سوالات درس ۱۰ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۱۰ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس دهم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۱۰ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس دهم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب / درس دهم  : خانواده مهربان

۱- وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه خود شد فرزندانش چه گفتند؟
پاسخ: پدر جان از شما سپاسگزاریم که برایمان غذا آورده ای .

۲- آن مرد فقیر در جواب فرزندانش چه گفت؟
پاسخ: او گفت که حضرت علی و خانواده ی مهربانش به من و شما کمک کردند و این غذا ها را به من دادند.

۳- اگر ما می توانیم باید مانند امام علی به دیگران هم کمک کنیم .

۴- امام علی و خانواده اش بسیار مهربان بودند همان طور که پیامبر ما نیز مهربان بودند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.