سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دهم مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دهم مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۱۰ هفتم

۱- وسعت ایران چقدر است؟
پاسخ: ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع

۲- چرا کشور را به بخش های مختلف تقسیم کرده اند؟
پاسخ: برای اداره بهتر

۳- استان چیست؟
پاسخ: برای اداره بهتر کشور آن را به بخش‌های تقسیم کرده‌اند که به هر یک استان می گویند.

۴- استان به وسیله چه کسی اداره می شود؟
پاسخ: استاندار

۵- هر استان به چند……….. تقسیم می‌شود.
پاسخ: شهرستان

۶- در هر شهرستان تعدادی…… و ………. وجود دارد.
پاسخ: شهر روستا

۷- شهرها توسط چه کسانی اداره می شوند؟
پاسخ: شورای اسلامی شهر و شهردار

۸- اعضای شورای شهر را چه کسانی انتخاب می کنند؟
پاسخ: مردم آن شهر

۹- شهرداری چگونه موسسه‌ای است؟
پاسخ: شهرداری موسسه‌ای است که برای اداره بهتر شهر به وجود آمده و خدماتی به ساکنان شهر ارائه می کند.

۱۰- یکی از وظایف شهرداری نظارت بر ساخت و ساز است یعنی چه؟
پاسخ: یعنی اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونت یا کسب و کار خود بسازند باید شهرداری پروانه ساختمان بگیرند.

۱۱- شهرداری برای ارائه خدمات هزینه های لازم را چگونه تامین می کند؟
پاسخ: شهرداری بخشی از درآمد خود را از مردم دریافت می‌کند مانند شهرنشینان که باید هرسال مبلغی به عنوان عوارض نوسازی به شهرداری بپردازند.

۱۲- سه مورد از خدمات شهرداری را بنویسید؟
پاسخ: احداث تعمیر یا آسفالت خیابان ها پل ها تونل ها و پیاده‌روها
ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت در مکان های مختلف شهر و احداث بوستان و زمین بازی
نظافت کوچه ها و خیابانها و جمع آوری و دفع زباله ها

۱۳- روستاها چگونه اداره می شوند؟
پاسخ: روستاها توسط شورای اسلامی روستا و دهیار اداره می‌شوند برای تشکیل شورای اسلامی روستا افراد باتجربه با رای مردم انتخاب می‌شوند این شورا برای اداره روستا و بهتر شدن وضع آن و اقداماتی از قبیل ساختن یا تعمیر حمام پل مدرسه قنات و امور دیگر تصمیم گیری می کنند.

۱۴- ایران از نظر پستی و بلندی به چند بخش تقسیم می شود؟
پاسخ: به دو بخش مرتفع و بلند پست و هموار

۱۵- نواحی بلند شمال ایران را نام ببرید؟
پاسخ: کوههای آذربایجان در شمال غربی
رشته کوه البرز در شمال
کوه های خراسان در شمال شرقی

۱۶- قله های آتشفشانی کوههای آذربایجان را نام ببرید؟
پاسخ: قله سهند و قله سبلان

۱۷- رشته کوه البرز مانند دیواری………. را از قسمت های داخلی کشور جدا می کند.
پاسخ: دریای خزر

۱۸- قله های مهم رشته کوه البرز را نام ببرید؟
پاسخ: دماوند توچال علم کوه

۱۹- رشته کوه زاگرس در کدام قسمت ایران قرار دارد؟
پاسخ: در غرب ایران کشیده شده است و جهت آن شمال غربی به جنوب شرقی است.

۲۰- قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟
پاسخ: زرد کوه دنا الوند

۲۱- قله های بلند نواحی مرکزی ایران را نام ببرید؟
پاسخ: کرکس شیر کوه هزار لاله زار

۲۲- دو دشت وسیع ایران را نام ببرید؟
پاسخ: دشت کویر دشت لوت

۲۳- چرا برخی از دشت‌های ایران حاصلخیز هستند؟
پاسخ: به دلیل داشتن خاک مساعد و آب و هوای مناسب

۲۴- کوهپایه چیست؟
پاسخ: زمین هایی که از یک سو به کوه و از سوی دیگر به دشت مربوط می‌شوند.

۲۵- ایران در کدام قسمت آسیا قرار دارد؟
پاسخ: جنوب غربی آسیا