سوالات درس ۱۱ علوم ششم با جواب (شگفتی های برگ)

سوالات درس ۱۱ علوم ششم با جواب (شگفتی های برگ)

سوال متن درس یازدهم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۱۱ علوم ششم با جواب (شگفتی های برگ)

سوال متن درس یازدهم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم / درس یازدهم :: شگفتی های برگ

۱- برگ ماده ی سبزی به نام …سبزینه (کلروفیل)… دارد

۲- چگونگی غذا سازی گیاهان را توضیح دهید ؟
پاسخ: کلروفیل موجود در برگ گیاهان، نور خورشید را جذب می کند، روزنه های برگ کربن دی اکسید را از هوا می گیرند، ریشه ها نیز آب و مواد محلول درآن را از خاک می گیرند و به وسیله ی آوند ها به برگ می رسانند

۳- فتوسنتز چیست؟
پاسخ: غذاسازی گیاهان با استفاده از نور خورشید، فتوسنتز نام دارد

۴- در فتوسنتز، فتو یعنی …نور… و سنتز یعنی …ساختن… است

۵- برگ گیاهان، انرژی نور خورشید را در مواد غذایی ساخته شده به چه شکلی ذخیره می کنند؟
پاسخ: نشاسته

۶- چرا گیاهان را تولید کننده می نامند؟
پاسخ: زیرا همه ی موجودات زنده از غذایی که گیاهان می سازند تغذیه می کنند گیاهان خود نیز از این غذا استفاده می کنند به همین علت گیاهان را تولید کننده می نامند

۷- محل اصلی غذا سازی گیاه کجاست؟
پاسخ: برگ

۸- ساقه ی سبز رنگ گیاهان مانند … ساقه ی لوبیا… که کلروفیل دارند نیز غذا سازی می کنند

۹- چرا برخی از گیاهان به صورت شکارچی هستند؟
پاسخ: زیرا بعضی از گیاهان همه ی مواد مورد نیاز خود را نمی توانند بسازند به همین دلیل بعضی از برگ های این گیاهان به شکل تله درآمده است که می تواند حشرات و حتی جانوران کوچک را شکار کند این گیاهان مواد بدن شکار خود را مصرف می کنند

۱۰- برای هر یک از موارد زیر دو مثال بزنید
پاسخ: دانه ی نشاسته دار: گندم، ذرت، جو
دانه ی روغن دار: آفتابگردان
ساقه ی نشاسته دار: سیب زمینی
میوه ی نشاسته دار: موز، خربزه، انبه
میوه ی روغن دار: نارگیل، زیتون

۱۱- در فتوسنتز چه چیزهایی تولید می شود؟
پاسخ: غذا، اکسیژن

۱۲- تفاوت عمل فتوسنتز و تنفس (سوختن) را بیان کنید؟
پاسخ: در عمل فتوسنتز کربن دی اکسید مصرف شده و اکسیژن تولید می شود ولی در تنفس اکسیژن مورد استفاده قرار می گیرد و کربن دی اکسید تولید می شود

۱۳- با طراحی یک آزمایش وجود نشاسته را نشان دهید؟
پاسخ: برگی را در یک بِشر کوچک می گذاریم و آن قدر روی آن الکل می ریزیم تا روی آن را بپوشاند حال این بِشر را در یک بِشر بزرگتر می گذاریم که تا نیمه از آب پر شده است این بِشر را آن قدر حرارت می دهیم که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود. برگ را از بشر خارج می کنیم و آن را با آب می شوییم و در یک بشقاب می گذاریم و محلول یُد بر روی آن میریزیم- مشاهده میکنیم که به رنگ آبی تیره در می آید. که نشان دهده ی وجود نشاسته است.

۱۴.گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کند؟
پاسخ: گیاهان با جذب کربن دی اکسید و تولید اکسیژن به پاکیزه کردن هوا و کم کردن آلودگی آن کمک می کنند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۱ علوم ششم با جواب (شگفتی های برگ) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۲ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۱۰ علوم ششم استفاده نمایید.