواسته ها و انتظارات غیر منطقی خود را بشناسد و به خواسته های واقع بینانه تبدیل کند تا کمتر در موقعیتهای مشکل ساز قرار گیرد.

۴۹- مهمترین روش مقابله با خشم چیست؟
پاسخ: خود آرام سازی

۵۰- نمونه هایی از روشهای خود آرام سازی در هنگام خشمگین شدن را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -وضعیت بدن خود را تغییر دهید، مثلا بنشینید یا دراز بکشید. ۲ -چند نفس عمیق و آرام بکشید و قدری مکث کنید. ۳ -قدری آب خنک بنوشید. ۴ -افکار منفی مانند «او مرا مسخره میکند و- . . » را از ذهن تان بیرون کنید. ۵ -موقعیت را در صورت امکان ترک کنید. ۶ -عضالت خود را از حالت انقباض خارج و سعی کنید بدن خود را شل کنید.

۵۱- توصیه های خود مراقبتی برای حفظ سلامت روان در دوره ی نوجوانی را فهرست وار بیان کنید؟
پاسخ: ۱-اولویت های خود را مشخص کنید. ۲-تمرین مواجهه با موقعیت های استرس زا انجام دهید. ۳-خواستههای خود را بررسی کنید. ۴-سبک زندگی سالمی داشته باشید. ۵-تغییرات را به عنوان جزئی از زندگیتان بپذیرید. ۶-زمان استراحت و تفریح داشته باشید. ۷-در برنامه ریزی زمان خبره شوید. ۸-یاد بگیرید «نه» بگویید. ۹-ورزش کنید. ۱۰-به زندگی معنوی خود غنا ببخشید. ۱۱-دفتر یادداشت روزانه داشته باشید. ۱۲-کودک شوید. ۱۳-شوخ طبع باشید.

۵۲- منظور از داشتن سبک زندگی سالم که یکی از توصیه های خود مراقبتی برای حفظ سلامت روان در دورە نوجوانی است، انجام چه کارهایی است؟
پاسخ: غذاهای سالم بخورید. برای استراحت و تمدد اعصاب وقت بگذارید. سعی کنید با استفاده از تفریحات سالم از زندگی تان لذت ببرید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۱ سلامت و بهداشت دوازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس نهم سلامت و بهداشت استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.