سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوالات درس دهم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۱۰ اجتماعی ششم

سوالات درس دهم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۱۰ اجتماعی ششم

سوالات متن مطالعات ششم / درس دهم : عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی

۱- مهم ترین علت پیشرفت مسلمانان چه بود ؟
پاسخ: تعالیم دین اسلام

۲- آیات قرآن کریم انسان را به تفکر در باره ی چه چیزهایی دعوت می کند؟
پاسخ: به تفکر درباره ی آفرینش جهان , حرکت ستارگان و سیارات , زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن

۳- پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرمودند ؟
پاسخ: به دنبال کسب علم باشید حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید.

۴- کدام امامان ما کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را تربیت کردند ؟
پاسخ: امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع)

۵- مسلمانان برای انجام چه کارهای به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟
پاسخ: برای کارهایی چون تعیین جهت قبله , پی بردن به ساعات طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام دادن عبادت ها , کشتیرانی و نظایر آن

۶- مسلمانان در کدام فن دریا نوردی مهارت داشتند و چگونه مسیر خود را در دریا پیدا می کردند؟
پاسخ: مسلمانان در ساختن و هدایت کشتی ها مهارت داشتند . و با توجه به جهت ستاره ی قطبی در آسمان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند.

۷- عواملی که موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد را نام ببرید.
پاسخ: ۱ :آموزه های دین اسلام ۲ :نیازهای جدید جوامع مسلمانان ۳ :ترجمه ۴ :حمایت فرمانروایان از دانشمندان ۵ :تجارت و بازرگانی ۶- کاغذ سازی

۸- نظامیه چگونه مدارسی بودند ؟
پاسخ: مدارسی بودند که عده ی زیادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند. و حکومت خرج تحصیل و زندگی آنها را می داد.

۹- مراکز علمی جهان اسلام را نام ببرید.
پاسخ: ۱ :دانشگاه و کتابخانه ۲ :نظامیه ۳ :رصد خانه ۴ :بیمارستان

۱۰- فرمانروایان چگونه از دانشمندان و هنر مندان اسلامی حمایت می کردند؟
پاسخ: خودشان برای ایجاد کتابخانه , مدارس و مراکز علمی پیش قدم می شدند.

۱۱- چگونه علوم و فنون اسلامی از جایی به جای دیگر منتقل شد ؟
پاسخ: در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت رفت و آمد می کردند. این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

۱۲- دانشگاه جندی شاپور چه زمانی و در کجا تاسیس شد ؟
پاسخ: در زمان ساسانیان در اهواز تاسیس شد.

۱۳- عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟
پاسخ: در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های بزرگ علمی دست یافته بودند. مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند. و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود. این دوره به عصر تاریکی معروف است.

۱۴- مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند ؟
پاسخ: از چینی ها

۱۵- در دوره ی اسلامی چه شهرهایی دارای کتابفروشی بود ؟
پاسخ: بغداد , نیشابور , بخارا و . ……………

۱۶- علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمان قرار گرفت ؟
پاسخ: وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند. علوم و فنون این سرزمین ها در اختیار آنها قرار گرفت. آنها آثار علمی ملت های دیگر چون ایران و یونان را از زبان فارسی (پهلوی ) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند. تا از آنها استفاده کنند.

۱۷- دانشگاه جندی شاپور تا چند سال بعد از ورود اسلام به ایران به کار خود ادامه داد ؟
پاسخ: سیصد سال

۱۸- چه کسی مدارس نظامیه را تاسیس کرد ؟
پاسخ: خواجه نظام الملک

۱۹- نظامیه های چه شهری معروف بودن؟
پاسخ: بغداد و نیشابور

۲۰- دانشگاه های امروزی تقلیدی از کدام مدارس است ؟
پاسخ: نظامیه

۲۱- رصد خانه محل انجام چه کاری است ؟
پاسخ: محل تحقیق در باره ی ستارگان

۲۲- چه شهرهایی دارای رصد خانه بودند ؟
پاسخ: بغداد، اصفهان، مراغه، ری

۲۳- معروفترین بیمارستان دوره ی اسلامی , چه بیمارستانی بود ؟
پاسخ: بیمارستانی بود که عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرده بود. که داروخانه نیز داشت.

۲۴- علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت ؟
پاسخ: به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند. و با آنها آشنا شدند و علوم و فنون از سرزمین های اسلامی به اروپا انتقال یافت.

۲۵- کدام شهر دارای کتابخانه ی عظیمی بود ؟
پاسخ: شهر بخارا در زمان سامانیان کتابخانه ی عظیمی داشت