سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس دهم مطالعات سوم

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس دهم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی / درس دهم :: نیازهای خانواده چگونه تامین می شود؟

۱- خانواده ها کالاهای مورد نیاز خود را از کجا تهیه می کنند؟
پاسخ: از مغازه ها و فروشگاه ها

۲- مردم چگونه نیاز هایشان را تامین می کنند؟
پاسخ: از راه کار کردن ، پول به دست می آورند و با آن نیاز های خود را تامین می کنند.

۳- درآمدچیست؟
پاسخ: به پولی که از راه کار کردن به دست می آید »درآمد« می گویند.

۴- پدر و مادر چگونه نیاز های خانواده را تامین می کنند؟
پاسخ: پدر بیرون از خانه کار کی کند و برای اعضای خانواده وسایل زندگی تهیه می کندو مادر هم در خانه کار می کند.

۵-شغل(کار) چیست؟
پاسخ: هر فعالیتی که انجام می دهیم و بابت آن پول بگیریم.

۶- شغل زنان در شهرها و روستاها چه تفاوتی دارند؟
پاسخ: در شهرها زنان در اداره ها کارخانه مدرسه یا بیمارستان ها کار می کنند.
ولی در روستاها زنان در دوشیدن شیر دام ها ، قالیبافی یا کشاورزی کمک می کنند.

۷- چرا افراد باید شغل های مختلف داشته باشند؟
پاسخ: برای اینکه همه ی نیازهای مردم در جامعه تامین شود.

۸- اگر همه یک شغل داشته باشند، چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: فقط یکی از نیازهای مردم جامعه تامین می شود. بنابر این مردم دچار مشکل می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.