سوالات درس ۱۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۱۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس یازدهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس یازدهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس۱۱

۱- بحران چیست و چگونه ایجاد می شود؟
پاسخ: عدم تعادل بین اجزای به هم پیوسته یک مجموعه که مانع رسیدن به هدف می شود. بحران هنگامی به وجود می آید که برخی از تغییرات درونی و بیرونی ، تعادل مجموعه(نظام) را برهم بزند و نظام نتواند با مهار ا ین تغییرات به تعادل مجدد، دست پیداکند . بحران ها، چالش های مهار نشدنی هستند. (مثال بیماری که قابل در مان نیست و به مرگ سیستم(بدن)منجر می شود.)

۲- آیا بحران ها، فقط در محیط خودباقی می مانند؟
پاسخ: خیر بحران ها به مناطق دیگر دنیا تسری(انتقال)می یابند.

۳- نمونه هایی از بحران های نظام جهانی بنویسید؟ 
پاسخ: بحران های زیست محیطی، بحران های اقتصادی

۴- بحران های اقتصادی دارای چه ویژگی هایی هستند؟
پاسخ: پاسخ: قدرت خرید مصرف کنند گان به شدت کاهش می یابد، تولیدکنندگان ، بازار فروش خود را از دست می دهند. کارخانه ها تعطیل می شوند. کارگران بیکار می شوند. (بازار دچار رکود و کسادی می شود.)

۵- یک بحران اقتصادی در صورتی که مهار و کنترل نشود چه تاثیری در جامعه ازخودبه جای می گذارد؟
پاسخ: می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.

۶- سه بحران اقتصادی بزرگ دو قرن اخیر را نام ببرید.
۱- بحران اقتصادی ۱۸۲۰ انگلستان
۲- بحران ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ (۴۰ میلیون بیکار و هزاران موسسه ورشکست شد)
۳- ۲۰۰۸ که در حال گسترش است .

۷- بحران اقتصادی ۲۰۰۸ چه تاثیری بر چالش فقر و غنا داشته است ؟
پاسخ: چالش فقر و غنا را گسترش داده و موجب بروز بحران های اجتماعی و سیاسی درسطح جهان شده است .

۸- اسیب های مربوط به فقر و غنا با بحران های اجتماعی چه تفاوتی دارند ؟
پاسخ: مسئله فقر و غنا متوجه قشر ضعیف جامعه است ولی بحران اجتماعی کل نظام اجتماعی را در بر می گیرد.

۹- چرا اغلب بحران های اقتصادی با مسئله فقر و غنا پیوند می خورد ؟
پاسخ: چون سرمایه داران با استفاده از ابزار ها و اهرم هایی که دارند فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی را به اقشار ضعیف و محروم و تولیدکنندگان خرد انتقال می دهند. (به دلیل انباشت سرمایه های کلان نزد خود)

۱۰- انتقال بحران اقتصادی به قشر محروم جامعه چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
پاسخ: ۱- افزایش دامنه مسئله فقر و غنا
۲- تحریک و مقاومت محرومان جامعه
۳- گسترش بحران اقتصادی
۴- در صورت عدم کنترل بحران موجب فروپاشی نظام های سیاسی می شود.
۵- تبدیل به بحران جهانی می شود.

۱۱- منظور از جنبش وال استریت چیست ؟
پاسخ: به علت فشارهای تقابل شمال – جنوب و تسلط شرکت های چند ملیتی و نارضایتی مرتبط با آن در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در خیابان وال استریت که یکی از خیابان های اصلی اقتصادی امریکا در محله منهتن می باشد عده ای از جوانان دست به تجمع زدند که همچنان ادامه دارد. (البته چنبش ضد جهانی شدن و شرکت های چند ملیتی از دهه ی ۶۰ میلادی شروع شد.)

۱۲- جنبش وال استریت مربوط به کدام یک از چالش های جهان غرب است ؟
پاسخ: چالش ذاتی و مستمر بین فقر و غنا

۱۳- برخی مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را چه می دانند؟ این مشکل را ناشی از چه می دانند؟
پاسخ: مسئله طبیعت و محیط زیست . این مشکل را ناشی از برداشتی می دانند که انسان مدرن و فرهنگ غرب از عالم طبیعت دارد. طبیعتی که بی جان و خام است و در معرض تصرفات انسان قرار می گیرد و با تسخیر و تصرف آن انسان تمامی مشکلات تاریخی خود را حل خواهد کرد.

