سوالات درس ۱۱ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۱ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس یازدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۱۰ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس یازدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس یازدهم

۱- پس از عزل رضا شاه چه کسانی از سران دولت بازداشت و محاکمه شد؟
پاسخ: رئیس شهربانی تهران رکن الدین مختاری – رئیس زندان قصر مصطفی راسخ – پزشک زندان قصر دکتر احمدی
۲- با ورود متفقین به ایران اوضاع داخلی ایران چه شد؟
پاسخ: متفقین تمام وسایل حمل و نقل را در اختیار گرفتند و کشور دچار قحطی و نا بسامانی شد .

۳-در آبان ماه ۱۳۲۱ امور مالی و اقتصادی کشور به چه کسی واگذار شد؟
پاسخ: مستشار نظامی – آرتو – پومیلس

۴- حزب های سیاسی مختلفی که در زمان جنگ جهانی دوم با دخالت بیگانگان در ایران به وجود آمد را نام ببرید؟
پاسخ: حزب اراده ملی  – حزب توده  – حزب دموکرات  – جمعیت فدائیان اسلام

۵-رهبر جمعیت فدائیان اسلام چه کسی بود و اعتقاد به چه چیزی داشت؟
پاسخ: شهید نواب صفوی – او معتقد بود تصمیمات و نظرات دولت باید بر مبانی اسلام باشد و اقدامات مهمی در این مورد انجام دادند.

۶- سیاست موازنه منفی توسط چه کسی مطرح شد توضیح دهید؟
پاسخ: دکتر مصدق – یعنی ممنوعیت واگذاری نفت بر قدرت های غرب و شرق .

۷- حزب دموکرات کردستان چه زمانی به وجود بود؟ 
پاسخ: بهمن ماه ” ۱۳۲۴ ” در مهاباد کردستان تشکیل شد ، و به دلیل گرایشات مارکسیستی و وابستگی به شوروی فاقد پشتوانه مردم بود

۸ چه عواملی باعث شد آذربایجان و کردستان ایران به شوروی واگذار نشود؟
پاسخ: رشادت و مقاومت مردم آذربایجان و کردستان و فشارهای بین المللی و تلاش های قوام السلطنه در وعده دادن امتیاز نفت شمال به شوروی

۹- دولت اسرائیل چگونه و از چه زمانی در ایران به رسمیت شناخته شد؟
پاسخ: توسط محمد ساعد مراغه ای پس  از دریافت چهارصد هزار دلار رشوه در دی ماه ۱۳۲۸ از اسرائیل ، با موافقت محمد رضا شاه اسرائیل را به رسمیت شناخته شد.

۱۰- محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در ۱۵ اسفند ۱۳۲۷ا چه اختیاراتی به دست آورد؟
پاسخ: قدرت انحلال دو مجلس – فرماندهی کل قبا – اعلان جنگ و صلح – . نسب وزرا

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.