سوالات درس ۱۱ علوم پنجم با جواب

سوالات درس ۱۱ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس یازدهم علوم پنجم

سوالات درس ۱۱ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس یازدهم علوم پنجم

سوالات علوم پنجم /درس یازدهم :: بکارید و بخورید

۱- موارد موثر در رشد گیاهان را نام ببرید ؟
جواب: خاک گلدان – آب – نور – تقویت خاک و کود مناسب – هوای مناسب

۲- اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟
جواب: گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند . مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است از این رو کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند . آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تری می شود.

۳- خاک باغچه شامل چه چیزهایی است ؟
جواب: این خاک مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است .

۴- کود چه تاثیری در بر رشد گیاه دارد ؟
جواب: در کود مواد غذایی گوناگونی وجود دارد . این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است سبب رشد گیاه می شود و مخلوط مناسبی از رس و ماسه و کود مواد غذایی لازم برای رشد گیاه را فراهم می کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می دارد .

۵- گیاهان هم مثل بقیه موجودات زنده برای تنفس و رشد کردن به …هوا… نیاز دارند

۶- چرا کشاورزان باید برای رشد گیاه آب مناسب تهیه کنند ؟
جواب: چون مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است

۷- اهمیت آبیاری منظم و بموقع در رشد گیاهان چیست ؟
جواب: آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تر می شود

۸- کدام نوع خاک برای رشد گیاهان مناسب تر است ؟
جواب: خاک باغچه چون مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد

۹- مواد موجود در خاک باغچه چگونه باعث رشد گیاه می شود ؟
جواب: با حل شدن در آبی که در این خاک موجود است .

۱۰- منظور از خاک مناسب چیست ؟
جواب: خاکی که مواد مورد نیاز را برای رشد گیاه داشته باشد

۱۱- خاک باغچه مخلوطی از …ماسه… و …رس… و مقداری …کود… است

۱۲- چرا به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می کنند ؟
جواب: تا میزان مناسبی آب در خاک حفظ شود

۱۳- کدام نوع خاک آب بیشتری را در خود نگه می دارند ؟
جواب: خاک رس . چون ذرات تشکیل دهنده آن بسیار ریز است و به علت نبودن فضای خالی زیاد بین ذرات ، نفوذ پذیری بسیار کمی دارد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.