۱۴- پیامدنگاه انسان مدرن به طبیعت چه بود؟
پاسخ: انقلاب صنعتی و گسترش سریع صنعت و تکنولوژی مدرن که آسیب ها و مشکلاتی برای طبیعت داشته است .

۱۵- نگاه توحیدی به طبیعت چگونه است ؟
پاسخ: طبیعت و هر چه در آن است ، آیات و نشانه های حکمت خداوند است و همه موجودات طبیعی با ادراک و معرفتی که دارند به تسبیح خداوند مشغول بوده و به سوی او باز می گردند.

۱۶- طبیعت در نگاه اساطیری چگونه است ؟ 
پاسخ: در نگاه اساطیری طبیعت ماده خام نیست، بلکه علاوه بر ظاهر دنیوی و این جهانی از ابعاد و نیروهای ماوارائئ نیز برخوردار است .

۱۷- نگاه فرهنگ های پیش از مدرن به طبیعت چه تفاوتی بانگاه انسان مدرن دارد؟
پاسخ: فرهنگ های پیش از مدرن به طبیعت نگاه غیردنیوی داشته و برای تصرف آن از نیرو های معنوی نیز استفاده می کردند ولی انسان مدرن به دلیل نگاه سکولار به طبیعت تصرف در طبیعت را تنها بافنون و روش های طبیعی انجام می دهد و دیدگاه معنوی به طبیعت را کودکانه می پندارد.

۱۸- بحران و چالش زیست محیطی به چه حوزه های دیگر ی منتقل شده است؟
پاسخ: به تدریج به حوزه های مختلف روابط انسانی و اجتماعی نیز منتقل شده است.

۱۹- آسیب های زیست محیطی چه واکنش هایی پدید آورده است؟
پاسخ: ۱- کنفرانس های بین المللی
۲- اعتراض مردمی که جنبش های اجتماعی طرفداران محیط زیست را به وجود آورده است .

۲۱- جنبش های اجتماعی که در واکنش به آسیب های زیست محیطی پدید آمد این بحران را ناشی از چه چیزی می دانند ؟ چه راهکاری برای آن ارائه می کنند ؟
پاسخ: الف)ناشی از فرهنگ مدرن جامعه غربی و بستر های معرفتی آن.
ب)با بازگشت به رویکرد های معنوی به طبیعت، انتقاد از ریشه های معرفتی فرهنگ مدرن غرب

۲۱- چه راهکار هایی برای مهار بحران های زیست محیطی در سطوح مختلف فردی ، محلی ، ملی، منطقه ای و جهانی پیشنهاد می کنید:
پاسخ: فردی: استفاده بهینه از منابع و امکانات اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع آب و خاک و انرژی و …
محلی: گسترش فضای سبز و حمل و استفاده از وسایل نقلیه عمومی … .
ملی : تشویق و رونق شبکه های مترو، اتوبوس های برقی، ایجاد محدودیت های تردد وسایل تک سرنشین، اجباری کردن استفاده از فیلترها در کارخانجات و …
منطقه ای: توزیع مناسب منابع آبی مشترک، همکاری های در مهار ریزگرد ها و …
جهانی: پیوستن به معاهده پاریس و رعایت مفاد آن ، کاهش تولید گازهای گلخانه ای و …

۲۲- جدول زیر را تکمیل کنید:

چالش‌های اقتصادی و اجتماعی شباهت‌ها تفاوت‌ها
بحران اقتصادی هویت اقتصادی ۱- بحران اقتصادی دوره ای و مقطعی است ولی چالش فقر و غنا همیشگی و مستمر است
چالش فقر و غنا  هویت اقتصادی ۲- آسیب های فقر و غنا متوجه اقشار ضعیف و فقیر جامعه است ولی آسیب های بحران اقتصادی، تمامی جامعه را در بر می گیرد

 

سوالات درس ۱۱ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.